Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

SFO

Velkommen til SFO

Tjenestebeskrivelse for SFO - skolefritidsordningen

Formål med tjenesten

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til alle elever på 1.–4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 5.–7. årstrinn. Det skal legges til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal bygge på skolens verdigrunnlag, den enkelte skoles pedagogiske plattform og kommunal målsetting for skolene i Hol kommune (Opplæringsloven § 13-7).

Opplæringslovens krav om elevers rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, er også gjeldende i skolefritidsordningen (Opplæringsloven § 9a).

Lovhjemmel: Opplæringslova.

Hvem kan få tjenesten

Barn i grunnskolen i 1.-4. klassetrinn og barn med særskilt behov på 5.-7. klassetrinn.

Tjenestens innhold

Du som er barn:

   skal i trygge omgivelser få leke fritt og delta i organiserte aktiviteter.

   har alltid voksne og barn du kan snakke med.


Du som er foresatt:

   er trygg på at barnet ditt er ivaretatt med hensyn til omsorg, trivsel og trygghet.

   er trygg på at barnet ditt får utfolde seg med frie og organiserte ­aktiviteter i trygge rammer.

 

Hva du kan forvente av oss

Du som er barn:

   får leke fritt og delta i organiserte aktiviteter, innenfor de regler vi er blitt enige om.

   får trygghet, tilsyn og hjelp fra voksne når du trenger det


Du som er foresatt:

   har barnet ditt i en ordning med trygghet, tilsyn og grenser

   er trygg på at barnet ditt møter de samme verdier og grunnholdninger som i skolen

   er trygg på at barnet blir stimulert til vekst og utvikling

   at barnet ditt får tilbud om ulike fysiske aktiviteter både ute og inne

   at barnet ditt er omgitt av kompetente voksne som tar fritiden til barna på alvor

 

Hva vi forventer av deg

Du som er barn:

tar hensyn til andre.

følger de regler som gjelder.

holder avtaler.

forteller de voksne på SFO om gode ideer du har for å gjøre SFO til et fint sted å være.

 

Du som er foresatt:

gir og oppdaterer opplysninger til SFO om barnet og om tidsrom for daglige opphold.

setter deg inn i informasjon og skriv som sendes ut fra SFO.

gir oss tilbakemelding innen aktuelle frister.

forholder deg til avtalt åpningstid.

forholder deg til SFO sine vedtekter.

svarer på den årlige brukerundersøkelsen.

 

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

 Ålmannvegen 8, Hol 

Postadresse:

Hol kommune, Ålmannvegen  8, 3576 Hol 

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no

Oppdatert dato:

01.09.2016

Velkommen til SFO i Hol kommune

SFO finnes ved følgende skoler i Hol kommune:

   Dagali og Skurdalen oppvekstsenter
   Geilo barne- og ungdomsskole
   Hallingskarvet skole

Åpningstider

I henhold til "Vedtekter for skolefritidsordning i Hol kommune" kan SFO være åpen fra 07.00 til 17.00.

SFO er stengt på lørdager og søndager.

Før skolestart åpner SFO ca. 1 uke før skolestart. For skoleåret 2018-2019 har SFO oppstart 13.8.2018.

Se skole- og SFO-rute for skoleåret 2018-2019 for informasjon om planleggingsdager.

I sommerferien er SFO åpen inn i første uken med virkedager i juli.

SFO kan holde åpent alle hverdager unntatt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Informasjon om SFO opptak

Fristen for å søke plass i forbindelse med hovedopptak i SFO er 1. mars og man må søke om plass for hvert skoleår. Søknaden skal sendes elektronisk. 

Hel plass

Ved valg av hel plass har eleven rett til å benytte SFO i åpningstiden innenfor de rammer vedtektene gir. SFO åpner vanligvis en uke før skolestart, og slutter ca. to uker etter skolen.

Korttidsplass

Ved valg av korttidsplass, kan SFO benyttes inntil 10 klokketimer per uke. Som SFO-tid blir all tid før og etter undervisningstimene regnet. Er undervisningen for eksempel slutt kl. 12.15, regnes SFO-tiden fra samme tidspunkt.

I uker med skolefri, med unntak av høst- og vinterferie, er maksimal oppholdstid i SFO 10 timer i uken for de med korttidsplass. Etter avtale med personalet kan timene i disse ukene evt. samles til en lang økt.

Skjema

Veiledning til søknaden

Send elektronisk søknad her 

Dersom du ikke har tilgang til internett eller dersom du ønsker hjelp til å fylle ut søknaden, kan du ta kontakt med Servicetorget i Hol kommune, eller den skolen eleven tilhører.

Elever som ikke har norsk 11-sifret personnummer må ta kontakt med den skolen der eleven skal skrives inn. 

Ferier

Høst- og vinterferie betales separat med kr. 574,- pr. uke. Oppholdstiden pr. dag er maksimalt 8,5 timer. Enkeltdager kan kjøpes for kr. 170,- pr. dag.

Betaling

Det betales for 10 måneder i året, det vil si at juli og august er betalingsfrie måneder. 

Betalingssatser:
Full plass  kr. 1 730,- pr. måned
Korttidsplass (inntil 10 timer pr. uke) kr. 1 150,- pr. måned
Høst- og vinterferie kr. 574,- pr. uke
Kjøp av enkeltdag kr. 170,-

Vedtekter

Vedtekter SFO Hol kommune