Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eiendomsoverdragelse

Konsesjon eller konsesjonsfrihet?

Har du spørsmål om skjema eller trenger hjelp til utfylling, ta kontakt med servicetorget på tlf. 32092100.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Egenerklæringer om konsesjonsfrihet behandles av servicetorget.

Hver ny eier fyller ut hvert sitt skjema med eierandel i brøk.

For å få rask tilbakemelding om at egenerklæringen eller konsesjonssøknaden er ferdigbehandlet, bør du påføre e-postadresse eller telefonnummer til den som skal sende inn skjøtet.

Originale egenerklæringer sendes Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Vi godtar også egenerklæringer med signatur som er skannet.

Forsendelser som inneholder fødselsnummer skal ikke sendes med vanlig e-post, ref. Datatilsynet.

(Hol kommune kan ikke ta i mot egenerklæringer via eDialog)

Skjema

Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (Hol).

Personer som overtar eiendom må føre opp hele fødselsnummeret - 11 siffer.
Husk å føre på eierandel som skal overtas i brøk.

Brev fra Landbruksdirektoratet om endring av egenerklæringsskjemaer 16.10.2020

Veiledning for utfylling finner du på side 3-4 i egenerklæringsskjemaet.

Eksempler på utfylling av nytt skjema 

Her er en oversikt over hvordan en fyller ut egenerklæringsskjemaet ved de vanligste eiendomsoverdragelsene.

Hver ny eier fyller ut hvert sitt skjema med eierandel som skal overtas i brøk.

Bolighus
Fyll ut punkt 1, 2 (eierandel du skal overta i brøk), punkt 3 og 3B. Kryss av til venstre og skriv under i punkt 8.

Hytte/ Fritidsbolig
Fyll ut punkt 1, 2 (eierandel du skal overta i brøk), punkt 3 og 3A. Kryss av til venstre og skriv under i punkt 8.

Fritidsleilighet/ fritidsleilighet med utleieplikt 
Fyll ut punkt 1, 2 (eierandel du skal overta i brøk), punkt 3 og 3A. Kryss av til venstre og skriv under i punkt 8.

Boligtomt
Fyll ut punkt 1, 2 (eierandel du skal overta i brøk), punkt 5 og 5B. Kryss av til venstre og skriv under i punkt 8.

Hyttetomt/ Fritidstomt
Fyll ut punkt 1, 2 (eierandel du skal overta i brøk), punkt 5 og 5A. Kryss av til venstre og skriv under i punkt 8.

Eiendom som er regulert til f.eks parkeringsplass o.l.
Fyll ut punkt 1, 2 (eierandel du skal overta i brøk), punkt 6, begge avkryssingsboksene. Kryss av til venstre og skriv under i punkt 8.

Overta boligeiendom eller fritidseiendom fra nær slekt, ektefelle eller samboer
Dersom eiendommen har vært i familiens eie i mer enn 5 år,  fyll ut punkt 1, 2 (eierandel du skal overta i brøk), punkt 7, alle tre avkryssingsboksene på venstre side, og skriv på hvilken måte du er i slekt med overdrager. Kryss av til venstre og skriv under i punkt 8.

Landbrukseiendom/ LNF (Landbruk-, natur- og friluftsområde)
Ta kontakt med servicetorget. Det må avklares hvilket egenerklæringssskjema som skal benyttes, og om det evt. må søkes om konsesjon.

Andre skjema

Søknad om konsesjon
Søknader om konsesjon behandles av avdeling for plan og utvikling.
Sendes Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Alle skjema i forhold til konsesjonsloven

Gebyr for behandling av konsesjonssøknader varierer fra kr 2.000,- til 5.000,-

Skjøte

Kjøpekontrakt

Lov og forskrift

Lokal forskrift for Hol kommune

Konsesjonsloven

Mer informasjon

Statens kartverk - Tinglysing

Landbruksdirektoratet - om konsesjon og konsesjonsfrihet

Kommune- og regionreformene 

Fra 1. januar 2020 flyttet 3,6 millioner digitalt, og Norge fikk ny kommune- og fylkesstruktur, bestående av 11 fylker og 356 kommuner. For Hol kommune var endringen at vi fikk nytt kommunenummer, 3044.

Les om kommune- og regionreformene