Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Valg 2019

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 9. september. I Hol kommune kan du også stemme søndag 8.september.

Forhåndstemming

Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner, i Hol kommune på disse stedene 12.august - 6.september:
Servicetorget, Informasjonssenteret, Vesleslåttvegen 13, Geilo:
Mandag – fredag: kl. 09.00 - 15.00
Lørdag 31.08.19 kl 11.00 - 14.00

Servicetorget, Hol kommunehus, Ålmannvegen 8, Hol
Mandag – fredag: kl. 09.00 - 15.00

Valgdagen

Hol kommune har to valgkretser: Hol og Geilo. Valglokalene er på kommunehuset og i Geilohallen. Begge har følgende åpningstider:
Søndag 8.september kl 15.00 – 20.00
Mandag 9. september kl 10.00 – 21.00


Husk å ta med valgkort og legitimasjon.

Stemmerett og manntall

Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget har norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Du har stemmerett i Hol kommune dersom du har bostedsadresse her 30. juni 2019.

Velgere bosatt i utlandet

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt, da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Partienes valglister

Hol valgstyre har i møte 23.mai 2019 godkjent følgende lister som offisielle valglister ved kommunestyrevalget for Hol kommune i 2019:

Arbeiderpartiet

Høyre

Venstre

Senterpartiet

Hvem kan velges?

For å kunne bli valgt til representant i et kommunestyre eller fylkesting må man være oppført på en liste som stiller til valg. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det ikke krav om norsk statsborgerskap for å stille til valg, men man må ha bodd i Norge i minst tre år. Man må også være registrert bosatt i den aktuelle kommunen eller i fylket man stiller til valg i på valgdagen.

Personer som har sentrale administrative funksjoner eller stillinger i kommunen eller fylkeskommunen er ikke valgbare til kommunestyret eller fylkestinget.

Valgstyret i Hol kommune

I hver kommune er det et valgstyre valgt av kommunestyret. Valgstyret er ansvarlig for å forberede og gjennomføre stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg og eventuelle folkeavstemminger.
I Hol kommune har valgstyret 7 medlemmer. Alle partier i kommunestyret er representert.


Medlemmene i valgstyret er:
Petter Rukke (Ap), leder
Sigrid Simensen Ilsøy (Sp), nestleder
Erik Kaupang (Ap)
Petter Braaten (H)
Line Sperrevik Persson (Frp)
Gjertud Gauteplass (Krf)
Mathias Eide Sataøen (V)