Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vannmåler

Dersom du er tilkoblet offentlig vann- og avløpsnett, kan det lønne seg å innstallere vannmåler. Ved å installere vannmåler, betaler du for faktisk forbruk istedenfor et stipulert forbruk basert på boligens størrelse.

I nye boliger, fritidsboliger og næringsbygg er det pålegg om å installere vannmåler.

Vannmåleren må avleses årlig, innen 31.12. Avlesningskort blir tilsendt i posten.
Dersom måleravlesning mangler, kommer et tilleggsgebyr.

Vannmåler leies av Hol kommune.

Søknadsskjema for vann-/avløpsmåler