Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Slamtømming

Tømming av slam omfatter slamavskillere/septiktanker i tilknytning til separate avløpsanlegg, samt tette tanker for toalettavløp.

Hallingdal Renovasjon har ansvaret for slamtømming på vegne av Hol kommune.

Kommunen faktuerer gebyr. 
Spørsmål om slamgebyret rettes til kommunen.

 

For tiden utføres slamtømmingen av Stoklands Bilruter AS

Telefon for nødtømming:

95984903.

 

Hol kommune har egen forskrift for tømming av avløpsanlegg


Sjekk når septiktanken din ble tømt

Kontakt servicetorget på tlf. 32092100.

Tømmeplan for slamavskillere

Alle septikanlegg som skal tømmes vil få sms eller tilsendt tømmekort ca 14 dager før de kommer for å tømme.

Tømming av private avløpsanlegg: Uke 22-32 i 2020
Tømming av tette tanker og minirenseanlegg: Uke 24-29 i 2020
Tømming med traktor/spesialbil: Uke 23-28 i 2020

Boliger:
2021: Vestre Hol
2022: Østre Hol (skille ved Hagafoss)

Hytter:
2021: Skurdalen - Geilo
2022: Hovet - Hol - Sudndalen
2023: Dagali
2024: Ustaoset - Haugastøl

Tette tanker blir tømt uke 24-30 2021.

Traktor/spesialbil tømmer i uke 29-33 2021.

 

Gebyrregulativ for slamtømming 2021