Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Detaljregulering for FK1 og FK6, Ustaoset

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 7.5.2020 i sak nr. 31/20 vedtatt å legge forslag til Detaljregulering for FK1 og FK6, Ustaoset, ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger på Ustaoset, ca. 1000 m.o.h, sentralt plassert i Ustaoset sentrum
Formålet med planen er å legge til rette for ny konsentrert fritidsbebyggelse i tråd med formål i områdeplanen for Ustaoset sentrum.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 6.7.2020.

Dokumenter

Planbeskrivelse.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelse.pdf

ROS-analyse.pdf

VA-plan.pdf

VA plan illustrert.pdf

Saksutskrift - Detaljregulerings FK1 og FK6 - Ustaoset.pdf

Endring av detaljreguleringsplan for boliger Vøllovegen

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 14.05.2020 i sak nr. 37/20 vedtatt å legge ednring av detaljreguleringsplan for boliger Vøllovegen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger sør for Rv7 ved Vøllovegen, ca. 2,5 km øst for Geilo sentrum. Formålet med endringen er å legge til rette for to- og flermannsboliger i planområdet som i gjeldende plan er regulert til boliger i form av eneboliger.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen den  06.07.2020.

Dokumenter

Saksutskrift.pdf

Forslag til reguleringsendring, bestemmelser.pdf

Plankart.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Høringssvar 

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker?

Høringssvar kan sendes som epost eller som et brev i posten.

Her finnes et skjema som kan skrives ut og fylles ut for hånd, dersom du ønsker å bruke det: 

Skjema for høringssvar

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer