Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget velges av kommunestyret for å føre løpende tilsyn med forvaltningen på vegne av kommunestyret. Oppgavene er regulert av kommunelovens § 77, og forskrift om kontrollutvalg.

 

Møteplan for 2020 

3. februar

3. mars

5. mai

9. juni

22. september

1. desember

Møtene starter kl. 10.00.

  

Sakspapirer

2020

Møteinnkalling 22. sepbember 2020

Møteinnkalling 9. juni 2020

Informasjon om fjernmøte via Teams 5. mai 2020

Møteinnkalling 5. mai 2020

Møteprotokoll 20. april 2020

Informasjon om fjernmøte via Teams 20. april 2020

Møteinnkalling 20. april 2020

Møteprotokoll 3. februar 2020

Møteinnkalling 3. februar 2020 

2019

Møteinnkallinger, møtebøker, årsmeldinger og årsregnskap t.o.m. 2019 

Møteprotokoll 3. desember 2019

Møteinnkalling 4. juni 2019

2018

Desember

Møteprotokoll 11. desember 2018

Møteinnkalling 11. desember 2018

Oktober

Møteprotokoll 18. oktober 2018

Møteinnkalling 18. oktober 2018

September 

Møteprotokoll 17. september 2018

Møteinnkalling 17. september 2018

Møtereferat fellesmøte 5. september 2018

Møteinnkalling fellesmøte 5. september 2018

Juni

Møteprotokoll 12. juni 2018

Møteinnkalling 12. juni 2018

April

Møteprotokoll 9. april 2018

Møteinnkalling 9. april 2018


Februar

Møteprotokoll 15. februar 2018

Møteinnkalling 15. februar 2018

Januar

Møteprotokoll fra fellesmøtet 30. januar 2018

Møteprotokoll 23.01.2018

Møteinnkalling 23.01.2018

2017

Møteprotokoll 13. november 2017

Møteprotokoll 15. juni 2017

Møteinnkalling 15. juni 2017 

Møteprotokoll 29. mars 2017

Møteinnkalling 29. mars 2017

Møteprotokoll 6. februar 2017

2016

Møteinnkalling - fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal 20. oktober 2016

Møteinnkalling 18. oktober 2016

Møteinnkalling 23. august 2016

Møteprotokoll 14. juni 2016

Møteinnkalling 14. juni 2016

Møteprotokoll 7. april 2016

Møteinnkalling 7. april 2016

Møteprotokoll 8. mars 2016

Møteinnkalling 8. mars 2016

Møteprotokoll 18. februar 2016

Møteinnkalling 18. februar 2016

Møteprotokoll 13. januar 2016

 

Medlemmer kontrollutvalget

2019 - 2023

Hallvard Lilleslett (leder)

Kjetil Larsgard (nestleder)

Guttorm Groven

Josephine Alveva Hohler

Hanne Svartaas Håvardsrud