Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gatebruksplan Geilo sentrum

Gågata og det nye amfiet hadde offisiell åpning 4. september 2013. Utbyggingen medførte at det ble begrenset med offentlige parkeringsplasser i sentrum. Hol kommune oppfordrer derfor til å parkere på Geilojordet eller i det private parkeringshuset i Geilo sentrum. I forbindelse med utbyggingen av gatebruksplanen ble vann- og avløpsnettet i Vesleslåttvegen rehabilitert. 

Geilo stasjon

Geilo stasjon og området rundt er eid av ROM eiendom, NSB sin eiendomsavdeling. Parallelt med arbeidet med Gatebruksplan for Geilo har det blitt arbeidet med ett prosjekt for Knutepunktsutvikling for Geilo stasjon. Knutepunktsutvikling for Geilo stasjon er ett samarbeidsprosjekt mellom 5 ulike offentlige aktører: NSB/Rom Eiendom, Jernbaneverket, Hol kommune, Buskerud fylkeskommune/ Buskerud kollektivtrafikk og Statens vegvesen. Prosjektet er ledet av ROM eiendom og på ROM eiendom sine hjemmesider kan du lese mer om knutepunktsutvikling og det konkrete prosjektet. Til høyre, under selvbetjening, finner du rapporten for Knutepunktutvikling på Geilo stasjon.

Amfiet

Amfiet ligger inntil gågaten og er det naturlige samligspunktet for arrangement og aktivitet. Amfiet ble påbegynt 1. mai 2013 og ble ferdigstilt i oktober 2013. Amfiet ineholder to bygninger som ligger inntil gågaten. Disse finner du mer informasjon om i menyen til venstre. Amfiet med sin utforming kan brukes til ulike små og store arrangement. Amfiet kan være en lekeplass, scene, tribune, akebakke og møteplass. Amfiet og gågaten kan også være start eller mål ved store arrangement som f.eks sparkVM og Skarverittet. Amfiet og gågaten kan være sentrum for matfestivalen på Geilo og arrangement rundt Skarverennet. Til daglig brukes amfiet som akebakke og lekeplass. Amfiet har en utforming som gjør det spennende for lek og opphold.

Gågate

Hol kommune startet i mai 2012 utbyggingen av gågate på strekningen Reiselivssenteret - Fremstadbygget/ Hol sparebank Gågaten er nå utbygd med dekke av granittstein. Gågaten inneholder sittegrupper, vegetasjon, lekeareal og vil er det naturlige midtpunktet i Geilo sentrum. Inntil gågaten er ett amfi for bruk i lek og arrangement. I tilknytning til dette amfiet er det et bygg med offentlig toalett.

Gatebruksplanen

Geilovegen vest

Geilovegen vest - strekninga Hallingstuene - Kveldsro Arbeidet med å renovere vann- og avløpsanlegget startet høsten 2009. I oktober 2010 ble gata ferdigstilt. Nye lysmaster ble også satt opp. Vinteren 2010/2011 viste at trafikkmønsteret i vegen ikke fungerer tilfredsstillende. Biler blir parkert på fortauet slik at det er vanskelig for busser og andre store biler å passere. Det vil derfor bli skiltet og satt inn fysiske tiltak slik at biler ikke parkeres på fortauet og stenger for fotgjengere og større kjøretøy.