Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Medlemmer i råd og utvalg

Kommunestyret

Marianne Stue(Ap)

Marianne.Stue@Hol.hdpolitiker.no

Braaten, Britt Aasen (Ap)

Britt.Aasen.Braaten@Hol.hdpolitiker.no

 

Braaten, Petter (H)

Petter.Braaten@Hol.hdpolitiker.no

 

Dalen, Nina (Ap)

Nina.Dalen@Hol.hdpolitiker.no

 

Gauteplass, Gjertrud (Krf)

Gjertrud.Gauteplass@Hol.hdpolitiker.no

 

Haatuft, Hanne B. Lindbak (H)

Hanne.Birgitte.Lindbak.Haatuft@Hol.hdpolitiker.no

 

Ilsøy, Sigrid Simensen (Sp)

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no

 

Kaupang, Erik (Ap)

Erik.Kaupang@Hol.hdpolitiker.no

 

Kolderup, Jon-Andreas (H)

Jon.Andreas.Kolderup@Hol.hdpolitiker.no

 

Larsgard, Hans Ola (Ap)

Hans.Ola.Larsgard@Hol.hdpolitiker.no

 

Lilleslett, Hallvard (SP)

Hallvard.Lilleslett@Hol.hdpolitiker.no

 

Persson, Line T. Sperrevik (FrP)

Line.Therese.Sperrevik.Persson@Hol.hdpolitiker.no

 

Rukke, Petter (Ap)

Petter.Rukke@Hol.hdpolitiker.no


Quist-Hanssen, Claus (H)

Claus.Quist-Hanssen@Hol.hdpolitiker.no

 

Sataøen, Mathias Eide (V)

Mathias.Eide.Sataoen@Hol.hdpolitiker.no

 

Skurdal, Aslak Geir (Sp)

Aslak.Geir.Skurdal@Hol.hdpolitiker.no

 

Slåtten, Ola Vaagan (V)

Ola.Vaagen.Slatten@Hol.hdpolitiker.no

 

Teigen, Terje (Ap)


Terje.Teigen@Hol.hdpolitiker.no

 

Tvedt, Eva (Ap)

Eva.Tvedt@Hol.hdpolitiker.no

 

Vindegg, Inger-Brit (H)


Inger-Brit.Vindegg@Hol.hdpolitiker.no

 

Øen, Jan Arne (Ap)

Jan.Arne.oen@Hol.hdpolitiker.no

 

Hol eldreråd

Medlemmer og varamedlemmer 2015-2019                              

Gunvor Aasberg

Gunvor.Aasberg@Hol.hdpolitiker.no

 

Sverre Moen

Sverre.Moen@Hol.hdpolitiker.no

 

Vigdis Bøthun Grøtt

Vigdis.Grøtt@Hol.hdpolitiker.no

 

Ellen Mørk

Ellen.Mork@Hol.hdpolitiker.no

 

Marianne Stue

Marianne.Stue@Hol.hdpolitiker.no

 

Dagfinn Tvedt

Dagfinn.Tvedt@Hol.hdpolitiker.no

 

Claus Quist-Hanssen

Claus.Quist-Hanssen@Hol.hdpolitiker.no

Formannskapet

Medlemmer 2015-2019

Petter Rukke (Ap)

Petter.Rukke@Hol.hdpolitiker.no

 

Nina Dalen (Ap)

Nina.Dalen@Hol.hdpolitiker.no

 

Erik Kaupang (Ap)

Erik.Kaupang@Hol.hdpolitiker.no

 

Petter Braaten (H)

Petter.Braaten@Hol.hdpolitiker.no

 

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft (H)

Hanne.Birgitte.Lindbak.Haatuft@Hol.hdpolitiker.no

 

Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no

 

Mathias Eide Sataøen (V)

Mathias.Eide.Sataoen@Hol.hdpolitiker.no

 

Klagenemnd på saker i formannskapet

Medlemmer 2015-2019

Inger Brit Vindegg (H)

Inger-Brit.Vindegg@Hol.hdpolitiker.no

 

Terje Teigen (Ap)

Terje.Teigen@Hol.hdpolitiker.no

 

Eva Tvedt (Ap)

Eva.Tvedt@Hol.hdpolitiker.no

 

Ola Vaagan Slåtten (V)

Ola.Vaagan.Slatten@Hol.hdpolitiker.no

 

Aslak Geir Skurdal (Sp)

Aslak.Geir.Skurdal@Hol.hdpolitiker.no

 

Kommuneplanutvalget

Petter Rukke (Ap)

Petter.Rukke@Hol.hdpolitiker.no

 

Nina Dalen (Ap)

Nina.Dalen@Hol.hdpolitiker.no

 

Erik Kaupang (Ap)

Erik.Kaupang@Hol.hdpolitiker.no

 

Petter Braaten (H)

Petter.Braaten@Hol.hdpolitiker.no

 

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft (H)

Hanne.Birgitte.Lindbak.Haatuft@Hol.hdpolitiker.no

 

Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no

 

Mathias Eide Sataøen (V)

Mathias.Eide.Sataoen@Hol.hdpolitiker.no

 

Jan Arne Øen (Ap)

Jan.Arne.Oen@Hol.hdpolitiker.no

 

Gjertrud Gauteplass (Krf)

Gjertrud.Gauteplass@Hol.hdpolitiker.no

 

Hallingtinget

Medlemmer 2015-2019

Petter Rukke (Ap)

Petter.Rukke@Hol.hdpolitiker.no

 

Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no

 

Nina Dalen (Ap)

Nina.Dalen@Hol.hdpolitiker.no

 

Mathias Eide Sataøen (V)

Mathias.Eide.Sataoen@Hol.hdpolitiker.no

 

Petter Braaten (H)

Petter.Braaten@Hol.hdpolitiker.no

 

Administrasjonsutvalget
Partssammensatt utvalg

Medlemmer 2015-2019

Petter Rukke (Ap)

Petter.Rukke@Hol.hdpolitiker.no

 

Nina Dalen (Ap)

Nina.Dalen@Hol.hdpolitiker.no

 

Erik Kaupang (Ap)

Erik.Kaupang@Hol.hdpolitiker.no

 

Petter Braaten (H)

Petter.Braaten@Hol.hdpolitiker.no

 

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft (H)

Hanne.Birgitte.Lindbak.Haatuft@Hol.hdpolitiker.no

 

Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no

 

Mathias Eide Sataøen (V)

Mathias.Eide.Sataoen@Hol.hdpolitiker.no

 

Kontrollutvalget

Medlemmer 24.04.2019-2019

Siv Nesfossen (H), leder 

siv.nesfossen@gmail.com

 

Hanne Svartaas Håvardsrud (H), nestleder

hanneshaavardsrud@hotmail.com

 

Hans Ola Larsgard (Ap)

Hans.Ola.Larsgard@Hol.hdpolitiker.no

 

Liv Jorunn Øvrejorde (Krf)

 

Lars Hammarsbøen (Sp)

Lars.hamarsboen@hol.hdpolitiker.no

 

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Medlemmer 2015-2019

Halvor Gauteplass, leder

Ingebjørg Grostølen, nestleder

Terje Teigen

Klagenemnd for eiendomsskatt

Medlemmer 2015-2019

Hallvard Lilleslett, leder

Anbjørg Næsse, nestleder

Lars Haugerud

Navnenemnd

Medlemmer 2015-2019

Ola Ruud, leder

Anne Gunhild Grøthe, nestleder

Nina Dalen

Kjersti L. Nestegard

Tor Olav Reime

Reiar Aasberg

Knut Sveinunggard 

Fjellstyre

Medlemmer 2015-2019

Harry B. Larsen, leder

Asle Feten, nestleder

Arnhild Nedrestøl

Torbjørn Dahle

Siri Knutsen

Dyrevernnemnda i Hallingdal

Medlemmer 01.01.2013-31.12.2015

Halvor Gauteplass, Skurdalen, 3580 Geilo Jorun Teksle Gurigard, 3570 Ål Signe Hovden, 3550 Gol

Varamedlemmer Torbjørn Grøslandsbråten, 3539 Flå Camilla Børdalen, 3540 Nesbyen Magne H. Thorset, 3560 Hemsedal

Sekretær Andre Høva

Dyrevernnemnda er underlagt Mattilsynet DK Hallingdal, tlf. 22 40 00 00.

Bekymringsmeldinger kan sendes inn på “Bekymringsknappen” på www.mattilsynet.no Det er også mulig å ta direktekontakt med medlemmene.

Telefon 22 40 00 00.

Nasjonal vakt - døgnåpent Har du mistanke om noe galt i dyrehold, ring bekymringstelefon 22 40 00 00.

Dersom det haster vil nasjonal vakt kunne bestille en privatpraktiserende veterinær til å utføre et oppdrag for Mattilsynet.

Besøksadresse Gamlevegen 6, 3560 Gol

Felles postadresse Mattilsynet, hovedkontoret Felles postmottak, postboks 383 2381 Brumunddal

Send epost: postmottak@mattilsynet.no

www.mattilsynet.no

www.matportalen.no

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Medlemmer 2015-2019

Lars Haugerud, leder

Eivin Rundberg, nestleder

Ella-Marie Kaasa Johnsen

Knut Jørgen Skaro

Erna Kristin Sigurdardottir

Brit Kaupang

Odd Einar Bryøen

Utvalg for kultur og levekår

Gjertud Gauteplass (Krf), leder

Gjertrud.Gauteplass@Hol.hdpolitiker.no

 

Britt Aasen Braaten (Ap), nestleder

Britt.Aasen.Braaten@Hol.hdpolitiker.no

 

Trond Fredrik Persen (Ap)

 

Marianne Stue (Ap)

Marianne.Stue@Hol.hdpolitiker.no

 

Aslak Geir Skurdal (Sp)

Aslak.Geir.Skurdal@Hol.hdpolitiker.no

 

Claus Quist-Hanssen (H)

Claus.Quist-Hanssen@Hol.hdpolitiker.no

 

Lene Olsen Sletto (H)

 

Utvalg for plan og utvikling

Medlemmer 2015-2019

 

Jan Arne Øen (Ap), leder

Jan.Arne.Oen@Hol.hdpolitiker.no

 

Hallvard Lilleslett (Sp), nestleder

Hallvard.Lilleslett@Hol.hdpolitiker.no

 

Eva Tvedt (Ap)

Eva.Tvedt@Hol.hdpolitiker.no

 

Terje Teigen (Ap)

Terje.Teigen@Hol.hdpolitiker.no

 

Line Ramsvik (V)

Line.Ramsvik@hol.hdpolitiker.no

 

Lars Ødegård Teigen (Frp)

Lars.Odegard.Teigen@Hol.hdpolitiker.no

 

Inger-Britt Vindegg (H)

Inger-Brit.Vindegg@Hol.hdpolitiker.no

Valgstyret

Medlemmer 2015-2019

Petter Rukke (Ap), leder

Petter.Rukke@Hol.hdpolitiker.no

 

Sigrid Simensen Ilsøy (Sp), nestleder

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no

 

Erik Kaupang (Ap)

Erik.Kaupang@Hol.hdpolitiker.no

 

Petter Braaten (H)

Petter.Braaten@Hol.hdpolitiker.no

 

Line Sperrevik Persson (Frp)

Line.Therese.Sperrevik.Persson@Hol.hdpolitiker.no

 

Gjertud Gauteplass (Krf)

Gjertrud.Gauteplass@Hol.hdpolitiker.no

 

Mathias Eide Sataøen (V)

Mathias.Eide.Sataoen@Hol.hdpolitiker.no

 

Viltnemnda

Medlemmer 2015-2019

Per Aksel Knudsen

Arne Ramberg

Nina Dalen

Eva Tvedt

Bjørn Arvid Sletto

 

Styrevervregisteret

Finn ut hvilke roller enkeltpersoner i Hol kommune har:

Styrevervregisteret