Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ordførerens side

Ordføreren i Hol

 

 

Ordfører i Hol kommune Petter Rukke


Ordførerens kalender
 
  

05. August
14.00 - 15. 00 Møte med samarbeidsutvalget Norsk reiselivsfagskole


06. August 

07. August

 

 

 

Frokostmøter

Ordførerens frokostmøter med næringslivet arrangeres vanligvis den første tirsdagen i måneden, kl. 08.00-09.00.
Møtene foregår på ulike steder i kommunen.
Nærmere info om tid, sted og tema/innhold vil bli annonsert senest en uke i forveien.

Frokostmøtene er uformelle møter med åpen dialog mellom kommunen og næringslivet, og det føres ikke formelle protokoller fra møtene. Aktuelle presentasjoner og eventuelle notater fra møtene legges ut her i etterkant.

Møteplan høsten 2020 (tentativ)

Tirsdag 1. september
Tirsdag 6. oktober
Tirsdag 3. november
Tirsdag 1. desember

Oppsummering fra tidlligere frokostmøter 

PPT-presentasjon 12.11.2019 
Notater fra møte 12.11.2019