Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Jobbe og bo

Vi ønsker alle innflyttere hjertelig velkommen til Hol kommune!                                                                                                                                                                                                  Hos oss finnes et hav av muligheter innen ulike typer arbeid, steder å bo og ikke minst fritidsaktiviteter og turmuligheter. Nedenfor har vi samlet litt relevant informasjon som vi håper kan være til hjelp for deg som er ny i Hol kommune, eller om du vurderer å flytte til fjells. Om du har flere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt. Vi vil gjerne høre fra deg!

Informasjon om Hol kommune

Informasjon om kommunen, barnehager, skoler, helsetilbud og lignende, finner du på Hol kommunes hjemmesider 
www.hol.kommune.no 

Våre hyggelige ansatte på Servicetorget kan besvare en rekke spørsmål og hjelper deg gjerne!
Åpningstider, besøk og telefon: mandag-fredag 09.00-15.00.

postmottak@hol.kommune.no 
Telefon: 32 09 21 00

Besøksadresser
Informasjonssenteret, Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo.
Kommunehuset, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Boligstrategi for Hol kommune

Vinteren og våren 2021 jobber Hol kommune med å utarbeide en boligstrategi.

Det er et politisk vedtatt mål at Hol kommune skal ha minst 5000 innbyggere innen 2030, og vi ønsker å stimulere til befolkningsvekst i hele kommunen. Det er ønskelig å satse ekstra på tilrettelegging for unge mennesker i etableringsfasen og barnefamilier, for å gi enda mer liv og utjevne alderssammensetningen i lokalsamfunnet.

For å få et godt kunnskapsgrunnlag for hvordan Hol kommune kan oppnå disse målsetningene skal det blant annet utarbeides en boligstrategi. Boligstrategien vil belyse hvilke overordnete føringer for bolig- og tettstedsutvikling vi plikter å følge, kartlegge status, utfordringer og behov i Hol kommune, samt skissere ulike muligheter og løsninger.

Medvirkning

Det er viktig at boligstrategien baseres på informasjon og synspunkter fra våre innbyggere. På grunn av koronasituasjonen vil det dessverre ikke bli lagt opp til work-shops og medvirkningsmøter. Det vil i stedet legges opp til informasjonsinnhenting gjennom spørreundersøkelser, samt at alle tettsteds-/grendeutvalg og andre interesseorganisasjoner inviteres til å komme med sine innspill skriftlig.

Vi er i full gang med å utarbeide spørrundersøkelsene og informasjon om disse og hvordan ditt grende-/tettstedsutvalg eller interesseorganisasjon kan levere innspill kommer så snart det er klart!

Kontaktperson for boligstrategien er næringsrådgiver ved avdeling for plan og utvikling, Line Ramsvik, tlf 97 13 23 83, line.ramsvik@hol.kommune.no 

 

Ny i Hol kommune?

Vi jobber med å komme i gang med en fadderordning fra våren 2021! 
Fadderen vil ta kontakt med deg, overrekke en "gøttepøse" (som vi sier på halling), fortelle litt om mulighetene og tilbudet i Hol kommune og Hallingdal og besvare eventuelle spørsmål du måtte ha. Det er selvsagt frivillig og helt opp til deg hvor mye kontakt du ønsker å ha med fadderen din.

For å bli kontaktet av en fadder må du ha meldt flytting til Hol kommune i folkeregisteret, og registrere deg i dette webskjemaet:

Webskjema - ny i Hol

Ønsker du å bli fadder? Se mer informasjon på nettsidene til Hol Frivilligsentral 

Finne jobb i Hol og Hallingdal  Jobb

Hallingdal har utviklet en digital "møteplass" som kobler arbeidsgiver og jobbsøker eller potensiell fremtidig jobbsøker. Her ligger også stillingsutlysninger.
Finn jobber eller nye medarbeidere ved å gå inn på jobbihallingdal.no

Ledige stillinger i Hol kommune                          
Nav - ledige jobber i Hol og i Hallingdal
Finn.no - ledige jobber i Hol og i Hallingdal
Facebook - Jobb i Hallingdal

Finne bolig i Hol og Hallingdal  Bolig

Finn.no - Boliger til salgs i Hol og i Hallingdal
Finn.no - Boliger til leie i Hol og i Hallingdal  

Utbyggingsklare boligtomter

Nytt boligfelt i Skurdalen

Facebook - Leie bolig i Hallingdal

Andre nyttige Facebook-grupper
Kjøpe - Selge - Bytte - Gis bort i Hallingdal 
GEILO - Til salgs, Gis bort, Ønskes kjøpt, leie

Kultur og fritid 
UKM

Du finner mer informasjon om kultur- og fritidstilbudet på Hol kommunes nettsider under fanen «Kultur og fritid», men her er noen utvalgte lenker:

Bibliotek - Geilo, Hol og Hovet  
Hol frivilligsentral
Hol kulturskole
Hol Idrettslag
Geilo Idrettslag
Geilo Kino
Ål kulturhus – kulturell storstue for hele Hallingdal, med kino, teater, konserter, show og mye mer

Aktiviteter og turtips

Turistinformasjonen/Visit Geilo har informasjon om aktiviteter og turtips sommer og vinter på sine nettsider
geilo.no

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon!
post@geilo.no
Telefon: 32 09 59 00
Besøksadresse: Informasjonssenteret, Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo.

Sommeraktiviteter og turtips
Vandre- og sykkelkart
Vandre- og sykkelkart

Vinteraktiviteter og turtips
Skisentre i Hol
Langrennsløypekart
Langrennsløypekart

Se hvilke langrennsløyper som er preparert - skisporet.no

I tillegg har de ulike løypeområdene ofte mer detaljerte beskrivelser av løypeforhold på sine respektive Facebook-sider:
Geilo
Holsåsen
Hovsåsen
Skurdalen
Dagali
Ustaoset
Haugastøl
Sudndalen og Myrland

Arrangementer   

Kvaskjer.hallingdal.no
geilo.no
Kulturprogram - Ål kulturhus

Melde flytting

Ved å melde flytting gjennom Posten kan du både melde adresseendring til Posten og få endringen registrert i Folkeregisteret.
Meld flytting og adresseendring på Posten sine nettsider

Utfyllende informasjon om det å melde flytting finner du hos Skatteetaten/Folkeregisteret. Her finner du også veiledning dersom du flytter fra et annet land.
Skatteetaten / Folkeregisteret

På nyåret 2021 håper vi å ha på plass en fadderordning for de som melder flytting til Hol kommune. 
Dersom du har meldt flytting og ønsker å bli kontaktet av en fadder, må du registrere deg i dette webskjemaet:

Webskjema - ny i Hol