Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Geilo Panorama

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 8.12.21 i sak nr. 89/21 vedtatt å legge forslag til Detaljregulering for Geilo Panorama ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger like nord for Geilo sentrum, øverst i Slaattavegen. Hovedformålet med planforslaget er å endre arealformålet på eksisterende bebyggelse fra 50/50 næring/fritidsformål til 100 % fritidsbebyggelse – konsentrert.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 4.2.2022.

Reguleringsbestemmelser

Plankart

Planbeskrivelse

Saksprotokoll 1.gangs behandling 8.12.21, sak 89/21

Høringssvar 

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker?

Høringssvar kan sendes inn med elektronisk skjema, epost eller som et brev i posten.

Skjema for høringssvar (elektronisk skjema)

Skjema for høringssvar (skjema for utskrift)

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer