Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Økonomiplan

Handlingsprogram og økonomiplaner

 

Handlingsplan og økonomiplan 2022-2025

Saksutskrift Formannskapet - Handlingsplan og økonomiplan 2022-2025 

Saksutskrift Kommunestyret - Handlingsplan og økonomiplan 2022-2025


Handlingsplan og økonomiplan 2021-2024

Saksutskrift - Handlingsplan og økonomiplan 2021-2024

 

Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023

Saksutskrift - Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023


Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022


Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021

 

Regnskap, årsmeldinger og tertialrapporter

2021

Tertialrapport 1 2021

2020

Årsmelding 2020

Årsregnskap 2020

Tertialrapport 1 2020

Tertialrapport 2 2020

2019

Årsregnskap 2019

Årsmelding 2019

Tertialrapport 1 2019

Tertialrapport 2 2019

2018

Årsregnskap 2018

Årsmelding 2018

Tertialrapport 1 2018