Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eiendomsoverdragelse

Konsesjon eller konsesjonsfrihet?

Har du spørsmål om skjema eller trenger hjelp til utfylling, ta kontakt med servicetorget på tlf. 32092100.

Egenerklæringer om konsesjonsfrihet behandles av servicetorget på Geilo.

Hver ny eier fyller ut hvert sitt skjema med eierandel i brøk.

For å få rask tilbakemelding om at egenerklæringen eller konsesjonssøknaden er ferdigbehandlet, bør du påføre e-postadresse eller telefonnummer til den som skal sende inn skjøtet.

Originale egenerklæringer sendes Hol kommune, Servicetorget, Kyrkjevegen 19, 3580 Geilo. Vi godtar også egenerklæringer med signatur som er skannet.

Personopplysningsforskriften § 10-2 sier at forsendelser som inneholder fødselsnummer ikke skal sendes med vanlig e-post.

Søknader om konsesjon behandles av plan/byggesak og/eller landbruk.
Sendes Hol kommune, Sekretariatet, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Skjema

Egenerklæring om konsesjonsfrihet  i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (Hol).
(Nytt skjema for 2017 skal inneholde hele personnummeret).

Søknad om konsesjon

Alle skjema i forhold til konsesjonsloven

Gebyr for behandling av konsesjonssøknader varierer fra kr 2.000,- til 5.000,-

Skjøte

Kjøpekontrakt

Lov og forskrift:

Lokal forskrift for Hol kommune

Konsesjonsloven

Mer informasjon:

Tinglysing - Statens kartverk

Statens landbruksforvaltning