Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kultur- og oppvekstetaten

Kultur- og oppvekstetaten i Hol kommune har ansvar for barnehagene, skolene og kulturaktivitetene i kommunen.

I kommunen er det to barneskoler og en barne- og ungdomsskole. Det er fem kommunale barnehager og to private. Hol kommune har også kulturskole, Hol kulturskole.

Hovedadministrasjon Kultur- og oppvekstetaten
Administrasjonen holder til på Kommunehuset i Hol, og ledes av kultur- og oppvekstsjef Inger-Lise Blakstad.

Øvrige ansatte er Eli Grimsgård Kleven, økonomiansvarlig, Hege Espeli, konsulent, Inger Grostølen, rådgiver barnehage og Grete Tandberg Fosshagen, skolefaglig rådgiver.

Leder ved den enkelte skole er rektor, og hver barnehage har sin egen barnehagestyrer. Kulturaktivitetene i Hol kommune har egen avdelingsleder, Jon Sletto.

Telefon: 3209 2190 E-post: postmottak@hol.kommune.no