Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunale bygg

Tjenestebeskrivelse for kommunale lokaler, idretts- og svømmehaller

Formål med tjenesten

Organisasjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner skal ha muligheter til å drive aktiviteter ut fra egne forutsetninger, ønsker og behov. I tillegg skal vi dekke behov for eget bruk i tilknytning til skoler, frisklivsatsing og øvrige kommunale formål med behov for egnede lokaler.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe 

Organisasjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner. I tillegg skal lokalene benyttes til kommunens eget formål.

Tjenestens innhold

Hol kommune disponerer fem gymsaler, en idrettshall og fire svømmebasseng. Lokaler og anlegg er tilgjengelige gjennom faste åpningstider for publikum eller basert på faste årlige og/eller kortsiktige leieavtaler med lag, foreninger og enkeltpersoner.

Hva du kan forvente av oss

  • Alle anlegg er tilgjengelige i henhold til, avtalte åpningstider.
  • Brukere av våre anlegg kan forvente at anleggene er renholdt og vedlikeholdt, slik at de til enhver tid er innbydende og klar til bruk.

Hva vi forventer av deg

  • Du/dere overholder de gjeldende reglementer for bruk.
  • Du/dere betaler for de ulike tilbudene i henhold til avtale.
  • Du/dere rydder etter eget bruk og lukker/låser bygg i henhold til avtale.

Praktiske opplysninger

Organisasjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner som ønsker å leie plass i hall eller basseng, må kontakte utleieansvarlig i Hol kommune. Utleieansvarlig har sitt kontor i samlokalisering med driftsleder for base 2 i samfunnshuset.

Saksbehandlingstid

Søknader om tildeling av tid i haller og basseng skal leveres til utleieansvarlig innen 20.juni. Tildeling skjer etter sommerferien.

Klage

Ikke aktuelt for denne tjenesten.

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat/ eiendomsavdelingen.

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

Ålmannvegen 8, Hol    

Postadresse:

Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

 

Dato oppdatert

15.09.2016

Det er 111 kommunale eiendommer, bygg og anlegg i Hol kommune. Antall m² kommunal bygningsmasse er 67 192 m² (1. desember 2015).

Oversikt over kommunale eiendommer, bygg og anlegg i Hol kommune - 1. desember 2015 (Excel)

 

Leie av kommunale bygg

Utleiepriser

Søknadsskjema for treningstider høsten 2021 og våren 2022, Hol og Hovet

Søknadskjema for treningsstider høsten 2021 og våren 2022, Geilo

Leie kommunal bolig

Retningslinjer for utleie av kommunale boliger i Hol kommune  (2020)


Søknadskjema for leie av kommunal bolig

Kontaktinformasjon

Eiendomsavdelingen

Eiendomssjef
Erik Kaupang
Tlf. 32092133 / 91775523

Utleie av kommunale bygg og innkjøp
Torill Grue Tufte
Tlf 40918196

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
Tom Furuseth – seksjonsleder
Tlf. 40916450
Avdelingen utfører daglige FDV-oppgaver (vaktmestertjenester) på kommunens tjenestesteder.

Renholdsavdelingen
Rita Tone Olsen Sletto - seksjonsleder (renholdsleder)
Tlf. 99245495
Avdelingen utfører renholdet på kommunens tjenestesteder.

Rehabilitering (Rehab):
Paul Arne Overvoll - seksjonsleder
Tlf: 95980044
Avdelingen tar større vedlikehold, oppussinger og oppgraderinger samt noe nybygging av kommunens bygningsmasse.