Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommunale bygg

Leie av kommunale bygg

Eiendomsavdelingen i Hol kommune har flere kulturbygg, idrettshall, skoler og velferdsenter som det er mulig å leie. Vi har også lokaler til møter, selskaper og arrangementer. 

Utleiepriser

Søknadsskjema for treningstider høsten 2023 og våren 2024, Hol og Hovet

Søknadskjema for treningsstider høsten 2023 og våren 2024, Geilo

Leie kommunal bolig

Retningslinjer for utleie av kommunale boliger i Hol kommune  (2020)
 
Søknadskjema for leie av kommunal bolig

 

Kontaktinformasjon

Eiendomsavdelingen

Eiendomssjef
Erik Kaupang
Tlf. 32 09 21 33 / 917 75 523

Utleie av kommunale bygg og innkjøp
Torill Grue Tufte
Tlf 409 18 196

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
Tom Furuseth – seksjonsleder
Tlf. 409 16 450
Avdelingen utfører daglige FDV-oppgaver (vaktmestertjenester) på kommunens tjenestesteder.

Renholdsavdelingen
Rita Tone Olsen Sletto - seksjonsleder (renholdsleder)
Tlf. 992 45 495
Avdelingen utfører renholdet på kommunens tjenestesteder.

Rehabilitering
Paul Arne Overvoll - seksjonsleder
Tlf: 959 80 044
Avdelingen utfører større vedlikehold, oppussinger og oppgraderinger samt noe nybygging av kommunens bygningsmasse.