Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sakspapirer og møtekalender


Endringer i møteplanen
:
25.01.2018  Møte i Kommuneplanutvalget utgår.
06.03.2018  Møte i Eldrerådet er avlyst.
06.03.2018  Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er avlyst.
08.03.2018  Møte i Utvalg for kultur og levekår er avlyst.
12.04.2018 Møte i Utvalg for kultur og levekår er avlyst.
08.05.2018 Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er avlyst.
08.05.2018 Møte i Eldrerådet er avlyst.
09.05.2018 Møte i Utvalg for kultur og levekår er avlyst.
06.06.2018 Hol viltnemd - endring av møtedato fra 6. juni kl 17.00 til 12. juni kl 17.00.
14.06.2018 Formannskapet som klagenemnd: Ekstramøte kl. 11.00.
14.06.2018 Utvalg for plan og utvikling - Endring av tidspunkt fra kl 13.00 til kl 14.00.
06.11.2018 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er avlyst.
08.11.2018 Utvalg for kultur og levekår - møtet er flyttet til 15.11.2018 kl 11.00.
15.11.2018 Utvalg for kultur og levekår - endring av tidspunkt fra kl 12.00 til kl 11.00