Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ordførerens side

Ordføreren i Hol

 
 Petter Rukke - ordfører i Hol kommune

 Ordførerens kalender    

12. April
10.00 - 11.00 Digitalt møte om revisjon av konsesjonsvilkår i Hols og Votna reguleringa
14.00 - 14.45 Næringsprat
15.00 - 17.00 Møte med Bull & Co

13. April
09.00 - 13.00 Møte med rådmann
20.00 - 21.30 Valgkampmøte med Arbeiderpartilaga i Hallingdal 

14. April
08.30 - 12.00 Møte i formannskapet
12.00 - 16.00 Digitalt landssytremøte
20.00 - 21.30 Valgkampmøte for Arbeiderpartiet

15. April
17.00 - 20.00 Møte i kommunestyret

 Frokostmøter

Ordførerens frokostmøter med næringslivet arrangeres vanligvis den første tirsdagen i måneden, kl. 08.00-09.00.
Møtene foregår på ulike steder i kommunen.
Nærmere info om tid, sted og tema/innhold vil bli annonsert senest en uke i forveien.

Frokostmøtene er uformelle møter med åpen dialog mellom kommunen og næringslivet, og det føres ikke formelle protokoller fra møteneAktuelle presentasjoner og eventuelle notater fra møtene legges ut her i etterkant.

Oppsummering fra tidlligere frokostmøter 

PPT-presentasjon 08.09.2020

PPT-presentasjon 12.11.2019 
Notater fra møte 12.11.2019