Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Næringsutvikling

Informasjon for næringsdrivende vedrørende koronavirus

Oppdatert 31.03.2020

Viktig informasjon fra Hol kommune (25.03.2020)
Hol kommune viser til pressekonferanse den 24. mars, hvor regjeringen viderefører alle tiltakene som ble iverksatt den 12. mars for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.
Hol kommune ønsker så langt det lar seg gjøre å skape forutsigbarhet i en uforutsigbar tid.
Det informeres herved om at kommunens vedtak (fattet den 13.mars) videreføres for samme periode(13.april). Vedtaket er i samsvar med nasjonale føringer. Vi er klar over at dette vil få store konsekvenser for turistnæringen i vår kommune. Begrunnelsen for videreføringen er å hindre tilstrømming til kommunen, fordi vårt helsevesen ikke har kapasitet til å håndtere flere mennesker enn våre innbyggere i forbindelse med denne pandemien.

Vi skulle gjerne sett at Hol kommune kunne ta imot turister og hyttefolk i påsken, men slik blir det dessverre ikke. Vi er alle en del av den nasjonale dugnaden som pågår nå, og må ta vårt ansvar.

Vedtak av 13. mars 2020:
For å stoppe spredning av Covid -19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse - og
omsorgstjenester fatter Hol kommune med hjemmel i smittevernloven § 4 - 1 første ledd
bokstav b) vedtak om Stenging av spisesteder hoteller , overnattingssteder og skianlegg iHol kommune. ,
Stengingen gjelder fra og med 13.03.2020 til og med 27.03.202.

Det gjøres stadig nye vedtak nasjonalt og lokalt som har innvirkning på lokalt næringsliv:
Aktuelle vedtak for Hol kommune finner du her

 

På NAVs nettsider for bedrifter/arbeidsgivere finnes informasjon vedrørende koronaviruset:
NAV bedrift - koronaviruset

Tlf til NAV for arbeidsgivere: 5555 3336

 

NHO har en samleside med aktuell informasjon for arbeidsgivere:
NHO - samleside med informasjon for næringsliv

 

Enkel og oversiktlig informasjon om endrede frister, tiltak og muligheter for deg som driver ENK og AS 
Conta - samleside med informasjon til bedrifter

 

Helsedirektoratet har utarbeidet en rekke plakater og infomateriell. 
Oversikt over plakater og nedlasting gjør du her.

 

Krisepakker
Regjeringen har vedtatt en rekke krisepakker for næringslivet. Nærmere informasjon om disse tiltakene finnes i linkene over (NHO og Conta).

For små og mellomstore bedrifter vil sannsynligvis regjeringens "kontantstøtte" til næringslivet være særs aktuelt. Det er lovet at nærmere informasjon om hvordan denne ordningen vil fungere skal komme fredag 3. april. Informasjon vil bli lagt ut her så snart vi vet mer!

Tiltakspakke fra Viken fylkeskommune
23. mars la fylkesrådet i Viken fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe Viken-samfunnet gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen.  Tiltakene som legges fram i denne første pakken er en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over. Tiltakene er spesielt rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og- samfunnsliv.
Informasjon om tiltakspakkene i Viken

 

Hallingdal Næringshage 
Dersom du trenger råd og veiledning i en vanskelig situasjon – ikke nøl med å ta kontakt. Hallingdal Næringshage kan bistå med hjelp til blant annet å:

 • Hjelp til å finne fram i virkemiddelapparatet, regelverket og endringene som skjer. 
 • Være en sparringspartner rundt mulige kompetansetiltak eller utviklingsprosjekter som kan prioriteres i denne situasjonen.

Tips, informasjon og kontaktinformasjon til Hallingdal Næringshage finner du på deres nettsider:
Hallingdal Næringshage

 

Hallingdal Etablerersenter
Etablerersenteret har god kunnskap om virkemiddelappartet og det å drive virksomhet. 
Ta gjerne kontakt dersom du har behov for å be om råd!
Hallingdal Etablerersenter

 

Ta gjerne kontakt med næringsrådgiver i Hol kommune dersom du har spørsmål:
Line Ramsvik 
Line.Ramsvik@hol.kommune.no
Tlf: 97132383

***

Støtt opp om lokalt næringsliv

Mange bedrifter og virksomheter er pålagt å stenge av nasjonale eller lokale myndigheter. Det er anbefalt at vi holder god avstand til hverandre. I tillegg opplever mange permitteringer og utrygghet rundt egen økonomi. Som Bærekraftig Reisemål ønsker vi ikke å stimulere til overforbruk og unødvendige kjøp. Vi vil allikevel oppfordre de som kan og må, til å handle lokalt og benytte lokale tjenester. Husk også at mange virksomheter har nettbutikk og mange tilbyr hjemlevering!

Det kommer en dag i morgen og nå er det viktigere enn noen gang at vi tar godt vare på lokalt næringsliv i den krevende tiden vi er inne i.

Noen tips:

- Velg lokale og/eller norske produkter når du handler
- Lytt til norsk musikk på din musikkstreaming-tjeneste
- Kjøp gavekort
- Kanskje du kan Vippse en sum til din favorittkafé, for den kaffekoppen du normalt ville ha kjøpt?

Her har vi listet bedrifter som holder åpent i Hol kommune for ulike tjenester, butikker og servering. Alt for at du lett skal kunne handle lokalt og støtte opp om lokalsamfunnet. #handlelokalt

Kjøp/bestill take-out her:

Peppes Pizza
Matkrok´n (hjemlevering)
Cirkle K Geilo
Herlig AS (hjemlevering)
Geilo Kebab
Geilo Sushi
Trakia Restaurant og Balkan Cuisine (hjemlevering)

Lokale nettbutikker:

Herleiks/Yes Vi Leker/Traktøren (hjemlevering)
Samsara (hjemlevering)
MinBesteVenn (hjemlevering)
Geilo Trykk og Reklame
Mikanor
Hol Ysteris «Facebookbutikk» (hjemlevering)

Åpne dagligvarebutikker:

Geilo Handelslag Spar (hjemlevering)
Kiwi Geilo
Kiwi Hagafoss
Joker Dagali (hjemlevering)
Joker Bua Ustaoset (hjemlevering)
Coop Marked Sunhov
REMA 1000 Geilo

Andre åpne handelsbedrifter:

Sport 1 Geilo (hjemlevering)
Geilo Sport
Europris Geilo
Monter (hjemlevering)
Geilo Auto
Sunkost
Interoptik Geilo (hjemlevering)
Ustaoset Kiosk og Bensin
Princess
GeiloBok
Vinmonopolet
Boots Apotek
Geilo Apotek
Sportoutlet
Maxbo

Trenger du å bevege deg litt ute i naturen, men mangler utstyr?

Geilo Aktiv (truger/fatbike)

Mange servicebedrifter kan hjelpe innbyggere eller hyttegjestene våre med snømåking, ettersyn av hytter, levering av ved og mer. Se www.geilo.no for mer informasjon.

Mangler din virksomhet i listene? Gi beskjed til Line.Ramsvik@hol.kommune.no så legger vi den inn.

Sist oppdatert: 27.03.2020

 

**********

 

Velkommen som etablerer 

Hol kommune er en stor reiselivs- og hyttekommune, men vi ønsker å skape et større mangfold i arbeidslivet i kommunen og regionen. Vi vil stimulere til at flere etablerer seg her gjennom å sikre at de som trenger det får profesjonell bistand i arbeidet med å utvikle sitt forretningskonsept og etablere en virksomhet - enten egen eller i felleskap med andre.Vi har også et tett samarbeid med Regionrådet for Hallingdal og de øvrige hallingdalskommunene gjennom felles prosjekt, for økt rekruttering til regionen.

Vi ønsker oss et bredt spekter av kompetanse. Hvis du bor utenfor kommunen og trenger bolig, barnehage, jobb til samboer/ektefelle, så vil vi være behjelpelige med å tilrettelegge for dette. Interessant? Ta kontakt med vår næringsrådgiver Line.Ramsvik@hol.kommune.no

 

Tilbud fra Skatteetaten til nyetablerere
Er du nyetablert næringsdrivende eller tenker på å starte virksomhet? Da tilbyr Skatteetaten et gratis innføringskurs på 3 – 4 timer. Kurset gir informasjon om regnskapskapsplikt, skatt, merverdiavgift og elektroniske løsninger og er spesielt tilpasset nye næringsdrivende som ikke har forkunnskaper på området. Du kan melde deg på det stedet som passer deg best. Du finner mer informasjon og mulighet for påmelding hos Skatteetaten.

Skatteetaten

 

Hallingdal etablerersenter

Hol kommune har et nært samarbeid med Hallingdal Etablerersenter. Etablerersenteret er et gratis og uavhengig rådgivningstilbud til deg som vi starte egen virksomhet og trenger faglig bistand til å utvikle en forretningsplan og hjelp til økonomisk planlegging. Det gjennomføres også flere etablererkurs hvert år.    

  - Enklere for deg som har en gründer i magen!

Som et tilbud til deg som trenger rådgivning i forbindelse med å starte og drive egen virksomhet, driver Hallingdalskommunene i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og Innovasjon Norge, Hallingdal Etablerersenter. Kontoret er lokalisert i Hallingdal Næringshage på Gol, men senteret driver også utadrettet virksomhet ut til deg som etablerer. Ring for å avtale et møte. Det kan gjerne være hos deg/dere.

For etablerte virksomheter kan du også få rådgivning dersom du ønsker å videreutvikle virksomheten eller trenger hjelp med en forretningsplan.

Et etablerersenter er stedet der personer som vurderer å starte egen virksomhet kan henvende seg for å få hjelp til oversikt over hvilke forutsetninger som gjelder ved etablering. Næringsrådgiver i Hol kommune setter deg gjerne i kontakt med etablerersenteret, eller du kan sende en e-post til post@hallingdal-etablerersenter.no

Hallingdal etablerersenter 

 

Dagpenger ved start av egen bedrift

Er du under attføring og ønsker å søke om å beholde dagpenger under oppstart av egen virksomhet?

Hva kreves? NAV må innhente næringsfaglig vurdering av deg som etablerer egen virksomhet dersom du ønsker å kunne beholde eksisterende attføringspenger. Du kan søke om å få beholde attføringsmidlene i en periode på maks 6 måneder.

Vil du vite mer? Opplysninger om dette kan du få hos NAV kontoret på Gol (32 07 36 60) eller på kommunens servicetorg (32092100).

 

Informasjon om næringsstøtte

Tjenestebeskrivelse for næringsstøtte og rådgivning

Formål med tjenesten

Behandle søknader i henhold til gjeldende retningslinjer for kommunal næringsstøtte.

Gi næringsfaglig råd og veiledning. Videreformidle til ekstern kompetanse.

 

Hvem kan få tjenesten?

 • Etablerte næringsvirksomheter i Hol kommune
 • Nyetablerer
 • Nye eiere ved overdragelse av virksomhet, herunder landbrukseiendom
 • Lag og organisasjoner –  kommersielt rettet

 

Tjenestens innhold

 • Saksbehandle søknader om kommunal næringsstøtte i henhold til retningslinjene og innen fastsatte frister. Søknader om næringsstøtte sluttbehandles politisk av formannskapet.
 • Veiledning til søkere samt generell rådgivning innen næringsarbeid.
 • Bindeledd til eksterne fagmiljøer, f.eks. Hallingdal Etablerersenter, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

 

Hva kan du forvente av oss?

 • At du behandles med respekt, og på en profesjonell og vennlig måte.
 • At saksbehandlingsfrister overholdes.

 

Hva vi forventer av deg

 • At du gir etterrettelig og presis informasjon.
 • At du fremskaffer nødvendig dokumentasjon.
 • At du setter deg inn i de bestemmelsene som gjelder i din sak

 

Praktiske opplysninger

Bruker kan kontakte oss via telefon, brev, e-post eller avtale møte.

Retningslinjer for kommunal næringsstøtte finner du her (http://www.hol.kommune.no/siteassets/hol/dokumenter/teknisk-eiendom-og-naring/naring/naringsstotte/retningslinjer-til-publisering-oppdatert-2014.pdf )

 

Saksbehandlingstid

Alle henvendelser skal besvares innen 1 måned.

Ved søknad om næringsstøtte er behandlingstid inntil 3 måneder.

 

Ansvarlig for tjenesten

Rådmannen

 

Kontaktinformasjon

Kommunehuset har åpningstid 0900 – 1500 alle hverdager.

Besøksadresse: Ålmannvegen 8, Hol

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 2376 Hol

Servicetorget: 32 09 21 00

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Møter med rådgivere og saksbehandlere må forhåndsavtales.

 

Dato oppdatert

31.05.2016

 

Tilskudd til bedriftsetableringer, rådgivning, utviklingsprosjekter/prosjekter, kommersielle tiltak, overordnede tiltak for fellesskapet, rekruttering m.m.

 Kommunal næringsstøtte er delt inn i 3 grupper:
 1. Tilskudd til næringsformål - generelt   2. Tilskudd til tiltak i landbruket     3. Tilskudd til nyetablerere
En faggruppe med kompetanse innen landbruk, næring og kultur går gjennom søknader om tilskudd fra det kommunale næringsfondet  i Hol kommune, og lager saksfremlegg. Det er formannskapet som fatter vedtak etter at søknadsfristen er gått ut.

Nye retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret den 15. desember 2011 og erstatter tidligere tiltaksfond, arrangementsfond og tilskudd til mindre tiltak i landbruket. Retningslinjene er oppdatert i hht. vedtak i kommunestyret 17.12.14. sak 95/14, pkt. 15.

 

Hvordan søker jeg?

Kommunalt næringsfond er Hol kommune sitt eget virkemiddel og støtteordning for bedriftsetablering og næringsutvikling.

Under finner du de retningslinjene som passer til ditt formål og veiledning. I tillegg er det generell informasjon som beskriver saksbehandling, mål og hensikt.

Generell informasjon om ordningen med kommunal næringsfond

Retningslinjer for generell næringsstøtte, kap. 4 

Retningslinjer for tilskudd til mindre tiltak i landbruket, kap. 5 

Retningslinjer for etablerertilskud, kap. 6

Har du behov for ytterligere veiledning kan du ringe oss eller sende en e-post med dine spørsmål.

Søknadsfrist for alle søknadstyper er 1. mars.

 

Altinn - bedriftsinformasjon

Altinn gjør det enklere å starte og drive bedrift i Norge (tidligere bedin.no).

Innholdet i www.altinn.no er samordnet med to andre offentlige nettsteder, og vil derfor gi næringslivet et bedre og ryddigere tilbud.

Se https://www.altinn.no/starte-og-drive-bedrift/