Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eiendomsoverdragelse

Konsesjon eller konsesjonsfrihet?

 

Har du spørsmål om skjema eller trenger hjelp til utfylling, ta kontakt med servicetorget på tlf. 32092100.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Som følge av kommune- og regionreformene kan vi ikke registrere egenerklæringer i perioden 13.desember 2019 til og med 1.januar 2020.

Egenerklæringer om konsesjonsfrihet behandles av servicetorget.

Hver ny eier fyller ut hvert sitt skjema med eierandel i brøk.

For å få rask tilbakemelding om at egenerklæringen eller konsesjonssøknaden er ferdigbehandlet, bør du påføre e-postadresse eller telefonnummer til den som skal sende inn skjøtet.

Originale egenerklæringer sendes Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Vi godtar også egenerklæringer med signatur som er skannet.

Personopplysningsforskriften § 10-2 sier at forsendelser som inneholder fødselsnummer ikke skal sendes med vanlig e-post.

Søknader om konsesjon behandles av plan/byggesak og/eller landbruk.
Sendes Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Skjema

Egenerklæring om konsesjonsfrihet  i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (Hol).
(Personer som overtar eiendom må føre opp hele fødselsnummeret - 11 siffer).

 

Viktig informasjon til eiendomsmeglere og banker - desember 2019

Stenging av matrikkel og grunnbok

Som følge av kommune- og regionreformene stenges matrikkelen 13. desember kl. 18 og grunnboken 27. desember kl. 20. Meglere og banker bør derfor planlegge ekstra godt denne høsten, og sette seg inn i hvordan reformene treffer dem og deres kunder før hele Norge våkner opp 1. januar 2020. Kommune- og regionreformene gir 110 millioner endringer i grunnboken og matrikkelen.

Eiendomsobjekter for salg eller belåning vil kunne få endringer i adresser og matrikkelnummer fra årsskiftet. Mange innbyggere får nye adresser, samt at gårds- og bruksnumre kan bli endret i nye og sammenslåtte kommuner. Meglere og banker bør være ekstra oppmerksomme på endringer i områder som treffer dem og deres kunder.

– Kartverkets budskap til banker og eiendomsmeglere er at de må være ekstra oppmerksomme på stengingstidspunktene i desember. Høsten bør planlegges godt, slik at de ikke blir sittende igjen med uløste saker på denne siden av årsskiftet, sier formidlingsdirektør Tomas Martin Holtan.

Han anbefaler at banker og eiendomsmeglere vurderer og planlegger for hva stengingen betyr for deres interne saksgang/saksbehandling, og hvilke konsekvenser endringer i data på nyåret får for håndtering av eiendomssalg, som er annonsert i 2019.

Mer informasjon fra kartverket

 

Andre skjema

Søknad om konsesjon

Alle skjema i forhold til konsesjonsloven

Gebyr for behandling av konsesjonssøknader varierer fra kr 2.000,- til 5.000,-

Skjøte

Kjøpekontrakt

Lov og forskrift:

Lokal forskrift for Hol kommune

Konsesjonsloven

Mer informasjon:

Tinglysing - Statens kartverk

Statens landbruksforvaltning