Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sakspapirer og møtekalender


Endringer i møteplanen
:
25.01.2018  Møte i Kommuneplanutvalget utgår.
06.03.2018  Møte i Eldrerådet er avlyst.
06.03.2018  Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er avlyst.
08.03.2018  Møte i Utvalg for kultur og levekår er avlyst.
12.04.2018 Møte i Utvalg for kultur og levekår er avlyst.
08.05.2018 Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er avlyst.
08.05.2018 Møte i Eldrerådet er avlyst.
09.05.2018 Møte i Utvalg for kultur og levekår er avlyst.
Hol viltnemd: Endring av møtedato fra 6. juni kl 17.00 til 12. juni kl 17.00.
Formannskapet som klagenemnd: Ekstramøte 14. juni kl. 11.00, møterom 4, Hol kommunehus.
Utvalg for plan og utvikling: Endring av tidspunkt; 14. juni endres fra kl 13.00 til kl 14.00