Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Helsetilbud til flyktninger og asylsøkere

Asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetilbud skal sørge for at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp. Innenfor denne gruppen skal følgende personer gis spesiell oppmerksomhet og oppfølging:

 • Personer fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer
 • Personer som har vært utsatt for tortur og annen alvorlig psykisk eller fysisk traumatisering
 • Enslige personer uten familienettverk
 • Barn og unge som kommer alene til Norge
 • Gravide
 • Enslige forsørgere
 • Kvinner som har vært utsatt for voldtekt og annen seksualisert vold.
 • For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år uten lovlig opphold gir loven rett på akutt helsehjelp.

Hva kan du forvente av oss

 • Vi overholder taushetsplikten og møter deg med respekt og høflighet.
 • I samarbeid med deg, koordinerer vi tjenestene du får.
 • Vi lytter til deg og hva du uttrykker som dine behov og ønsker
 • Fra oss får du informasjon, råd og veiledning.
 • Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem
 • Du får innsyn i journal i henhold til pasientrettighetsloven

Hva vi forventer av deg

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med
 • Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

Tjenestene er gratis. Kommunen vil selv sørge for at nyankomne asylsøkere og flyktninger får tilbud om helsetjenester, og det er derfor ikke nødvendig å søke om denne tjenesten.

Kontaktinformasjon: Geilo helsestasjon, Trekanten 2 H, 3580 Geilo, Tlf. 32092265