Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Slamtømming

Tømming av slam omfatter slamavskiller/septiktanker i tilknytning til separate avløpsanlegg, samt tette tanker for toalettavløp.

 Det er Hallingdal Renovasjon som har ansvaret for slamtømming på vegne av Hol kommune.

Kommunen faktuerer gebyr. Spørsmål om slamgebyret rettes til kommunen.

For tiden utføres slamtømmingen av Stoklands Bilruter AS

Telefon for nødtømming: 95984903.

Hol kommune har egen forskrift for tømming av avløpsanlegg

Sjekk når septiktanken din ble tømt

Kontakt servicetorget på tlf. 32092100.

Tømmeplan for slamavskillere

Alle septikanlegg som skal tømmes vil få tilsendt tømmekort ca 14 dager før de kommer for å tømme.

Tømming av private avløpsanlegg vil foregå fra uke 29 til og med uke 35
Tømming av tette tanker vil foregå fra uke 30 til og med 33

Boliger:

2018: Østre Hol (skille ved Hagafoss)
2019: Vestre Hol

Hytter:

2018: Hovet - Hol- Sudndalen
2019: Dagali
2020: Ustaoset - Haguastøl
2021: Skurdalen - Geilo