Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hol barnehage

Nerolsvegen 3, 3576 Hol Telefon: 90 14 39 02


Kontaktperson: Kristin Hallingstad
Tittel: Barnehagestyrer
Telefon: 90 14 39 02

Hol barnehage

Generell informasjon

Hol barnehage var den første barnehagen i Hol. Hol husmorlag startet i begynnelsen av 1960-tallet i en gammel buss. Senere fikk de overta den gamle brannstasjonen og hadde tilhold der i mange år. I 1994 ble det åpnet en 3- avdelings barnehage på Neroljordet, der tar vi imot barn i alderen 0-6 år, fordelt på 3 avdelinger. Vi har tradisjonelt aldersinndelte avdelinger, 0-2 år, 2-4 år, 4-6 år.

Vi er glade i uteliv og bruker de flotte omgivelsene våre til å gi barna mulighet til gode mestringsopplevelser. I nærheten av barnehagen finner vi både ei stavkirke, et tinghus, eldresenter, skole og bibliotek. Gangvei langs hovedveien og mange turveier. Vi har turmål for alle aldre.

Hol i Hallingdal er vårt overordna tema, vi knytter det vi gjør til kjennskap til bygda vår, og de muligheter og aktiviteter som finnes der.  Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt og erfaring i samfunnet.

Avdelingene i barnehagen

Smørbukk 

Pedagogisk leder: Hanne Christine Øvrejordet, 4091 6464

Avdeling for 4- 6-åringer.Vi vektlegger:

 • Leik
 • Omsorg
 • Trygghet
 • Trivsel
 • Sang, leik og moro.
 • Uteleik og tur.

Vi jobber mye i små grupper, oftest fordelt etter barnas interesser, men også etter tilrettelagte oppgaver og aktiviteter, f.eks språk, motorikk.

Askeladden

Pedagogisk leder: Merete Gunnarson, 4091 6465

 • Humor og glede
 • Lek
 • Nyskjerrighet og opplevelser
 • Omsorg og trygghet
 • Tilstedeværende voksne som fanger opp barnas behov og interesser
 • Sosial kompetanse
Veslefrikk

Pedagogisk leder: Arnhild L. Nedrestøl, telefon 9598 6406

Vi tar imot de yngste barna i barnehagen opp til ca. 2 år, og har plass til 9 barn.

Vi mener det er viktig å være på gulvet i leik og samspill med barna. Vi er bevisste på å være gode rollemodeller for barna, i samspill med andre og som språkmodeller. Veslefrikk legger opp til aktiviteter barna har glede av å delta i utfra deres egne forutsetninger

Barna skal ha et fang og sitte i, en hånd å bli guidet av og selv ha muligheten til å utforske verden i trygge omgivelser.

Åpningstider

Barnehagen er normalt åpen fra kl. 07.00 til kl. 17.00 mandag til fredag. Maksimal oppholdstid pr. dag er 8,5 timer. Viser for øvrig til Hol kommune sine vedtekter for kommunale barnehager samt Barnehageruten som du finner her.

Planer

Årsplan for Hol barnehage 2018-2019

Foreldremedvirkning

Foreldrearbeidsutvalget (FAU)

Leder Juliane Tverberg, 91309488, jule@greenland2010.com
Nestleder Jeanette Bøkko, wiikvoe@hotmail.com, 9781 9199
 
1. vara Kristian Gudbrandsgaard Sveingard, 91573987, kristian@gudbrandsgaard.no
2. vara Ane Tvedt Jordheim, 9349 0281, ane_tvedt@hotmail.com
3. vara Mateusz Robert Broniszewski, 9392 0213, mateuszbroniszewski92@hotmail.com

Samarbeidsutvalget (SU)

Leder Juliane Tverberg, 91309488, jule@greenland2010.com
Nestleder Jeanette Bøkko, wiikvoe@hotmail.com, 9781 9199 

Ansatte:
Marte Lise Nässelqvist, 95986406, Marte.Lise.Nässelqvist@hol.kommune.no
Unni Mørk Danielsen, 9437 0718, unni.mork.danielsen@hol.kommune.no

Politisk:
Trond Fredrik Persen, trond.fredrik.persen@hol.hdpolitiker.no
Vara: Tor Olav Reime, tor.olav.reime@hol.kommune.no