Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Om kommunen

Velkommen til Hol

Generell informasjon

Hol kommune er en nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby. Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted. Kommunen har servicetorg både på kommunehuset i Hol og i informasjonsseneret på Geilo. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger.Flott og variert natur med utallige tilbud sommer som vinter.

Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomsskole. Det er to rene barneskoler og en barne- og ungdomsskole i kommunen. I tillegg finnes det en skole som er lokalisert på Geilomo Barnesykehus, og er en spesialskole for barn med astma og allergiplager. Norges Toppidrettsgymnas (NTG) har egen skole i tilknytning til Geilohallen. Det er fem kommunale og to private barnehager i kommunen.

Hol kommune er en typisk fjellkommune, der 91 % av arealet ligger over 900 meter over havet.

Den største næringen - ved siden av turisme, har vært produksjon av verktøy. Geilo har hatt lang tradisjon på å lage kvalitetsverktøy, bestikk og kniver. Landbruk er også en viktig næring som gir verdiskaping, sysselsetting og pleie av kulturlandskap. Det er husdyrhold med kyr, geiter, sau og gris.

 

Hvordan komme seg hit?

Hol kommune ligger i hjertet av sør-Norge, med gode forbindelser både med bil, bane og buss. Fra Geilo er det ca. 25 mil til både Oslo og Bergen, og alle rutegående persontog stopper på stedet.

 

Kommunevåpenet

 

Kommunevåpenet for Hol kommune er tegnet av Trond Andersson og godkjent ved Kgl. res. 5. juli 1991.

Det er sterke tradisjoner som ligger til grunn for valget av kommunevåpen. Hol var en av de fremste ljåssmedbygdene i landet. Jernet var med og skapte aktivitet og velstand i bygdene.

De tre amboltene symboliserer smedkunsten og industrien i bygdelagene i Hol.

 

Slik har vi det i Hol 2017

 

Hol kommune er medlem i LVK

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i saker om kraftutbygging. LVK er partipolitisk nøytral - og tar ikke stilling for eller mot vannkraftutbygging.

Kommuner som vertsskap for kraftutbygging Organisasjonen bistår kommunene som er vertskap for kraftutbygging i energipolitiske spørsmål. LVK gir faglig og juridisk bistand i spørsmål om ny-utbygging, opprusting/ utvidelse av eksisterende verk, hjemfall, revisjon av vilkår, skatte- og avgiftsspørsmål, konsesjonskraft og kraftomsetning. Spørsmålene krever en betydelig spesialkompetanse som kommunene enkeltvis ikke kan vise overfor utbyggere og offentlige myndigheter.

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar - hjemmeside

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Ansatte

Sentraladministrasjonen 

Rådmann

Ole Johnny Stavn  

Telefon: 32092100

Epost: postmottak@hol.kommune.no

 

Beredskap

Espen Bille-Larsen

Beredskapskoordinator

Telefon: 95980043

Epost: Espen.Bille-Larsen@hol.kommune.no

 

Innkjøp

Jostein Skår-Ekse

Innkjøpskordinator

Telefon: 99739915

Epost :Jostein@Skaar-Ekse@aal.kommune.no

 

Økonomi

Ole Bjørn Flatåker (Vikar for Solveig Endrestøl i permisjon)

Økonomisjef

Telefon: 32092184

Epost:Ole.Bjorn.Flataker@hol.kommune.no

 

Kjell Grønnerød

IT-konsulent

Telefon: 95212190

Epost: Kjell.Gronnerod@hol.kommune.no

 

Anita Pedersen

IT-konsulent

Telefon: 95980490

Epost: anita.pedersen@hol.kommune.no

 

Jorun Kleppo

Økonomikonsulent

Telefon: 32092180

Epost: Jorun.Kleppo@hol.kommune.no

 

Camilla L. Brusletto

Lønnsekretær

Telefon: 32092113

Epost: Camilla.Brusletto@hol.kommune.no

 

Anita Hagen Grøtt

Økonomimedarbeider

Telefon: 32092167

Epost: Anita.Hagen.Grott@hol.kommune.no

 

 

Personalkontoret 

 

Olav Strømsvåg

Personalsjef

Telefon: 97141852

Epost: Olav.Stromsvag@hol.kommune.no

 

Erling Simonsen

Personalkonsulent

Telefon: 32092111

Epost: Erling.Simonsen@hol.kommune.no

 

 

Plan og utvikling

 

Trond B. Augunset

Leder 

Telefon: 90066256

Epost: Trond.Berthelsen.Augunset@hol.kommune.no

 

Line Ramsvik

Næringsrådgiver

Telefon: 32092107/97132383

Epost: Line.Ramsvik@hol.kommune.no

 

Maja Johanne Tvedt

Kommuneplanlegger

Telefon: 32092188

Epost:Maja.Johanne. Tvedt@hol.kommune.no

 

Annette Karterud

Kommuneplanlegger

Telefon: 32092124

Epost: Annette.Karterud@hol.kommune.no

 

Liv L. Sundrehagen

Arealplanlegger

Telefon: 32092164

Epost: Liv.Sundrehagen@hol.kommune.no

 

 

Ingrid Olsen Tormodsgard

Arealplanlegger 

Telefon: 30092114

Epost: ingrid.olsen.tormodsgad@hol.kommune.no

 

 

Torkil Bratberg Dokk

Utmarksrådgiver

Telefon: 32092144

E-post: Torkil.Bratberg-Dokk@hol.kommune.no

 

Kjell Mykkeltvedt

Miljøvernleder

Telefon: 32092119

Epost: Kjell.Mykkeltvedt@hol.kommune.no

 

Sigurd Dahle

Jordbrukssjef

Telefon: 32092125

Epost: Sigurd.Dahle@hol.kommune.no

 

Håvard Holeplass

Rådgiver landbruk

Telefon: 32092117

Epost: Havard.Holeplass@hol.kommune.no

 

Ragnar J. Haga

Skogbrukssjef

Telefon: 32092153

Epost: Ragnar.J.Haga@hol.kommune.no

  

Ola Tore Kirkeluten

Byggesaksbehandler

Telefon: 32092162

Epost: Ola.Tore.Kirkeluten@hol.kommune.no

 

Borgar Underdal

Byggesaksbehandler

Telefon: 32092100

Epost: Borgar.Underdal@hol.kommune.no

 

Kamilla Holberg Mjøsund

Byggesaksbehandler/ rådgiver juss

Telefon: 32092157

Epost: Kamilla.Holberg.Mjosund@hol.kommune.no

 

Julia Rauschenbach

Avdelingsingeniør (spredt avløp)

Telefon: 32092134

Epost: Julia.Rauschenbach@hol.kommune.no 

 

 

Fellestjenester

 

Ola Hassel

Leder

Telefon: 32092104

Epost: Ola.Hassel@hol.kommune.no

 

Siren Rasmussen Bjordalen - (Vikar for Malene Brusletten)

Daglig leder frivilligsentralen

Telefon: 95980040

Epost: holfrivilligsentral@hol.kommune.no

 

Ellen Palmstrøm

Servicevert

Telefon: 91800706

Epost: Ellen.Palmstrom@hol.kommune.no

 

Inger Farstad Ellseth

Servicevert

Telefon: 91850231

Epost: Inger.Ellseth@hol.kommune.no

 

Gerd Elisabeth Fossly

Servicevert

Telefon: 90781529

Epost: Gerd.Fossly@hol.kommune.no

 

Bjørg Myrestøl

Servicevert

Telefon: 95841880

Epost: Bjorg.Myrestol@hol.kommune.no

 

Unn Merethe O. Breie

Servicevert/Sekretær

Telefon: 98408100

Epost: Unn.Merethe.Olsen@hol.kommune.no

 

May Britt Vasby

Arkivleder

Telefon: 32092163

Epost: May.Britt.Vasby@hol.kommune.no

 

Bodil Kristiansen

Sekretær

Telefon: 32092126

Epost: Bodil.Kristiansen@hol.kommune.no

 

Gerda Sleeking-Rozendaal

Sekretær

Telefon: 32092160

Epost: Gerda.Sleeking-Rozendaal@hol.kommune.no

 

Henriette Mugås

Sekretær

Telefon 32092154

Epost: Henriette.Mugas@hol.kommune.no

 

Charlotte Karlsen

Rådgiver juss

Telefon: 9598 0921

Epost: Charlotte.Karlsen@hol.kommune.no

 

 

Helse og omsorg

Borghild Moen

Helse- og omsorgssjef

Telefon: 32092341

Mobil: 9705 8804

Epost: Borghild.Moen@hol.kommune.no

 

Vesla Sedal

Kontorsjef

Telefon: 32092340

Epost: Vesla.Sedal@hol.kommune.no

 

Astri Haraldseide

Sekretær / systemansvarlig Gerica

Telefon: 32092343

Epost: Astri.Haraldseide@hol.kommune.no

 

Martin Korsnes

Rådgiver helse

Telefon: 32092344

Telefon: 97640082

Epost: Martin.Korsnes@hol.kommune.no

 

Inger Cecilie Ødegård

Rådgiver tjenestetildeling og samordningsteam

Telefon: 48030253

Epost: Inger.Cecilie.Odegard@hol.kommune.no

 

Berit Neslein

Fagkonsulent koordinerende team

Telefon: 95980492

Epost: Berit.Neslein@hol.kommune.no

 

Geir Strømmen

Kommuneoverlege

Telefon: 32092139

Mobil: 45880251

Epost: Geir.Strommen@hol.kommune.no

 

Avdelingsledere helse og omsorg

 

Jane Suzanne Daykin

Avdelingsleder psykisk helse

Telefon: 95980035

Epost: Jane.Suzanne.Daykin@hol.kommune.no

 

Iris Bjørnsdottir

Avdelingsleder fysio/ergo

Telefon: 93281386

Epost: Iris.Bjørnsdottir@hol.kommune.no

 

Hege Isungset

Avdelingsleder helsestasjon

Telefon: 32092265

Mobil: 95980488

Epost: Hege.Isungset@hol.kommune.no

 

Randi Lia Bille-Larsen

Avdelingsleder legetjenesten

Telefon: 32092261

Mobil: 95980477

Epost: Randi.Lia.Bille-Larsen@hol.kommune.no

 

Jens Simonsen

Avdelingsleder Geilotun bo- og behandlingssenter

Telefon: 32092309

Mobil: 40222654

Epost: Jens.Simonsen@hol.kommune.no

 

Eva Tvedt

Avdelingsleder Høgehaug bo- og behandlingssenter

Telefon: 32092214

Mobil: 95980023

Epost: eva.tvedt@hol.kommune

 

Randi Keil Michelsen

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Mobil: 9598 0049

Epost randi.keil.micheslen@hol.kommune.no

 

Jane Suzanne Daykin

Avdelingsleder miljøterapitjenesten

Mobil: 95980035

Epost: Jane.Suzanne.Daykin@hol.kommune.no

 

Kultur og oppvekst

Inger-Lise Blakstad

Kultur- og oppvekstsjef

Telefon: 32092192

Mobil: 9583 0383

E-post: Inger-Lise.Hoger.Blakstad@hol.kommune.no

 

Eli Grimsgård Kleven

Rådgiver kultur og oppvekst

Telefon: 3209 2193

Mobil: 9011 5421

E-post: Eli.Kleven@hol.kommune.no

 

Anne Arnegård Kjøl

Rådgiver skole

Telefon: 3209 2172

Mobil: 4775 7024

Epost:Anne.Arnegard.Kjol@hol.kommune.no

 

Bernt-Ivar Hjelmsø

Rådgiver barnehage

Telefon: 3209 2194

Mobil:  9578 8891

Epost: Bernt.Ivar.Hjelmso@hol.kommune.no

 

Lisbeth Haraldsen

Fagkoordinator programvare

Telefon:  32092112

Mobil: 9085 9798

Epost: lisbeth.haraldsen@hol.kommune.no

 

Hege Espeli

Sekretær

Telefon: 3209 2191

E-post: Hege.Espeli@hol.kommune.no

 

Jon Opsahl

Avdelingsleder kulturavdelingen

Telefon: 3209 2196

E-post: Jon.Opsahl.Sletto@hol.kommune.no


Liv Skogheim Lindestad

Sekretær

Telefon: 3209 2190

E-post: Liv.S.Lindestad@hol.kommune.no

  

Teknisk etat

Arild Øystese Hansen

Teknisk sjef

Telefon 32092175

Mobil: 90415929

Epost: Arild.Oystese.Hansen@hol.kommune.no

 

Brann- og feietjenesten

John Bjella

Brannsjef Hallingdal Brann og redning

Mobil: 95936408

Epost: john@hallingdal-brannvesen.no

 

Kolbjørn Bakken

Leder forebyggende avdeling

Mobil: 47515742

Epost: Kolbjorn.Bakken@hol.kommune.no

 

Marius Hagebø

Feier – bolig

Mobil: 94851736

Epost: Marius.Hagebo@hol.kommune.no

 

Helge Erik Tingstad

Feier – fritidsboliger

Mobil:   9598 0031

E-post: Helge.Tingstad@hol.kommune.no

 

Rune Berg

Feier – fritidsboliger

Mobil:  91666840

E-post: Rune.Berg@hol.kommune.no 

 

Eiendomsavdelingen

Erik Kaupang

Eiendomssjef

Telefon: 3209 2133

Mobil:  91775523

E-post: Erik.Kaupang@hol.kommune.no

 

Tom Furuseth

Driftsleder eiendomsavdelingen

Tlf: 40916450

E-post: Tom.Furuseth@hol.kommune.no

 

Rita Tone Olsen Sletto

Renholdsleder

Tel: 99245495

E-post:rita.sletto@hol.kommune.no

 

 

Paul Arne Overvoll

Leder bygg og vedlikehold

Tlf: 9598 0044

E-post: Paul.Arne.Overvoll@hol.kommune.no

 

Driftsavdelingen

Jan Ingvar Dokken

Leder VA

Telefon: 32092985

Mobil:   95980911

E-post: Jan.Ingvar.Dokken@hol.kommune.no

 

Eivind Kaupang

VA- registrering

Telefon: 32092155

Epost: Eivind.Kaupang@hol.kommune.no

 

Driftsavdeling avd. Djupedalen, Hol

Telefon: 95986414

 

Driftsavdeling avd. Vestlia, Geilo

Telefon: 32090760

Mobil: 95980066

 

Geilo Renseanlegg

Telefon: 32092985

 

Driftsplanlegging/prosjekt

 

Jan Inge Valdersnes

Driftsplanlegger og prosjekt

Telefon: 3209 2165

Mobil: 95980922

E-post: Jan.Inge.Valdersnes@hol.kommune.no

 

Liv A. Lunder

Prosjektleder vei

Telefon: 3209 2142

Mobil: 92688077

E-post: Liv.A.Lunder@hol.kommune.no

 

Trygve Hagen

Leder driftsavdelingen

Telefon 32092197

Mobil:   90927497

E-post: Trygve.Hagen@hol.kommune.no

 

Johanne G. Sulejewski

Ing./prosjektleder VA

Telefon 32092183

E-post: Johanne.Grydeland.Sulejewski@hol.kommune.no

 

Kart og oppmåling

 

Atle Kleivdal

Oppmålingsingeniør, Fagkoordinator

Telefon: 32092173

E-post: Atle.Kleivdal@hol.kommune.no

 

Kari Lieng

Oppmålingsingeniør

Telefon: 32092349

E-post: Kari.Lieng@hol.kommune.no

 

Asle Feten

Geodataingeniør

Telefon: 32092345

E-post: Asle.Feten@hol.kommune.no