Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Valg 2017

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget er mandag 11. september. I Hol kommune er det stortingsvalg 10. og 11. september. Det er forhåndsstemming for både stortingsvalget og sametingsvalget fra 10. august til 8. september.
Valg til stortingsvalget avholdes hvert fjerde år. Det er viktig å bruke stemmeretten, slik at du er med på å velge hvilke politikere som skal styre Norge de neste fire årene.


Ta kontakt med servicetorget, tlf 3209 2100, om du ønsker informasjonsbrosjyre om valget på et annet språk enn norsk. 

 

Stemmerett og manntall


Stemmerett ved stortingsvalget har norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
Du har stemmerett i Hol kommune dersom du har bostedsadresse her 30. juni 2017.

Står du i manntallet?
Du må stå oppført i manntallet dersom du skal stemme ved årets valg. Manntallet for Hol kommune ligger ute til offentlig ettersyn frem til og med valgdagen 11. september på Hol kommunehus, Ålmannvegen 8, Hol og Servicetorget, Kyrkjevegen 19, Geilo.


Står du ikke i manntallet?
Velgere som er manntallsført i andre kommuner, kan ikke avgi stemme i Hol kommune på valgdagen, men kan avgi forhåndsstemme i Hol.

Velgere bosatt i utlandet


Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt, da du flyttet fra Norge.
Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Skjema søknad innføring i manntallet


Søknaden må komme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 12. september kl. 17.00.


Forhåndsstemming


Alle stemmeberettigede, uavhengig av hvilken kommune de er manntallsført i, kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. Det er også mulig å avgi tidligstemme fra 3. juli til og med 9. august ved å henvende deg til Servicetorget, Kyrkjevegen 19, mandag til fredag kl 09.00 til 15.00.


Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner, i Hol kommune på disse stedene:
Servicetorget, Kyrkjevegen 19, Geilo:
Mandag – fredag: kl. 09.00 - 15.00

Hol kommunehus, Ålmannvegen 8, Hol
Mandag – fredag: kl. 09.00 - 15.00

Skarvebue (Bygg B), Geilo sentrum
Lørdag 2. september: kl 11 - 14


Ta med valgkort og legitimasjon når du skal forhåndsstemme.
Hvis din forhåndsstemme skal sendes til en annen kommune, vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å avgi stemme så tidlig at stemmegivningen når frem til det valgstyret der du er manntallsført, innen tirsdag 12. september kl. 17.00.
Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på annen måte, kan stemmemottaker komme hjem til deg. Søknad om å få avgi slik forhåndsstemme må være kommet inn til valgstyret innen onsdag 6. september. Valgstyrets adresse er Ålmannvegen 8, 3576 Hol, tlf. 3209 2100.


Valgdagen


Hol kommune har to valgkretser: Hol og Geilo. Valglokalene er på kommunehuset og i Geilohallen. Begge har følgende åpningstider:
Søndag 10. september kl 15.00 – 20.00
Mandag 11. september kl 10.00 – 21.00
Husk å ta med valgkort og legitimasjon.


Slik gjør du når du stemmer til stortingsvalget:

  1. Ta den stemmeseddelen du vil bruke.
  2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen.
  3. Brett sammen stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut. Da kan ingen se hva du stemmer. Du skal ikke bruke konvolutt eller annet omslag fordi stemmesedlene skal stemples.
  4. Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.
  5. Legg selv den stemplede stemmeseddelen i urnen

Sametingsvalget


Tid og sted for forhåndsstemming og tidligstemming til Sametinget er som for stortingsvalget.
I Hol kommune vil det ikke være mulig å avgi stemme ved Sametingsvalget på valgdagen.
Informasjon om Sametingsvalget

Partienes valglister


Det er fylkeskommunen v/fylkesvalgstyret som godkjenner partienes valglister til et Stortingsvalg. Fylkesvalgstyret i Buskerud har godkjent 15 lister til Stortingsvalget til høsten.

Her kan du se hvilke partier/grupper og kandiater som stiller til valg i Buskerud:
Valglister Buskerud 2017


Valgstyret i Hol kommune


I hver kommune er det et valgstyre valgt av kommunestyret. Valgstyret er ansvarlig for å forberede og gjennomføre stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg og eventuelle folkeavstemminger.
I Hol kommune har valgstyret 7 medlemmer. Alle partier i kommunestyret er representert.


Medlemmene i valgstyret er:
Petter Rukke (Ap), leder
Sigrid Simensen Ilsøy (Sp), nestleder
Erik Kaupang (Ap)
Petter Braaten (H)
Line Sperrevik Persson (Frp)
Gjertud Gauteplass (Krf)
Mathias Eide Sataøen (V)

Valgresultater


Her vil vi publisere valgresultater så snart disse er klare. Endelig opptelling er etter kl 17 tirsdag 12. september 2017.
Valgresultater