Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknadsskjema

Eiendomsoverdragelse 

Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense

Hjelp til utfylling av egenerklæring

Søknad om konsesjon


Byggesøknad

Byggesøknad - lag og lever byggesøknaden på nett

Byggesaksblanketter - søknadskjemaer og blanketter for utskrift

Søknad om utslippstillatelse - avløpsvann

Deling og oppmåling av eiendom

Søknad om fradeling / oppmålingsforretning


Vann og avløp

Søknad om vannmåler - avløpsmåler

Søknadskjema for tilkobling til vann og avløp


Feiing og tilsyn

Søknad om fritak for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

 

Motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark 

 

Søknader sendes til postmottak@hol.kommune.no  
eller med post til Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.