Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunereform

Hvorfor kommunereform?

I Sundvolden-erklæringen står det at «Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden… Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner» Det er i dag 428 kommuner i Norge.

Det er 50 år siden forrige kommunereform og kommunene har fått betydelig større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang. Regjeringen ønsker kommuner som er bedre rustet til å håndtere oppgavene de har, og som kan møte de utfordringer og nye oppgaver som kommer i årene fremover. Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Kommunereformen skal legge til rette for at kommuner slår seg sammen til større, og mer robuste enheter med økt makt og myndighet.

Hol og Ål

Hol kommunestyre vedtok i møte 25.3.2015, sak 7/15 at «kommunesammenslåing med Ål utredes etter modell fra sammenfallende prosess i 2003». Ål kommune vedtok i møte 25.06.15, sak 45/15 at «kommunesammenslåing med Hol kommune skal utgreiast etter modell samanfallende med prosess i 2003».

Utredning av kommunesammenslåing

Administrativt arbeider de to kommunene sammen om å utrede konsekvensene av en mulig kommunesammenslåing. På bakgrunn av konsekvensutredningen vil det utarbeides en kortversjon som sendes ut til alle innbyggere i Hol og Ål i forkant av den rådgivende folkeavstemningen.

Valgresultat etter rådgivende folkeavstemning

Den 8. april ble det holdt rådgivende folkeavstemning om mulig kommunesammenslåing mellom Hol og Ål.

Valgresultatet ble: 75,4 % stemte nei, 23,5 % stemte ja og 1,2 % stemte blankt.

Valgdeltakelse 37,2 %.

Videre politisk behandling

Innen juni 2016 skal kommunestyrene i Hol og Ål kommune ha fattet vedtak om eventuell kommunesammenslåing.

 

Informasjon fra regjeringen kan du finne her

Informasjon fra Fylkesmannen i Buskerud finner du her