Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Bygge uten å søke

Flere byggeprosjekter er unntatt søknadsplikt, men det du bygger må være i samsvar med kommunale planer. Kommunen kan for eksempel ha egne bestemmelser om plassering, utforming og størrelse. Kontakt kommunen om du er usikker på om du må søke.

1. mai 2021 trådte det i kraft en forskriftsending som innebærer at man kan bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom uten å måtte søke om tillatelse fra kommunen, dersom det ikke er i strid med kommunens plan for området. Endringen innebærer blant annet at det er mulig å sette opp terrasse på inntil én meters høyde med rekkverk på inntil 1,2 m uten å søke, og mindre tilbygg på inntil 15 m2 som kan brukes til beboelse og varig opphold. Den som vil bygge har ansvar for å avklare om terrassen eller tilbygget er i samsvar med regelverket og kommunens plan for området. 

Se veiledningen til § 4-1.

Videre er det kommet en ny bestemmelse med veiledning i byggteknisk forskrift § 6-5 som definerer begrepet "frittliggende".Se § 6-5 med veiledning.

Her kan du lese endringene i forskriften. 

Les mer om hva som kan være unntatt søknadsplikt

Husk å melde fra til kommunen når du er ferdig med å bygge. Dette må gjøres senest 4 uker etter ferdigstilling, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.