Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skatteoppkrever Hallingdal

Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Skatteoppkreveren i Hallingdal ble etablert 01.07.2005 og er lokalisert på Gol, med Gol kommune som vertskommune.

Skatteoppkrevers hovedoppgaver er:

  • • Regnskapsføring, innkreving og fordeling av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
  • • Avregning av utlignet skatt mot innbetalt forskudd.
  • • Informasjon og kontroll til lønnsinnberetning fra arbeidsgivere. 
  • • Saksbehandling/forberedelse for søknader om ettergivelse av skatt.

Innbetaling av skatt skjer som tidligere til egen kommune på konto:

  • Flå                  6345 06 06156  
  • Nes                 6345 06 06164  
  • Gol                 6345 06 06172
  • Hemsedal       6345 06 06180  
  • Ål                   6345 06 06199
  • Hol                 6345 06 06202 

Ved betalinger fra utland har vår bank:

IBAN: NO8363450606172

BIC: NDEANOKK

Ved elektronisk betaling av skatt skal KID-nummer alltid benyttes. Det kan fås ved henvendelse til skatteoppkreveren eller du kan hente det selv på Skatteetatens hjemmesider. Det er ikke mulig å betale kontant til skatteoppkreveren eller til servicetorget i din kommune.

Har du andre spørsmål som gjelder skattekort, utskriving av forskuddsskatt og fastsettelse av skatt ved ligning, ta kontakt med Skatt Sør på tlf. 800 800 00

 

Kontaktinformasjon

Åpningstid: 09:00 -15:00

Besøksadresse: Gamlevegen 4, 3550 Gol

Postadresse: Skatteoppkreveren i Hallingdal, Gamlevegen 4, 3550 Gol

E-post: sko@hdskatt.no

Telefon: 32 02 90 50