Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Valg 2019

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 9. september. I Hol kommune kan du også stemme søndag 8.september.

Vi legger ut informasjon om forhåndsstemming senere.

Stemmerett og manntall

Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget har norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Du har stemmerett i Hol kommune dersom du har bostedsadresse her 30. juni 2019.

Velgere bosatt i utlandet

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt, da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Partienes valglister

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen eller fylkeskommunen. Det er ikke nok at det kun er postlagt. I 2019 faller 31. mars på en søndag. I henhold til valgloven § 15-5, skal frister som faller på en lørdag eller helligdag utsettes til påfølgende hverdag. Det innebærer at listeforslag må være innlevert til det aktuelle valgstyret innen 1. april 2019 kl. 12.00.

Listeforslag publiseres etter hvert som de kommer inn:

Høyre 

Venstre

Senterpartiet

Arbeiderpartiet

Hvem kan velges?

For å kunne bli valgt til representant i et kommunestyre eller fylkesting må man være oppført på en liste som stiller til valg. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det ikke krav om norsk statsborgerskap for å stille til valg, men man må ha bodd i Norge i minst tre år. Man må også være registrert bosatt i den aktuelle kommunen eller i fylket man stiller til valg i på valgdagen.

Personer som har sentrale administrative funksjoner eller stillinger i kommunen eller fylkeskommunen er ikke valgbare til kommunestyret eller fylkestinget.

Valgstyret i Hol kommune

I hver kommune er det et valgstyre valgt av kommunestyret. Valgstyret er ansvarlig for å forberede og gjennomføre stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg og eventuelle folkeavstemminger.
I Hol kommune har valgstyret 7 medlemmer. Alle partier i kommunestyret er representert.


Medlemmene i valgstyret er:
Petter Rukke (Ap), leder
Sigrid Simensen Ilsøy (Sp), nestleder
Erik Kaupang (Ap)
Petter Braaten (H)
Line Sperrevik Persson (Frp)
Gjertud Gauteplass (Krf)
Mathias Eide Sataøen (V)