Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknadsskjema

Søknadsskjema kan sendes til postmottak@hol.kommune.no 
eller til Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

 

Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense

Byggsøk -  Lag og lever byggesøknaden på nett

Byggesaksblanketter - søknadskjemaer og blanketter for utskrift

Søknad om utslippstillatelse - avløpsvann

Søknad om fradeling / oppmålingsforretning

Søknad om vannmåler - avløpsmåler

Søknad om fritak for feiing og tilsyn av pipeløp

Søknadskjema for tilkobling til vann og avløp

Søknad om viltforvaltningstiltak.

Søknadsskjema motorferdsel i utmark