Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ordførerens side

Ordføreren i Hol

 
 Petter Rukke - ordfører i Hol kommune

 Ordførerens kalender    

 

10. Januar
NRK.
Møte med Ordfører, gruppeledere og kommunestyreledre om Viken.

 

 

11. Januar
Mat so klart.
Gruppe medlemsmøte Hol AP.

 

 

12. Januar
Formannskapet.
Faglig forum - Energi og klima.
P 122 - Bro Geilo stasjon.
Samarbeidskomite møter med AP Hallingdal og LO. 

13. Januar

 

 

 

14. Januar
Styringsgruppemøte "Sats på Hallingdal."

 

 

 

 

Frokostmøter

Ordførerens frokostmøter med næringslivet arrangeres vanligvis den første tirsdagen i måneden, kl. 08.00-09.00.
Møtene foregår på ulike steder i kommunen.
Nærmere info om tid, sted og tema/innhold vil bli annonsert senest en uke i forveien.

Frokostmøtene er uformelle møter med åpen dialog mellom kommunen og næringslivet, og det føres ikke formelle protokoller fra møteneAktuelle presentasjoner og eventuelle notater fra møtene legges ut her i etterkant.

Oppsummering fra tidlligere frokostmøter 

PPT-presentasjon 08.09.2020

PPT-presentasjon 12.11.2019 
Notater fra møte 12.11.2019