Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Næringsutvikling

Informasjon for næringsdrivende vedrørende koronavirus

Tilsyn smittevern - publisert 12.11.2020

Hol kommune vil i perioden frem mot jul utføre tilsyn særlig ved overnattingssteder, spisesteder og butikker, for å se til at nødvendige smitteverntiltak utføres og –regler blir overholdt.
Hol kommune vil ta kontakt med aktuelle virksomheter i forkant av tilsynet.

Dersom du har spørsmål vedrørende smittevern i din virksomhet, er det bare å ta kontakt med kommunen:

Espen Bille-Larsen, beredskapskoordinator, Espen.Bille-Larsen@hol.kommune.no tlf 95980043
Line Ramsvik, næringsrådgiver, Line.Ramsvik@hol.kommune.no tlf 97132383

 

Webinar for bygg- og anleggsbransjen i Hallingdal 23.11.2020

Presentasjon fra møtet

 

Webinar for overnattings- og serveringsbransjen i Hallingdal med Miljøretta Helsevern Hallingdal 27.10.2020

Presentasjon fra møtet


Informasjonsmøte med næringsliv og organisasjoner 14.09.2020

Presentasjon og notater fra møtet


Oppdatert informasjon fra kommuneoverlegen 09.07.2020

Til dagligvareforretninger, reiselivsbedrifter, ansatte, tilreisende og alle fastboende

 

Oversikt over krisetiltak og tilskuddordninger for næringslivet

Ekstraordinært kommunalt næringstilskudd 2020 Covid-19 - Hol kommune

Søknadsfrister: 1. oktober og 1. november 2020

Som del av statlig krisepakke 3 og for å motvirke effektene av tiltak mot Covid-19, har Viken fylkeskommune tildelt Hol kommune en ramme på kr 3.000.000,- til fordeling som ekstraordinære næringstilskudd.

Tilskuddet skal bidra til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i næringslivet basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finnes på:

regionalforvaltning.no

 

Regionrådet for Hallingdal har samlet informasjon om aktuelle krisetiltak og tilskuddsordninger for næringslivet i følgende vedlegg. Dersom du ønsker å benytte deg av noen av ordningene hos Innovasjon Norge eller Viken fylkeskommune anbefaler vi at du tar kontakt med næringsrådgiver eller Hallingdal Etablerersenter i forkant. 

Se oversikten her

Besøk Regionrådets nettsider

 

Oversikt over regjeringens tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet:

Skatteetaten - tiltakspakker

Endringer i betalingsfrister, oppsummert

 

Kompensasjonsordning for næringslivet

Gå til kompensasjonsordning.no 

 

Tiltakspakke fra Viken fylkeskommune

23. mars la fylkesrådet i Viken fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe Viken-samfunnet gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen.  Tiltakene som legges fram i denne første pakken er en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over. Tiltakene er spesielt rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og- samfunnsliv.
Informasjon om tiltakspakkene i Viken

 

Nyttige nettsider og kontaktinformasjon

På NAVs nettsider for bedrifter/arbeidsgivere finnes informasjon vedrørende koronaviruset:
NAV bedrift - koronaviruset
Tlf til NAV for arbeidsgivere: 5555 3336

 

NHO har en samleside med aktuell informasjon for arbeidsgivere:
NHO - samleside med informasjon for næringsliv

 

Enkel og oversiktlig informasjon om endrede frister, tiltak og muligheter for deg som driver ENK og AS: 
Conta - samleside med informasjon til bedrifter

 

Hallingdal Næringshage 
Dersom du trenger råd og veiledning i en vanskelig situasjon – ikke nøl med å ta kontakt. Hallingdal Næringshage kan bistå med hjelp til blant annet å:

Hjelp til å finne fram i virkemiddelapparatet, regelverket og endringene som skjer. 
Være en sparringspartner rundt mulige kompetansetiltak eller utviklingsprosjekter som kan prioriteres i denne situasjonen.
Tips, informasjon og kontaktinformasjon til Hallingdal Næringshage finner du på deres nettsider:
Hallingdal Næringshage

Webinar: Hva kan det offentlige og de lokale bankene bidra med i disse tider? Sendt 28.4.2020
Se webinaret her

 

Hallingdal Etablerersenter
Etablerersenteret har god kunnskap om virkemiddelappartet og det å drive virksomhet. 
Ta gjerne kontakt dersom du har behov for å be om råd!
Hallingdal Etablerersenter 

 

Ta gjerne kontakt med næringsrådgiver i Hol kommune dersom du har spørsmål: 
Line Ramsvik 
Line.Ramsvik@hol.kommune.no
Tlf: 97132383

  

Veiledere for smitteverntiltak innen ulike bransjer

 

Næringslivet i Hol kommune tilbys om smittevernveiledning

Ressursgruppa ledes av kommuneoverlegen og består bl.a. av beredskapsrådgiver, næringsrådgiver, leder for renholdsavdelingen samt renholdskoordinator, rådgivere med juridisk bakgrunn, og en merkantil funksjon. Gruppa har tett dialog med blant annet Miljøretta helsevern Hallingdal og smitteverngruppa i Hol kommune. Formålet med opprettelsen er å veilede næringslivet i kommunen for å ivareta smittevernet. Ressursgruppa er organisert i flere team som driver oppsøkende virksomhet.

Kontaktinformasjon:
Line Ramsvik, næringsrådgiver, line.ramsvik@hol.kommune.no, tlf 97132383
Rita Tone Olsen Sletto, renholdsleder, rita.tone.sletto@hol.kommune.no, tlf 99245495

 

Plakater og infomateriell

 

Flere store bransjeorganisasjoner har i samråd med helsemyndighetene utarbeidet veiledere for sine respektive bransjer:

Trygg overnatting - NHO Reiseliv

Trygg camping - NHO Reiseliv

Turisthytter - DNT 

Våre råd/tips for renhold etter overnatting: (PDF)

 

Trygg servering - NHO Reiseliv

Se vårt forslag til renholdsplan for serveringssteder i PDF her eller Excel her

 

Se veilederen for smitteverntiltak her (PDF)

Helsedirektoratets råd til all varehandel, inkludert dagligvare

Se forslag til renholdsplan: PDF-fil  eller Excel-fil

  

Nasjonal veileder smitteverntiltak i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører, kroppspleie mv.
Nasjonal veileder

Informasjon fra FHI vedr. veilederen

FHI tilbyr nettundervisning for virksomheter som driver en-til-en behandling
Nettundervisningen er gratis og krever ingen påmelding. Den foregår i Teams og det ligger lenke på nettsidene til FHI. 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis i undervisningen, som vil bli svart ut i etterkant av undervisningen. Det er satt av ca. 30 minutter til spørsmål. Nettundervisningen vil bli publisert på Folkehelseinstituttets nettsider i etterkant.

Mandag 20.04.20 kl 14-15.30:
"Nytt koronavirus og covid-19 i helsevirksomheter med en-til-en pasientkontakt"

Torsdag 24.04.20 kl 10.30 – 12.00:
"Råd for gjenåpning av virksomheter som driver en-til-en behandling"

 

Trygge Opplevelser - NHO Reiseliv

 

Smittevernveileder konserter og arrangementer - Norske Konsertarrangører

  

Velkommen som etablerer

Hol kommune er en stor reiselivs- og hyttekommune, men vi ønsker å skape et større mangfold i arbeidslivet i kommunen og regionen. Vi vil stimulere til at flere etablerer seg her gjennom å sikre at de som trenger det får profesjonell bistand i arbeidet med å utvikle sitt forretningskonsept og etablere en virksomhet - enten egen eller i felleskap med andre.Vi har også et tett samarbeid med Regionrådet for Hallingdal og de øvrige hallingdalskommunene gjennom felles prosjekt, for økt rekruttering til regionen.

Vi ønsker oss et bredt spekter av kompetanse. Hvis du bor utenfor kommunen og trenger bolig, barnehage, jobb til samboer/ektefelle, så vil vi være behjelpelige med å tilrettelegge for dette. Ta kontakt med vår næringsrådgiver Line.Ramsvik@hol.kommune.no / Tlf 97132383.

 

Hallingdal etablerersenter

Hol kommune har et nært samarbeid med Hallingdal Etablerersenter. Etablerersenteret er et gratis og uavhengig rådgivningstilbud til deg som vi starte egen virksomhet og trenger faglig bistand til å utvikle en forretningsplan og hjelp til økonomisk planlegging. Det gjennomføres også flere etablererkurs hvert år.

- Enklere for deg som har en gründer i magen!

Som et tilbud til deg som trenger rådgivning i forbindelse med å starte og drive egen virksomhet, driver Hallingdalskommunene i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og Innovasjon Norge, Hallingdal Etablerersenter. Kontoret er lokalisert i Hallingdal Næringshage på Gol, men senteret driver også utadrettet virksomhet ut til deg som etablerer. Ring for å avtale et møte. Det kan gjerne være hos deg/dere.

For etablerte virksomheter kan du også få rådgivning dersom du ønsker å videreutvikle virksomheten eller trenger hjelp med en forretningsplan.

Et etablerersenter er stedet der personer som vurderer å starte egen virksomhet kan henvende seg for å få hjelp til oversikt over hvilke forutsetninger som gjelder ved etablering. Næringsrådgiver i Hol kommune setter deg gjerne i kontakt med etablerersenteret, eller du kan sende en e-post til post@hallingdal-etablerersenter.no

Hallingdal etablerersenter

 

Tilbud fra Skatteetaten til nyetablerere 

Er du nyetablert næringsdrivende eller tenker på å starte virksomhet? Da tilbyr Skatteetaten et gratis innføringskurs på 3 – 4 timer. Kurset gir informasjon om regnskapskapsplikt, skatt, merverdiavgift og elektroniske løsninger og er spesielt tilpasset nye næringsdrivende som ikke har forkunnskaper på området. Du kan melde deg på det stedet som passer deg best. Du finner mer informasjon og mulighet for påmelding hos Skatteetaten.

Skatteetaten

 

Dagpenger ved start av egen bedrift

Er du under attføring og ønsker å søke om å beholde dagpenger under oppstart av egen virksomhet?
Hva kreves? NAV må innhente næringsfaglig vurdering av deg som etablerer egen virksomhet dersom du ønsker å kunne beholde eksisterende attføringspenger. Du kan søke om å få beholde attføringsmidlene i en periode på maks 6 måneder.

Nærmere opplysninger kan du få hos NAV Hallingdal (5555 3333) eller Hol kommunens servicetorg (3209 2100).

 

Altinn - bedriftsinformasjon

Altinn gjør det enklere å starte og drive bedrift i Norge (tidligere bedin.no).
Se https://www.altinn.no/starte-og-drive-bedrift/

 

Bedrifts- og næringsutvikling

Hol kommune skal bidra til styrking og utvikling av lokalt næringsliv.
Som næringsdrivende må du gjerne ta kontakt med vår næringsrådgiver for råd, veiledning eller uformell samtale: Line.Ramsvik@hol.kommune.no / tlf: 9713 2383.

 

Hallingdal Næringshage

Hallingdal Næringshage jobber for vekst og utvikling i eksisterende bedrifter, og bidrar til utvikling og vekst for næringslivet i hele Hallingdal.

Ønsker du å utvikle din bedrift? Bli målbedrift i Hallingdal næringshage og gi virksomheten din et løft! Hallingdal Næringshage setter deg og din bedrift i kontakt med de riktige folka og miljøene, og kan påta seg prosjektlederansvar for relevante oppdrag og prosjekter.

Hallingdal Næringshage

 

Informasjon om kommunal næringsstøtte

Tjenestebeskrivelse for næringsstøtte og rådgivning

Formål med tjenesten

Behandle søknader i henhold til gjeldende retningslinjer for kommunal næringsstøtte.

Gi næringsfaglig råd og veiledning. Videreformidle til ekstern kompetanse.

 

Hvem kan få tjenesten?

 • Etablerte næringsvirksomheter i Hol kommune
 • Nyetablerer
 • Nye eiere ved overdragelse av virksomhet, herunder landbrukseiendom
 • Lag og organisasjoner –  kommersielt rettet

 

Tjenestens innhold

 • Saksbehandle søknader om kommunal næringsstøtte i henhold til retningslinjene og innen fastsatte frister. Søknader om næringsstøtte sluttbehandles politisk av formannskapet.
 • Veiledning til søkere samt generell rådgivning innen næringsarbeid.
 • Bindeledd til eksterne fagmiljøer, f.eks. Hallingdal Etablerersenter, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

 

Hva kan du forvente av oss?

 • At du behandles med respekt, og på en profesjonell og vennlig måte.
 • At saksbehandlingsfrister overholdes.

 

Hva vi forventer av deg

 • At du gir etterrettelig og presis informasjon.
 • At du fremskaffer nødvendig dokumentasjon.
 • At du setter deg inn i de bestemmelsene som gjelder i din sak

 

Praktiske opplysninger

Bruker kan kontakte oss via telefon, brev, e-post eller avtale møte.

Retningslinjer for kommunal næringsstøtte finner du her (http://www.hol.kommune.no/siteassets/hol/dokumenter/teknisk-eiendom-og-naring/naring/naringsstotte/retningslinjer-til-publisering-oppdatert-2014.pdf )

 

Saksbehandlingstid

Alle henvendelser skal besvares innen 1 måned.

Ved søknad om næringsstøtte er behandlingstid inntil 3 måneder.

 

Ansvarlig for tjenesten

Rådmannen

 

Kontaktinformasjon

Kommunehuset har åpningstid 0900 – 1500 alle hverdager.

Besøksadresse: Ålmannvegen 8, Hol

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 2376 Hol

Servicetorget: 32 09 21 00

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Møter med rådgivere og saksbehandlere må forhåndsavtales.

 

Dato oppdatert

31.05.2016

Tilskudd til bedriftsetableringer, rådgivning, utviklingsprosjekter/prosjekter, kommersielle tiltak, overordnede tiltak for fellesskapet, rekruttering m.m.

Kommunal næringsstøtte er delt inn i 3 grupper:
1. Tilskudd til næringsformål - generelt 2. Tilskudd til tiltak i landbruket 3. Tilskudd til nyetablerere
En faggruppe med kompetanse innen landbruk, næring og kultur går gjennom søknader om tilskudd fra det kommunale næringsfondet i Hol kommune, og lager saksfremlegg. Det er formannskapet som fatter vedtak etter at søknadsfristen er gått ut.

Retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret den 15. desember 2011 og erstatter tidligere tiltaksfond, arrangementsfond og tilskudd til mindre tiltak i landbruket. Retningslinjene er oppdatert i hht. vedtak i kommunestyret 17.12.14. sak 95/14, pkt. 15.

Hvordan søker jeg?
Kommunalt næringsfond er Hol kommune sitt eget virkemiddel og støtteordning for bedriftsetablering og næringsutvikling.

Under finner du de retningslinjene som passer til ditt formål og veiledning. I tillegg er det generell informasjon som beskriver saksbehandling, mål og hensikt.

Generell informasjon om ordningen med kommunalt næringsfond

Retningslinjer for generell næringsstøtte, kap. 4

Retningslinjer for tilskudd til mindre tiltak i landbruket, kap. 5

Retningslinjer for etablerertilskud, kap. 6

Har du behov for ytterligere veiledning kan du ringe oss eller sende en e-post med dine spørsmål.

Søknadsfrist for alle søknadstyper er 1. mars.

 

Offentlige anskaffelser og lokalt næringsliv

Hol kommunes anskaffelser skal bidra til gode tjenester og verdiskaping og sørge for en effektiv bruk av samfunnets ressurser. Anskaffelsene skal skape tillit til Hol kommune som en profesjonell og samfunnsbevisst innkjøper.

Hol kommune har en anskaffelsesstrategi som, innenfor de rammene som regelverket gir, skal legge til rette for deltakelse fra lokalt næringsliv. Hol kommune skal gjøre lokalt næringsliv bedre i stand til å inngi konkurransedyktige tilbud.

Kommunestyret vedtok anskaffelsesstrategi og -reglement i møte 22. april 2020, sak 24/20. Dokumentene kan du lese her:

Anskaffelsesstrategi 2020-2024

Anskaffelsesreglement 

 

Webinar om offentlige innkjøp i Ål og Hol - en introduksjon
Avholdt 28. mai 2020: 

Se webinaret her

 

Veiledning - anskaffelser.no

På anskaffelser.no finnes mye god informasjon og veiledning for hvordan en anskaffelsesprosess skal gjennomføres, samt steg for steg veiledning om hvordan du som leverandør kan levere et tilbud.

Anskaffelser.no - tilbud steg for steg

 

Doffin 

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor.

doffin.no

Se kunngjøringer for Hol her

 

TendSign

Visma TendSign er et konkurransegjennomføringsverltøy (KGV) som brukes av hundrevis av myndigheter, kommuner, fylkeskommuner og private selskaper.

TendSign gjør det enkelt å lage elektroniske forespørsler, la leverandøren stille spørsmål eller sende tilbud digitalt. TendSign støtter kjøperen gjennom hele anskaffelseprosessen i en gitt struktur. Du kan ikke gjøre feil. Som innkjøper jobber du helt digitalt i strukturerte dokumenter som er enkle å dele med kolleger. Som leverandør svarer du papirløst, enkelt og sikkert på nettet. Det går ikke å gå glipp av noen krav.

TendSign

 

Har du spørsmål om offentlige anskaffelser kan du gjerne ta kontakt med:

Jostein Skår-Ekse, innkjøpskoordinator, telefon: 99739915, e-post: Jostein.Skaar-Ekse@aal.kommune.no

Line Ramsvik, næringsrådgiver, telefon: 97132383, e-post: Line.Ramsvik@hol.kommune.no 

 

Støtt opp om lokalt næringsliv

Se gjerne geilo.no for mer informasjon om aktiviteter og bedrifter i Hol kommune #handlelokalt