Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Økonomiplan

Handlingsprogram og økonomiplan

Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022

Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021

Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020

Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019

Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017

Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016

Regnskap, årsmeldinger og tertialrapporter

2019

Tertialrapport 1 2019

2018

Årsregnskap 2018

Årsmelding 2018

Tertialrapport 1 2018

2017

Årsregnskap 2017

Årsmelding 2017

Slik har vi det i Hol

2016

Tertialrapport 1 2016

Årsmelding 2016

Årsregnskap 2016

Slik har vi det i Hol

2015

Årsmelding 2015

Årsregnskap 2015

Tertialrapport 1 2015

Slik har vi det i Hol 2015

2014

Årsmelding 2014

Årsregnskap 2014

Slik har vi det i Hol 2014

2013

Årsmelding 2013

Årsregnskap 2013

Slik har vi det i Hol 2013