Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Natur og miljø

Adgang til jakt ogt minsteareal for jakt etter hjortevilt i Hol kommune

Branden naturreservat

Campingvogner og spikertelt

Fiskeregler for Hol kommune

Forbud mot bruk av piggtråd

Forlenget tid for jakt på elg og hjort i deler av Buskerud

Fredning av Nedre Flyvatn naturreservat

Fødalen landskapsvernområde Ål og Hol kommuner

Grensefastsettelse mellom Hol, Aurland og Lærdal kommuner

Grensefastsettelse mellom Hol og Nore og Uvdal kommuner

Grothovdmyran naturreservat

Hallingskarvet nasjonalpark, Hol kommune, Ulvik herad og Aurland kommune

Hardanervidda nasjonalpark, Hol kommune, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Vinje og Tinn kommuner

Hovsfjorden naturreservat

Hundehold i Hol kommune

Motorferdsel innenfor Hol kommune sin del av Hardangervidda nasjonalpark

Skaupsjøen Hardangerjøkulen landskapsvernområde

Teltfri sone under villreinjakt på Iungsdalens grunn nord for Volanuttjernene