Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ordførerens side

Ordføreren i Hol

 
 Petter Rukke - ordfører i Hol kommune

 Ordførerens kalender    

14. Juni
12.00 - 13.30 Korona-Info med næringslivet.
20.00 - 22.00 Gruppemedlemsmøte Hol AP.15. Juni.

 


16. Juni.
17. Juni.
09.00 - 10.00 Ordinær generalforsamling Godfarfoss Kraft AS.
17.00 - 20.00 Kommunestyre i Tingsalen.


18. Juni.
09.00 - 15.00 Hallingtinget.
09.00 -15.00 Regionråd.
 

 

 

 

Frokostmøter

Ordførerens frokostmøter med næringslivet arrangeres vanligvis den første tirsdagen i måneden, kl. 08.00-09.00.
Møtene foregår på ulike steder i kommunen.
Nærmere info om tid, sted og tema/innhold vil bli annonsert senest en uke i forveien.

Frokostmøtene er uformelle møter med åpen dialog mellom kommunen og næringslivet, og det føres ikke formelle protokoller fra møteneAktuelle presentasjoner og eventuelle notater fra møtene legges ut her i etterkant.

Oppsummering fra tidlligere frokostmøter 

PPT-presentasjon 08.09.2020

PPT-presentasjon 12.11.2019 
Notater fra møte 12.11.2019