Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunale avgifter

Kommunale eiendomsavgifter faktureres to ganger i året.

Grunnlaget for prisene er kostnadene kommunen har (selvkost) for den enkelte tjeneste. Tinglyst eier er ansvarlig for at regningen blir betalt. Ved eierskifte blir adresseregisteret automatisk oppdatert etter tinglysing. Regningen blir ikke delt opp mellom kjøper og selger.

Når skal avgiftene betales?

1. termin: 1.1 – 30.06 (forfall 1. april)

  • Vann- og avløpsgebyr for første halvår. Dersom en har vannmåler, betales gebyr for første halvår + avregning forrige år. Vannmålerleie betales en gang i året.
  • Boligrenovasjon, dunk og container; gebyr for første halvår - faktureres to ganger pr år.
  • Hytte/støl containerrenovasjon - Årets gebyr, faktureres en gang pr år.
  • Eiendomsskatt - for første halvår.

2. termin 1.7 – 31.12 (forfall 1. oktober)

  • Vann- og avløpsgebyr for andre halvår. Dersom en har vannmåler betales det etter antatt forbruk, med avregning 1. termin påfølgende år.
  • Boligrenovasjon for dunk og container – gebyr for andre halvår.
  • Feieavgift boliger og hytter.
  • Tilsyn fyringsanlegg(brannforebygging) boliger og hytter.
  • Slamavgift for hele året.
  • Eiendomsskatt - for andre halvår.

 (Fra 2022 kan vi tilby fakturering i flere terminer. Mer informasjon om dette kommer i løpet av januar 2022).

Endring i eiendomsavgiftene f.o.m. 01.01.2021

Hol kommunestyre vedtok den 9.12.2020 gebyr, betalingssatser og eiendomsskatt for 2021 i sak nr. 104/20 Økonomiplan 2021–2024 med årsbudsjett 2021.

Vannforsyning: nedgang i abonnementsgebyr (fast sum) pr. år og liten økning i pris for forbruk

Avløp: økning i både abonnementsgebyr (fast sum) pr. år og i pris for forbruk

Slamgebyr: liten økning i abonnementsgebyr (fast sum) pr. år, nedgang for pris pr. m3 (størrelse på anlegget)

Renovasjon: økning

Feiing og brannforebyggende tilsyn: ingen endring

Eiendomsskatt: Skattesatsen for bolig og fritid videreføres med 3 promille.

Oversikt over kommunale gebyrer og betalingssatser 2020-2021

 

Vann- og avløpsgebyr

Vannmåler

Slamtømming

Renovasjonsavgift – avfall

Feiing og brannforebyggende tilsyn

Eiendomsskatt


Se min faktura

Søke fritak, søke om betalingsutsettelse eller klage

Endre fakturamottager

 

Andre gebyrer