Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilkobling til kommunalt vann og avløp

Tilkobling

Før tilkobling til kommunalt vann- og/eller avløpsnett, må det søkes til kommunen.

Søknad om tilkobling med tilhørende vedlegg skal sendes som eget dokument i tillegg til en eventuell byggesak

Følgende betingelser må følges etter godkjent tilkoblingssøknad 

  • Arbeidet kan ikke igangsettes før igangsettingstillatelse er gitt etter plan og bygningsloven, dersom tiltaket er søknadspliktig.
  • Klargjøring av kommunal kum for tilkobling skal utføres av Hol kommune
  • Tilkobling i kommunal kum, der kummen ikke er klargjort av kommunen, ansees som ulovlig tilkobling og belastes i henhold til § 2.4 i Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Hol kommune.
  • Tilkoblingen må varsles minst 5 dager før til Hol kommunes driftsavdeling, tlf.: 95986378
  • Privatrettslige forhold er kommunen uvedkommende.
  • Tilkobling via privat kum skal også varsles kommunen for eventuell kontroll
  • All tilkobling skal utføres i henhold til Hol kommunes va norm. Se www.va-norm.no

 

Finn søknadsskjema her

Gebyrregulativ for vann/avløp og tilkoblingsgebyr 2021

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp