Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hol barnehage

Nerolsvegen 3, 3576 Hol Telefon: 90 14 39 02


Kontaktperson: Kristin Hallingstad
Tittel: Barnehagestyrer
Telefon: 90 14 39 02

Bilder Hol barnehage

Generell informasjon

"Leik og læring hand i hand"
Hol barnehage er en barnehage med tre avdelinger der vi tar imot barn fra 0-6 år. Vi har tradisjonelt aldersinndelte avdelinger med barn fra 0-2 år, 2-4 år og 4-6 år.

Vi er glade i uteliv og bruker de flotte omgivelsene våre til å gi barna mulighet til gode mestringsopplevelser.

Hol barnehages verdigrunnlag er at barn kan mer enn vi tror. De trenger vår tillit for å utfordre seg selv og oppleve mestring. Vi legger til rette for at alle barn kan delta i alle aktiviteter. Vi vil være støttende i deres undring og utfordre barna på egne ønsker i forhold til kjønn og alder.

Hol barnehage skal jobbe for:

 • Å gi barna trygghet, trivsel og tilhørighet
 • Å oppmuntre, motivere og være positive
 • Å vise likeverd, respekt og toleranse for barn, foresatte og ansatte
 • Å sette pris på nysgjerrighet, fantasi og kreativitet, å gi barna det de har behov for etter alder og forutsetninger
 • Å gi barna tid og ro til å tenke og drømme
 • Å la barna få medvirke i sin egen barnehagehverdag

Hol i Hallingdal er et av våre tema i barnehagenb, og vi vil være med å bygge opp identitet og tilhørighet til hjemplassen. Vi jobber blant annet med:

 • Miljøfyrtårn
 • Hage til mage
 • Natur og kultur
 • Dialekt
 • Turer i nærmiljøet

Avdelingene i barnehagen

Veslefrikk 0-2 år

Pedagogisk leder: Merete Gunnarson
Telefon 9598 6406

Askeladden 2-4 år

Pedagogisk leder: Marita Bjørnsrud Wærp
Telefon 4091 6465

Smørbukk 4-6 år 

Pedagogisk leder: Unni Mørk Danielsen
Telefon 4091 6464

Åpningstider

Barnehagen er normalt åpen fra kl. 07.00 til kl. 17.00 mandag til fredag. Maksimal oppholdstid pr. dag er 8,5 timer. Viser for øvrig til Hol kommune sine vedtekter for kommunale barnehager samt Barnehageruten som du finner her.

Planer

Årsplan for Hol barnehage 2019-2020

Foreldremedvirkning

FAU og SU i Hol barnehage

Leder              Ane Tvedt Jordheim                          ane_tvedt@hotmail.com                                93490281              SU/FAU
Nestleder        Carolin Andersson                             carolinledare@gmail.com                              91834927              SU/FAU 

1.vara              Jeanette Bøkko                                  wiikvoe@hotmail.com                                   97819199            FAU
2.vara              Marius Hagebø                                  marius.m.hagebo@live.no                              95009579            MHV/FAU
3.vara              Mateusz Robert Broniszewski           mateuszbroniszewski92@gmail.com             93920213            FAU 

Personale SU

Unni Mørk Danielsen                                                Unni.Mork.Danielsen@hol.kommune.no      94370718            SU
Marte Lise Nässelqvist                                              Marte.Lise.Nasselqvist@hol.kommune.no    46160088            SU 

Politikere:

Susann J. Bakken                                                      susann.jaritz.bakken@hol.hdpolitiker.no                                  SU
Vara Cindy Bjølgerud                                               cindy.b@online.no                                                                    SU