Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sakspapirer og møtekalender

Endringer i møteplanen:

12.06.20 kl 12.00 Partsammensatt utvalg - Møtet avlyst.
09.06.20 kl 12.00 Klagenemnd for eiendomsskatt har møte. Befaring fra kl 08.30.
02.04.20  Utvalg for plan og utvikling - Møtet avlyst
02.04.20  Utvalg for kultur og levekår - Møtet avlyst

Med bakgrunn i situasjonen med koronaviruset bestemte kriseledelsen å utsette alle politiske møter i uke 12.
Dette innebar at formannskapet, formannskapet som klagenemnd, formannskapet som legatstyre, KPU og kommunestyret ble utsatt.
13.03.2020

30.01.20 kl 12.00 Partsammensatt utvalg - Møtet avlyst
19.02.20 kl 13.00 Sakkyndig nemd for eiendomsskatt har møte
20.02.20 kl 11.30 Kommuneplanutvalget - Ekstramøte
20.02.20 kl 11.00 Formannskapet som legatstyre - Møtet avlyst
19.03.20 kl 10.30 Formannskapet som klagenemnd - Ekstramøte
19.03.20 kl 10.45 Formannskapet som legatstyre - Ekstramøte 
19.03.20 kl 12.00 Partsammensatt utvalg - Møtet avlyst


For å oppfylle kravene til smittevern vil noen møter gjennomføres digitalt (på Teams).

Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19