Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Brann og feiing

Vakttelefon

Hol brannvesen vakttelefon 9593 1100

Hol brann- og feiervesen driver brannforebyggende arbeid gjennom opplæring, informasjon, feiing og tilsyn.

Det er brannsjefen som er ansvarlig for brann- og ulykkesberedskapen i Hol kommune.

Dersom du har spørsmål om brannutrykninger, brannøvelser, oppbevaring av væsker og gass, fyrverkeri og sprengstoff eller generelle spørsmål om brann, så ta kontakt.

Se også Tilrettelegger for brann- og redningsmannskap i Hallingdal.

Unødig utrykning

Gebyr for utrykning til unødige alarmer kr 2.398,- eks. mva (2021) 

 

Bål- og bråtebrenning

Feiing og brannsikkerhet

Pipeløp som ikke er i bruk

Montering av ildsted

Låste hyttebommer

Fyrverkeri

Brannsikkerhet ved arrangement, meldeplikt til brannvesenet