Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Renovasjonsavgift

Avfall

Dunk- og containerrenovasjon for boliger faktureres to ganger pr år.

Søknad om å utvide avstand for å hente dunkene sendes Hallingdal Renovasjon IKS
Der det ikke er mulig å plassere dunkene 5 meter fra vegen, kan du søke om å plassere dunkene inntil 10 meter fra vegen.
Søknadskjema og informasjon: Hallingdal Renovasjon.
(Kommunen får oversikter etter evt. godkjenning). Gebyr for utvidet henteavstand vil bli belastet for de som har fått godkjenning.  

Trenger du større dunk kan du søke om dette til Hol kommune. For stor dunk betaler du 1 1/2 renovasjonsgebyr.

Renovasjonsavgift betales for alle hytter og stølsbuer i Hol kommune. Det er kun en sats for hytterenovasjon.
Ubebygde eiendommer med byggetillatelse betaler renovasjonsgebyr året etter at det er gitt igangsettingstillatelse.

 

Gebyrregulativ for avfall - renovasjon 2021