Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Bål- og bråtebrenning

Det er generelt forbud mot bål i perioden 15. april 15. september i hele Norge.

I denne perioden er det ikke tillatt å brenne bål i skog/mark uten tillatelse fra brannsjefen. Dette på grunn av faren for skog-, gress- og lyngbranner. 

Hva kan brennes? Det er kun lov å brenne naturlig hageavfall, vist, ved etc. Bygningsmaterialer er ulovlig å brenne. Slikt avfall skal leveres på eget mottak. Dette gjelder hele året.

Grilling er tillatt såfremt det ikke foreligger et midlertidig forbud på opptenningstidspunktet.

Skal du brenne bål i naturen, tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale, vindretning og vindstyrke. Unngå å brenne materiale som gir knister (papir, bartre, lyng og lignende) med fare for brannspredning over store avstander. Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent.

Slokking Etter bålbrenning, forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket med store mengder vann eller andre egnede slokkemidler.

Med hjemmel i "Forskrifter og miljørettet helsevern" og "Forurensingsloven" gjør kommunen oppmerksom på at brenning av bråte, hageavfall o.l er forbude i bebygde områder hvor det kan være til sjenanse for andre.

Meldinger/henvendelser vedr. bålbrenning rettes til Sør-Øst 110 sentral på servicenummer 33314110.