Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Medlemmer i råd og utvalg

Kommunestyret 2019 - 2023

Susann Jaritz Bakken (H)

Bjørnar Bøkko (Sp)

Nina Dalen (Ap)

Martin Grøslandsbråten (Sp)

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft (H)

Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

Erik Kaupang (Ap)

Kristian Brusletto Kjærholt (H)

Kjetil Larsgard (Sp)

Liselott M. Remmegård Larsgard (Ap)

Elin Solveig Bondli Lauvrud (Sp)

Line Ramsvik (V)

Petter Rukke (Ap)

Torstein Seim (Sp)

Oskar Andreas Skulstad (Ap)

Aslak Geir Skurdal (Sp)

Henning Solhaug (H)

Runar Tufto (Sp)

Eva Johansen Tvedt (Ap)

Anders Tørrisplass (H)

Inger-Brit Vindegg (H)

Hol eldreråd

Medlemmer og varamedlemmer 2015-2019                              

Gunvor Aasberg

Gunvor.Aasberg@Hol.hdpolitiker.no

 

Sverre Moen

Sverre.Moen@Hol.hdpolitiker.no

 

Vigdis Bøthun Grøtt

Vigdis.Grøtt@Hol.hdpolitiker.no

 

Ellen Mørk

Ellen.Mork@Hol.hdpolitiker.no

 

Marianne Stue

Marianne.Stue@Hol.hdpolitiker.no

 

Dagfinn Tvedt

Dagfinn.Tvedt@Hol.hdpolitiker.no

 

Claus Quist-Hanssen

Claus.Quist-Hanssen@Hol.hdpolitiker.no

Formannskapet

Medlemmer 2019 - 2023

Petter Rukke (Ap) leder

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft (H) nestleder

Nina Dalen (Ap)

Martin Grøslandsbråten (Sp)

Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

Torstein Seim (Sp)

Henning Solhaug (H)

Klagenemnd på saker i formannskapet

Medlemmer 2015-2019

Inger Brit Vindegg (H)

Inger-Brit.Vindegg@Hol.hdpolitiker.no

Terje Teigen (Ap)

Terje.Teigen@Hol.hdpolitiker.no

 

Eva Tvedt (Ap)

Eva.Tvedt@Hol.hdpolitiker.no

 

Ola Vaagan Slåtten (V)

Ola.Vaagan.Slatten@Hol.hdpolitiker.no

 

Aslak Geir Skurdal (Sp)

Aslak.Geir.Skurdal@Hol.hdpolitiker.no

 

Kommuneplanutvalget

Medlemmer 2019 - 2023 

Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no


Torstein Seim (Sp)

Torstein.Seim@Hol.hdpolitiker.no


Martin Grøslandsbråten (Sp)

Martin.Groslandsbraten@Hol.hdpolitiker.no


Petter Rukke (Ap)

Petter.Rukke@Hol.hdpolitiker.no


Nina Dalen (Ap)

Nina.Dalen@Hol.hdpolitiker.no


Hanne Birgitte Lindbak Haatuft (H)

Hanne.Birgitte.Lindbak.Haatuft@Hol.hdpolitiker.no


Henning Solhaug (H)

Henning.Solhaug@Hol.hdpolitiker.no


Sandra Marie Paulsen (V)

Hallingtinget

Medlemmer 2019-2023

Petter Rukke (Ap)

Petter.Rukke@Hol.hdpolitiker.no


Nina Dalen (Ap)

Nina.Dalen@Hol.hdpolitiker.no 

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft (H)

Hanne.Birgitte.Lindbak.Haatuft@Hol.hdpolitiker.no

Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no


Martin Grøslandsbråten (Sp)

Martin.Groslandsbraten@Hol.hdpolitiker.no

Administrasjonsutvalget
Partssammensatt utvalg

Medlemmer 2019-2023

Petter Rukke (Ap)

Petter.Rukke@Hol.hdpolitiker.no


Hanne Birgitte Lindbak Haatuft (H)

Hanne.Birgitte.Lindbak.Haatuft@Hol.hdpolitiker.no 

Nina Dalen (Ap)

Nina.Dalen@Hol.hdpolitiker.no


Martin Grøslandsbråten (Sp)

Martin.Groslandsbraten@Hol.hdpolitiker.no

Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no


Torstein Seim (Sp)

Torstein.Seim@Hol.hdpolitiker.no


Henning Solhaug (H)

Henning.Solhaug@Hol.hdpolitiker.no

Kontrollutvalget

Medlemmer 2019 -2023

Hallvard Lilleslett (leder)

Kjetil Larsgard (nestleder)

Guttorm Groven

Josephine Alveva Hohler

Hanne Svartaas Håvardsrud

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Medlemmer 2019-2023

Halvor Gauteplass, leder

Charlotte Fjeld Andersen, nestleder

Terje Teigen

Klagenemnd for eiendomsskatt

Medlemmer 2019-2023

Liv Marit Hamarsbøen, leder

Annbjørg Næsse, nestleder

Tor Olav Reime

Navnenemnd

Medlemmer 2015-2019

Ola Ruud, leder

Anne Gunhild Grøthe, nestleder

Nina Dalen

Kjersti L. Nestegard

Tor Olav Reime

Reiar Aasberg

Knut Sveinunggard 

Hol fjellstyre

Medlemmer 2019-2023

Harry B. Larsen, leder

Elin Solveig Bondli Lauvrud, nestleder

Arild Tvedt

Terje Engerbakk

Øvre Numedal fjellstyre

2019-2023

Vebjørn Håvardsrud  - medlem

Ustekveikja Kraftverk DA - selskapsmøte

Leder og nestleder i styret for Ørteren kraftverk KF er representanter for Hol kommune.

Hallingdal renovasjon

2019-2023

Petter Rukke, representant

Sigrid Simensen Ilsøy, representant

Kleivi Næringspark

2019-2023

Elin Solveig Bondli Lauvrud, medlem

KS - kommunesektorens organisasjon 

2019-2023

Petter Rukke

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft

Kirkelig fellesråd

2019-2023

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft, kommunal representant

Dyrevernnemnda i Hallingdal

Medlemmer 01.01.2013-31.12.2015

Halvor Gauteplass, Skurdalen, 3580 Geilo Jorun Teksle Gurigard, 3570 Ål Signe Hovden, 3550 Gol

Varamedlemmer Torbjørn Grøslandsbråten, 3539 Flå Camilla Børdalen, 3540 Nesbyen Magne H. Thorset, 3560 Hemsedal

Sekretær Andre Høva

Dyrevernnemnda er underlagt Mattilsynet DK Hallingdal, tlf. 22 40 00 00.

Bekymringsmeldinger kan sendes inn på “Bekymringsknappen” på www.mattilsynet.no Det er også mulig å ta direktekontakt med medlemmene.

Telefon 22 40 00 00.

Nasjonal vakt - døgnåpent Har du mistanke om noe galt i dyrehold, ring bekymringstelefon 22 40 00 00.

Dersom det haster vil nasjonal vakt kunne bestille en privatpraktiserende veterinær til å utføre et oppdrag for Mattilsynet.

Besøksadresse Gamlevegen 6, 3560 Gol

Felles postadresse Mattilsynet, hovedkontoret Felles postmottak, postboks 383 2381 Brumunddal

Send epost: postmottak@mattilsynet.no

www.mattilsynet.no

www.matportalen.no

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Her finner du veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse           

Medlemmer 2015-2019

Lars Haugerud, leder

Eivin Rundberg, nestleder

Ella-Marie Kaasa Johnsen

Knut Jørgen Skaro

Erna Kristin Sigurdardottir

Brit Kaupang

Odd Einar Bryøen

Utvalg for kultur og levekår

Medlemmer 2019-2023

Liselott M. Remmegård Larsgard (Ap) leder

Susann Jaritz Bakken (H) nestleder

Bjørnar Bøkko (Sp)

Jon Andreas Kolderup (H)

Tom Erik Løvsletten (Ap)

Aslak Geir Skurdal (Sp)

Marianne Viljugrein (Sp)

Utvalg for plan og utvikling

Medlemmer 2019 - 2023

Inger-Brit Vindegg (H) leder

Oskar Skulstad (Ap) nestleder

Elin Solveig Bondli Lauvrud (Sp)

Annbjørg Næsse (Ap)

Arne Ramberg (Sp)

Runar Tufto (Sp)

Anders Tørrisplass(H)

Valgstyret

Medlemmer 2019-2023

Petter Rukke (Ap), leder

Petter.Rukke@Hol.hdpolitiker.no


Nina Elizabeth Nilsdatter Dalen (Ap)

Nina.Dalen@Hol.hdpolitiker.no


Hanne Birgitte Lindbak Haatuft (H)

Hanne.Birgitte.Lindbak.Haatuft@Hol.hdpolitiker.no


Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no


Magnus Aasrum (V)

 

Viltnemnda

Medlemmer 2015-2019

Per Aksel Knudsen

Arne Ramberg

Nina Dalen

Eva Tvedt

Bjørn Arvid Sletto

 

Styrevervregisteret

Finn ut hvilke roller enkeltpersoner i Hol kommune har:

Styrevervregisteret