Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter

Avdeling barnehage

Skurdalsvegen 480, 3580 Geilo

Telefon 9598 6416

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter

KONTAKTINFORMASJON

Virksomhet:
Dagali og Skurdalen oppvekstsenter, avdeling barnehage
Skurdalsvegen 480, 3580 Geilo

Styrer:             Elisabeth Groven
elisabeth.groven@hol.kommune.no

Telefon ped.leder:     9598 6416        (08.00 – 15.30)
Telefon styrer:           3209 6655        (07.30 – 15.00)

Barnehagen åpningstider er:  07.00 – 17.00 mandag til fredag. 

GENERELL INFORMASJON

Barnehagen er en del av Dagali og Skurdalen oppvekstsenter med barn fra 10 mnd. til 13 år.Vi holder til i eget hus, men disponerer også skolens uteområde, gymsal og bibliotek.Vi har gode parkeringsforhold og korte avstander for foresatte ved levering og henting. Lokalene våre er nyrenoverte og lyse og trivelige. Vi har god grunnbemanning og bred kompetanse i personalet.

Barnehagen er godkjent for 23 plasser – ca. 1,5 avdelinger.Vanligvis deler vi avdelingene i to grupper, der de aller yngste barna danner en egen gruppe.

Årstider, skog og natur står sentralt i barnehagens pedagogiske virksomhet. Vi undrer oss på det vi ikke skjønner, og forsker videre på det for å finne svar.Vi har også sterk fokus på barns språklige utvikling og vi driver stadig med «språkbading».

Alt dette kan det leses mer om i barnehagens ÅRSPLAN.

 VISJON

  • HVERT ENKELT BARN LØFTER SEG GJENNOM Å OPPLEVE TILHØRIGHET, SAMHOLD OG FØLELSEN AV Å MESTRE

PLANER

Årsplan 2021

FORELDRESAMARBEID

Barnehage og skole har felles foreldreråd og samarbeidsutvalg

Leder i foreldreråd:                Andreas Gran             andreasgrn@hotmail.com

Leder i samarbeidsutvalg:      Mona Helgeland         mona.helgeland@online.no