Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommunale bygg

Det er 111 kommunale eiendommer, bygg og anlegg i Hol kommune. Antall m² kommunal bygningsmasse er 67 192 m² (1. desember 2015).

Oversikt over kommunale eiendommer, bygg og anlegg i Hol kommune - 1. desember 2015 (Excel)

 

Leie av kommunale bygg

Utleiepriser

Søknadsskjema for treningstider høsten 2021 og våren 2022, Hol og Hovet

Søknadskjema for treningsstider høsten 2021 og våren 2022, Geilo

Leie kommunal bolig

Retningslinjer for utleie av kommunale boliger i Hol kommune  (2020)


Søknadskjema for leie av kommunal bolig

Kontaktinformasjon

Eiendomsavdelingen

Eiendomssjef
Erik Kaupang
Tlf. 32092133 / 91775523

Utleie av kommunale bygg og innkjøp
Torill Grue Tufte
Tlf 40918196

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
Tom Furuseth – seksjonsleder
Tlf. 40916450
Avdelingen utfører daglige FDV-oppgaver (vaktmestertjenester) på kommunens tjenestesteder.

Renholdsavdelingen
Rita Tone Olsen Sletto - seksjonsleder (renholdsleder)
Tlf. 99245495
Avdelingen utfører renholdet på kommunens tjenestesteder.

Rehabilitering (Rehab):
Paul Arne Overvoll - seksjonsleder
Tlf: 95980044
Avdelingen tar større vedlikehold, oppussinger og oppgraderinger samt noe nybygging av kommunens bygningsmasse.