Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Valg 2021

Resultater stortingsvalget 2021

Her vil vi publisere resultater fra stortingsvalget 2021 så snart de er klare. Endelig opptelling er etter kl 17 tirsdag 14. september 2021.

Valgresultater

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september. I Hol kommune er det stortingsvalg 12. og 13. september. Det er forhåndsstemming for både stortingsvalget og sametingsvalget fra 10. august til 10. september.

Valg til stortingsvalget avholdes hvert fjerde år. Det er viktig å bruke stemmeretten, slik at du er med på å velge hvilke politikere som skal styre Norge de neste fire årene.

Stemmerett og manntall
Stemmerett ved stortingsvalget har norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2021 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
Du har stemmerett i Hol kommune dersom du har bostedsadresse her 30. juni 2021.

Sametingsvalget
Tid og sted for forhåndsstemming og tidligstemming til Sametinget er som for stortingsvalget. 

I Hol kommune vil det ikke være mulig å avgi stemme ved Sametingsvalget på valgdagen.

Valgkort
De fleste vil i år få valgkort digitalt. Personer som ikke er aktive brukere av digital informasjon eller som har reservert seg mot dette, vil fortsatt få valgkortet tilsendt på papir.

Utsendelsen skjer fra 28.juli til og med 6.august.

Isolasjon og karantene - covid-19 - stemming

Informasjon om Sametingsvalget

Informasjon om valgkortet

Forhåndsstemming

Valgdagen

Valgstyret i Hol kommune

Stemmerett og manntall

Velgere bosatt i utlandet

Valglister i Buskerud