Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lydfiler kommunestyremøter 2019-2023

Hol kommunestyre

2019

02.10.2019

1/19 Kommunestyrevalget 2019- kontroll og godkjenning          

2/19 Valg av formannskap for kommunestyreperioden 2019-2023          

3/19 Valg av ordfører for kommunestyreperioden 2019-2023    

4/19 Valg av varaordfører 2019-2023     

5/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023       

6/19 Valg av partssammensatt utvalg for perioden 2019-2023   

7/19 Valg av utvalg for plan og utvikling for kommunestyreperioden 2019-2023               

8/19 Valg til utvalg for kultur og levekår for kommunestyreperioden 2019-2023

9/19 Valg av kommuneplanutvalg for perioden 2019-2023          

10/19 Valg av valgkomite for kommunestyreperioden 2019-2023 og andre valg tilknyttet kommunestyreperioden

2015-2019

Lydfiler fra kommunestyreperioden 2015-2019