Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ordførerens side

Ordføreren i Hol

 
 Petter Rukke - ordfører i Hol kommune

 Ordførerens kalender    

 

27. September
09.30 - 10.30 Temamøte i LVK for medlemmer av Viken.
12.00 - 14.00 Møte i Rallarvegrådet.
12.45 - 13.15 Planlegging folkevalgtdag.
16.00 - 17.00 Partipost: Møte mellom ordførernettverket og partiledelsen.28. Sptember


 

29. September
08.30 - 12.30 Formanskap.


30. September

10.00 - 12.00 Tentativvt, uformell prat på Rådmannens kontor.
12.00 - 15.30 Bedriftsbesøk med næringskonsulenten.
01. Septeber
09.00 -10.00 Møte med NTG

 

 

 

 

Frokostmøter

Ordførerens frokostmøter med næringslivet arrangeres vanligvis den første tirsdagen i måneden, kl. 08.00-09.00.
Møtene foregår på ulike steder i kommunen.
Nærmere info om tid, sted og tema/innhold vil bli annonsert senest en uke i forveien.

Frokostmøtene er uformelle møter med åpen dialog mellom kommunen og næringslivet, og det føres ikke formelle protokoller fra møteneAktuelle presentasjoner og eventuelle notater fra møtene legges ut her i etterkant.

Oppsummering fra tidlligere frokostmøter 

PPT-presentasjon 08.09.2020

PPT-presentasjon 12.11.2019 
Notater fra møte 12.11.2019