Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunalt vann og avløp

Tjenestebeskrivelse for drikkevann

Formålet med tjenesten

Levere vann fra kommunens vannverk til tilknyttede abonnenter i henhold til lover og forskrifter gjeldende for drikkevann. (Drikkevannsforskriften).

Tjenestens innhold

Levere drikkevann med tilstrekkelig mengde til drikke, næringsmiddelformål og hygienisk bruk som tilfredsstiller kvalitetskrav etter drikkevannsforskriften.

Hva kan du forvente av oss

 • Du blir til enhver tid forsynt med hygienisk vann.
 • Du skal alltid ha et vanntrykk på tilknytningspunktet til kommunal ledning på mellom 2 og 9 bar.
 • Du vil du, så langt det er mulig, bli varslet dagen før dersom planlagte reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider fører til at du mister vannet.
 • Du vil bli varslet så raskt som mulig ved lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser som kan forårsake at vannkvaliteten avviker vesentlig fra drikkevannsforskriften.
 • Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel rensing/spyling av ledningsnettet. Se annonser i presse mv.
 • Hvis nødssituasjoner (katastrofer mv.) gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kravene til kvalitet, vil forbrukere og næringsvirksomheter bli informert om      situasjonen og om hvor lenge den midlertidige/provisoriske vannforsyningen      vil vare.

Hva vi forventer av deg

 • Du gir oss beskjed umiddelbart ved forstyrrelser/uregelmessigheter i vannforsyningen.
 • Du utbedrer snarest feil/mangler ved egne ledninger (stikkledninger).
 • Du leser av eventuell vannmåler og returnerer selvavlesningskortet innen fristen.
 • Hvis du mener at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Praktiske opplysninger

Feil ved kommunens vann og avløpsnettet meldes 95 98 00 66

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ driftsavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8, Hol    

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

 

Dato oppdatert

05.09.2016

 

Tjenestebeskrivelse for drikkevann

Formålet med tjenesten

Levere vann fra kommunens vannverk til tilknyttede abonnenter i henhold til lover og forskrifter gjeldende for drikkevann. (Drikkevannsforskriften).

Tjenestens innhold

Levere drikkevann med tilstrekkelig mengde til drikke, næringsmiddelformål og hygienisk bruk som tilfredsstiller kvalitetskrav etter drikkevannsforskriften.

Hva kan du forvente av oss

 • Du blir til enhver tid forsynt med hygienisk vann.
 • Du skal alltid ha et vanntrykk på tilknytningspunktet til kommunal ledning på mellom 2 og 9 bar.
 • Du vil du, så langt det er mulig, bli varslet dagen før dersom planlagte reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider fører til at du mister vannet.
 • Du vil bli varslet så raskt som mulig ved lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser som kan forårsake at vannkvaliteten avviker vesentlig fra drikkevannsforskriften.
 • Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel rensing/spyling av ledningsnettet. Se annonser i presse mv.
 • Hvis nødssituasjoner (katastrofer mv.) gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kravene til kvalitet, vil forbrukere og næringsvirksomheter bli informert om      situasjonen og om hvor lenge den midlertidige/provisoriske vannforsyningen      vil vare.

Hva vi forventer av deg

 • Du gir oss beskjed umiddelbart ved forstyrrelser/uregelmessigheter i vannforsyningen.
 • Du utbedrer snarest feil/mangler ved egne ledninger (stikkledninger).
 • Du leser av eventuell vannmåler og returnerer selvavlesningskortet innen fristen.
 • Hvis du mener at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Praktiske opplysninger

Feil ved kommunens vann og avløpsnettet meldes 95 98 00 66

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ driftsavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8, Hol    

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

 

Dato oppdatert

05.09.2016

Vannmåler

Finn søknadsskjema her

Tilkobling

Før tilkobling til kommunalt vann- og/eller avløpsnett, må det søkes til kommunen.

Søknad om tilkobling med tilhørende vedlegg skal sendes som eget dokument i tillegg til en eventuell byggesak

Følgende betingelser må følges etter godkjent tilkoblingssøknad 

 • Klargjøring av kommunal kum for tilkobling skal utføres av Hol kommune
 • Tilkobling i kommunal kum, der kummen ikke er klargjort av kommunen, ansees som ulovlig tilkobling og belastes i henhold til § 2.4 i Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Hol kommune.
 • Tilkoblingen må varsles minst 5 dager før til Hol kommunes driftsavdeling, tlf.: 95980911
 • Privatrettslige forhold er kommunen uvedkommende.
 • Tilkobling via privat kum skal også varsles kommunen for eventuell kontroll
 • All tilkobling skal utføres i henhold til Hol kommunes va norm. Se www.va-norm.no

Finn søknadskjema her

Regulativ for vann- og avløpsgebyrer 2021

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Planer

Hovedplan Vannforsyning 2016 - 2028

Hovedplan Avløp og vannmiljø 2016 - 2028

 

Vakt vann/avløp 

Vakttelefoner