Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kart

Kartbaser for Hol:

Kart- og byggesaksbutikk
Her kan du bestille eiendomskart, situasjonsplan til byggesak, nabo-oversikt, gjeldende plan med bestemmelser og annen eiendomsinformasjon. Du kan også lage nabo-oversikter selv.
Søk på adresse, eller kommunenr og gårds- og bruksnummer, f.eks.kommunenummeret  0620 gnr/bnr. 
Er du privat bruker, oppgir du epostadressen første gang du bruker tjenesten. Betaling skjer da ved å oppgi kort med kortnummer og utløpsdato.
Dersom du er megler eller ansvarlig søker kan du opprette kundeforhold - bli kunde.
Hjelp til bruk av kart- og byggesakbutikken
Brukerstøtte er tlf. 24 13 35 00.

Kommunekart
Kommunekart gir deg detaljerte kart og flyfoto. Du kan også få tilgang til reguleringsplaner og annen eiendomsinformasjon. Du kan selv legge på flere kartlag, f.eks eiendomsgrenser og kotehøyder.
Velg først kommune. Søk på eiendom ved å søke på adressen, eller skrive inn gårdsnummer og bruksnummer + evt festenummer og seksjonsnummer om det finnes. Eksempel 1/2/0/4.
Skal kartet brukes i byggesak, skal det være påtegnet rutenett og målestokk. Situasjonsplanen bør være i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak).
Veiledning til bruk av kommunekart

 

Se eiendom
Statens kartverk sin kartbase hvor du kan finne eiendomsinformasjon fra matrikkelen og grunnboka.
Her kan du gjøre oppslag i kart og se hva som står om din egen og andres eiendom i det offisielle eiendomsregisteret (matrikkelen). På den måten kan du kontrollere opplysningene om en eiendom, for eksempel ved kjøp av bolig. Du kan se hva som er tinglyst ved å finne en eiendom i kartet og klikke på "Vis mer informasjon om eiendommen". Når du deretter klikker på "Vis grunnboksinformasjon" blir du koplet opp mot ID-porten. Du kan gjøre 10 søk i grunnboken per innlogging.
Hjelp til Se eiendom