Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skoleskyss

Skoleskyss

Buskerud Fylkeskommune har ansvar for skoleskyssen. Den daglige driften er delegert til et eget forvaltningsorgan Brakar som omfatter fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. Det er også Brakar som leier inn transportørene i den enkelte kommune.

Rett til gratis skoleskyss

Retten til fri skyss er nedfelt i opplæringslovens § 7 - 1 der det heter:

"Elevar i 2. -  10. klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. Hol kommune har i tillegg en egen lokal forskrift som sier at elever fra 2.- 4. klasse har 3 kilometer som skyssgrense."

I veiledende retningslinjer for skoleskyss fra Brakar er skoleskyssen definert som:

"Som skoleskyss regnes den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens maksimale start- og sluttider.

Veiledende retningslinjer for skoleskyss i Buskerud finner du her.

Særlig farlig skoleveg eller riksveg som skoleveg

Foreldre som mener at barnet deres har rett på skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg, må søke Hol kommune om slik skyss. Begrunnet søknad sendes kultur- og oppvekstetaten i god tid og søknaden behandles administrativt. Eventuell klage på administrativt vedtak sendes Fylkesmannen i Buskerud som fatter endelig vedtak.

Farlig skolevei Trygg Trafikk har laget en veileder om temaet ’’særlig farlig eller vanskelig skoleveg’’, den kan lastes ned på www.tryggtrafikk.no