Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Eiendomsskatt 2019

Eiendomsskatteliste for Hol kommune ligger til offentlig gjennomsyn på Servicetorget og kommunehuset i tre uker fra mandag 25. februar.

I henhold til eiendomsskatteloven § 19 kan eventuelle klager på utskrevet eiendomsskatt sendes Hol kommunes postmottak innen 8. april 2019.

Skatteliste 2019

Skatteliste med  helt og delvis fritak

Skatteliste kraftverk og linjenett

Nye vegnavn i Hol kommune - Høring

Det skal i løpet av våren 2019 vedtas noen nye vegnavn i Hol kommune.
Brev er sendt aktuelle grunneiere. I tillegg legges de aktuelle vegene ut på denne siden slik at det er anledning til å komme med forslag.

Her finner du oversikt over veger som skal tildeles vegnavn

Høringssvar

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker? Her finner du skjema som kan fylles ut og skrives ut. 

Skjema for høringssvar

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer