Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

SFO

Velkommen til SFO

Velkommen til SFO i Hol kommune

SFO finnes ved følgende skoler i Hol kommune:

   Dagali og Skurdalen oppvekstsenter
   Geilo barne- og ungdomsskole
   Hallingskarvet skole

Åpningstider

I henhold til "Vedtekter for skolefritidsordning i Hol kommune" kan SFO være åpen fra 07.00 til 17.00.

SFO er stengt på lørdager og søndager.

Før skolestart åpner SFO ca. 1 uke før skolestart. For skoleåret 2019-2020 har SFO oppstart 12.8.2018.

Se skole- og SFO-rute for skoleåret 2019-2020 for informasjon om planleggingsdager.

I sommerferien er SFO åpen inn i første uken med virkedager i juli.

SFO kan holde åpent alle hverdager unntatt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Informasjon om SFO opptak

Fristen for å søke plass i forbindelse med hovedopptak i SFO er 1. mars og man må søke om plass for hvert skoleår. Søknaden skal sendes elektronisk. 

Hel plass

Ved valg av hel plass har eleven rett til å benytte SFO i åpningstiden innenfor de rammer vedtektene gir. SFO åpner vanligvis en uke før skolestart, og slutter ca. to uker etter skolen.

Korttidsplass

Ved valg av korttidsplass, kan SFO benyttes inntil 10 klokketimer per uke. Som SFO-tid blir all tid før og etter undervisningstimene regnet. Er undervisningen for eksempel slutt kl. 12.15, regnes SFO-tiden fra samme tidspunkt.

I uker med skolefri, med unntak av høst- og vinterferie, er maksimal oppholdstid i SFO 10 timer i uken for de med korttidsplass. Etter avtale med personalet kan timene i disse ukene evt. samles til en lang økt.

Skjema

Veiledning til søknaden

Send elektronisk søknad her 

Dersom du ikke har tilgang til internett eller dersom du ønsker hjelp til å fylle ut søknaden, kan du ta kontakt med Servicetorget i Hol kommune, eller den skolen eleven tilhører.

Elever som ikke har norsk 11-sifret personnummer må ta kontakt med den skolen der eleven skal skrives inn. 

Ferier

Høst- og vinterferie betales separat med kr. 574,- pr. uke. Oppholdstiden pr. dag er maksimalt 8,5 timer. Enkeltdager kan kjøpes for kr. 170,- pr. dag.

Betaling

Det betales for 10 måneder i året, det vil si at juli og august er betalingsfrie måneder. 

Betalingssatser:
Full plass  kr. 1 730,- pr. måned
Korttidsplass (inntil 10 timer pr. uke) kr. 1 150,- pr. måned
Høst- og vinterferie kr. 574,- pr. uke
Kjøp av enkeltdag kr. 170,-

Vedtekter

Vedtekter SFO Hol kommune