Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Administrative bestemmelser

Økonomireglement 2020-2024 (Vedtatt 22.04.2020)

Delegeringsreglement

Arbeidsgiverstrategi 2010-2020 (Vedtatt 27.01.2011)

Eierskapsmelding 2016

Fondsvedtekter  (30.08.2007)

Godkjenning av våpen og flagg Hol kommune (25.10.1990)

Handlingsplan- busetjing i bygdene (Vedtatt 18.12.1997)

Hol som typisk turiststed (Fastsatt av fylkesmannen 30.11.1999)

Reglement for folkevalgte organer i Hol kommune (Vedtatt 17.06.2020)

Reglement for medvirkningsorganer i Hol kommune (Vedtatt 23.09.2020)

Forskrift for folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring (Vedtatt 06.05.2021)

Reglement for folkevalgtes innsynsrett (Vedtatt 27.04.1995)

Retningslinjer for grendeutvalg (Revidert 28.05.2009)

Vedtekter for tettstedfondet (Fastsatt av kommunestyret 31.05.2007)