Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Miljøfyrtårn

Hol kommune jobber aktivt med å sertifisere både egne og private virksomheter som miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifisertifiseringsordning for private bedrifter og offentlige virksomheter, med målsetning om at sertifiseringa skal være lønnsom, konkret, relevant og enkel.

Kommunens miljøansvar

Hol kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen, med til sammen nesten 600 ansatte i alt fra administrasjon, skoler, barnehager og helsetjenester. Som nasjonalparkkommune har vi et spesielt fokus på natur og miljø, og da er det på sin plass at vi også selv tar ansvar for miljøet!

Miljøfyrtårn logo

Servicetorget, Psykisk helse og NAV ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2012, sentraladministrasjonen i 2014 og Hol barnehage i 2015. Vi jobber også med å få miljøsertifisert flere av de kommunale virksomhetene.  

Hol kommune er også kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge AS, hvilket betyr at vi kontrollerer om våre leverandører tar ansvar for emballasjen de bruker.

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Ved å bli Miljøfyrtårn er man godt i gang med å ta samfunnsansvar, fordi det handler om å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, det indre miljøet, på arbeidsplassen. Stiftelsen Miljøfyrtårn har siden oppstarten vært svært bevisst på at det indre miljøet er viktig å ivareta, nettopp fordi medarbeidere som trives og er fornøyde gir mer tilbake til virksomheten og har et generelt lavere sykefravær. Det blir en «vinn-vinn» situasjon for arbeidstakerne og virksomheten.

Se mer på www.miljofyrtarn.no

Hva kan du gjøre for å ta vare på miljøet?

Hvert år kaster nordmenn over 250 000 tonn mat som kunne ha vært spist! På matvett.no får du tips om hvordan du kan utnytte den maten du kjøper inn på en bedre måte, slik at du kanskje kan redusere innkjøpet ditt. Det er å ta miljøansvar, men det er også positivt for lommeboka!

Energiforbruket i verden øker med ca. fem prosent i året. Med økt energiforbruk vokser også forurensningen. Dette har store konsekvenser – både for vårt globale miljø og for vår helse. Rundt 75 prosent av verdens energiforbruk dekkes av såkalte fossile brensler, som olje, kull og naturgass. I Norge har vi jo vannkraften. Vannkraft er i høyeste grad en fornybar energiressurs, og norsk energiforsyning er helt spesiell. Så godt som all el-produksjon (99 prosent) stammer fra vannkraft, og utgjør ca. 50 prosent av vårt totale energiforbruk (inkludert transport). Utbygging av vannkraft har imidlertid også miljømessige konsekvenser i form av store naturinngrep.

http://www.enok.no/enokguiden/index.html finnes det mange gode tips til hva du kan gjøre for å redusere energibruken hjemme hos deg.

Er dere opptatt av miljø og bærekraft i deres bedrift?

Gode grunner til å bli en Miljøfyrtårnbedrift:

•Bedriften gir mindre belastning på naturen og er med på å ta ansvar for redusert bruk av ressurser. Miljøsertifisering er et bidrag til det globale klimaarbeidet.

•Stadig flere kunder etterspør miljøvennlige varer og tjenester. Miljøfyrtårn-virksomheter får en tydelig miljøprofil, som gir kokurransefortrinn.

•Reduserte driftskostnader

• Bedre arbeidsmiljø

All informasjon om miljøfyrtårnordningen; bransjekrav, gebyrer ol. finnes på hjemmesiden til miljøfyrtårn www.miljofyrtarn.no

Ta kontakt med kommunen eller send en e-post til mailto:havard.holeplass@hol.kommune.no hvis du ønsker hjelp og veiledning for å få din bedrift miljøfyrtårnsertifisert.

Vi håper du vil være med og bidra til et godt miljø i Hol nasjonalparkkommune, Norge og verden!