Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Om kommunen

Velkommen til Hol

Generell informasjon

Hol kommune er en nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby. Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted. Kommunen har servicetorg både på kommunehuset i Hol og i informasjonsseneret på Geilo. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger.Flott og variert natur med utallige tilbud sommer som vinter.

Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomsskole. Det er to rene barneskoler og en barne- og ungdomsskole i kommunen. I tillegg finnes det en skole som er lokalisert på Geilomo Barnesykehus, og er en spesialskole for barn med astma og allergiplager. Norges Toppidrettsgymnas (NTG) har egen skole i tilknytning til Geilohallen. Det er fem kommunale og to private barnehager i kommunen.

Hol kommune er en typisk fjellkommune, der 91 % av arealet ligger over 900 meter over havet.

Den største næringen - ved siden av turisme, har vært produksjon av verktøy. Geilo har hatt lang tradisjon på å lage kvalitetsverktøy, bestikk og kniver. Landbruk er også en viktig næring som gir verdiskaping, sysselsetting og pleie av kulturlandskap. Det er husdyrhold med kyr, geiter, sau og gris.

 

Hvordan komme seg hit?

Hol kommune ligger i hjertet av sør-Norge, med gode forbindelser både med bil, bane og buss. Fra Geilo er det ca. 25 mil til både Oslo og Bergen, og alle rutegående persontog stopper på stedet.

 

Kommunevåpenet

 

Kommunevåpenet for Hol kommune er tegnet av Trond Andersson og godkjent ved Kgl. res. 5. juli 1991.

Det er sterke tradisjoner som ligger til grunn for valget av kommunevåpen. Hol var en av de fremste ljåssmedbygdene i landet. Jernet var med og skapte aktivitet og velstand i bygdene.

De tre amboltene symboliserer smedkunsten og industrien i bygdelagene i Hol.

 

Slik har vi det i Hol 2017

 

Hol kommune er medlem i LVK

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i saker om kraftutbygging. LVK er partipolitisk nøytral - og tar ikke stilling for eller mot vannkraftutbygging.

Kommuner som vertsskap for kraftutbygging Organisasjonen bistår kommunene som er vertskap for kraftutbygging i energipolitiske spørsmål. LVK gir faglig og juridisk bistand i spørsmål om ny-utbygging, opprusting/ utvidelse av eksisterende verk, hjemfall, revisjon av vilkår, skatte- og avgiftsspørsmål, konsesjonskraft og kraftomsetning. Spørsmålene krever en betydelig spesialkompetanse som kommunene enkeltvis ikke kan vise overfor utbyggere og offentlige myndigheter.

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar - hjemmeside

 

Ansatte

Sentraladministrasjonen 

Rådmann

Ole Johnny Stavn  

Telefon: 32 09 21 00

Epost: postmottak@hol.kommune.no

 

Beredskap

Espen Bille-Larsen

Telefon: 3209 2136

Mobil: 9598 0043

Epost: Espen.Bille-Larsen@hol.kommune.no

 

Økonomi

Solveig Endrestøl

Økonomisjef

Telefon 32092184

Epost: Solveig.Endrestol@hol.kommune.no

 

Kjell Grønnerød

IT-konsulent

Telefon 3209 2145

Epost: Kjell.Gronnerod@hol.kommune.no

 

Jorun Kleppo

Fullmektig

Telefon 3209 2180

Epost: Jorun.Kleppo@hol.kommune.no

 

Camilla L. Brusletto

Konsulent

Telefon 3209 2113

Epost: Camilla.Brusletto@hol.kommune.no

 

Laila Simonsen

Konsulent

Telefon 3209 2182

Epost: Laila.Simonsen@hol.kommune.no

 

Anita Hagen Grøtt

Konsulent

Telefon: 3209 2167

Epost: Anita.Hagen.Grott@hol.kommune.no

 

 

Personalkontoret 

 

Olav Strømsvåg

Personalsjef

Telefon 3209 2103

Epost: Olav.Stromsvag@hol.kommune.no

 

Erling Simonsen

Personalkonsulent

Telefon 3209 2111

Epost: Erling.Simonsen@hol.kommune.no

 

 

Plan og utvikling

 

Trond B. Augunset

Leder

Telefon 9006 6256

Epost: Trond.Berthelsen.Augunset@hol.kommune.no

 

Line Ramsvik

Næringsrådgiver

Telefon: 32092107/97132383

Epost: Line.Ramsvik@hol.kommune.no

 

Maja Johanne Tvedt

Kommuneplanlegger

Telefon: 3209 2188

Epost:Maja.Johanne. Tvedt@hol.kommune.no

 

Annette Karterud

Kommuneplanlegger

Telefon: 3209 2124

Epost: Annette.Karterud@hol.kommune.no

 

Liv L. Sundrehagen

Planlegger

Telefon: 3209 2164

Epost: Liv.Sundrehagen@hol.kommune.no

 

Guttorm Edman Jørgensen

Arealplanlegger

Epost: Guttorm.Edman.Jorgensen@hol.kommune.no

 

Torkil Bratberg Dokk

Utmarksrådgiver

Telefon 3209 2144

E-post: Torkil.Bratberg-Dokk@hol.kommune.no

 

Kjell Mykkeltvedt

Miljøvernleder

Telefon: 3209 2119

Epost: Kjell.Mykkeltvedt@hol.kommune.no

 

Sigurd Dahle

Jordbrukssjef

Telefon 3209 2125

Epost: Sigurd.Dahle@hol.kommune.no

 

Håvard Holeplass

Rådgiver landbruk

Telefon 3209 2117

Epost: Havard.Holeplass@hol.kommune.no

 

Ragnar J. Haga

Skogbrukssjef

Telefon 3209 2153

Epost: Ragnar.J.Haga@hol.kommune.no

  

Ola Tore Kirkeluten

Byggesaksbehandler

Epost: Ola.Tore.Kirkeluten@hol.kommune.no

 

Borgar Underdal

Byggesaksbehandler

Epost: Borgar.Underdal@hol.kommune.no

 

Kamilla Holberg Mjøsund

Byggesaksbehandler

Epost: Kamilla.Holberg.Mjosund@hol.kommune.no

 

Julia Rauschenbach

Avdelingsingeniør (spredt avløp)

Epost: Julia.Rauschenbach@hol.kommune.no 

 

 

Fellestjenester

 

Ola Hassel

Leder

Telefon32092104

Epost: Ola.Hassel@hol.kommune.no


Marlene Brusletten (permisjon frivilligsentalen)

Siren Rasmussen Bjordal

Daglig leder frivilligsentralen

Telefon 9598 0040

Epost: holfrivilligsentral@hol.kommune.no

 

Ellen Palmstrøm

Servicevert

Telefon 3209 2100

Epost: Ellen.Palmstrom@hol.kommune.no

 

Inger Farstad Ellseth

Servicevert

Telefon 3209 2100

Epost: Inger.Ellseth@hol.kommune.no

 

Gerd Elisabeth Fossly

Servicevert

Telefon 3209 2100

Epost: Gerd.Fossly@hol.kommune.no

 

Bjørg Myrestøl

Servicevert

Telefon 3209 2100

Epost: Bjorg.Myrestol@hol.kommune.no

 

Unn Merethe O. Breie

Servicevert/Sekretær

Telefon 3209 2100

Epost: Unn.Merethe.Olsen@hol.kommune.no

 

May Britt Vasby

Sekretær

Telefon: 3209 2163

Epost: May.Britt.Vasby@hol.kommune.no

 

Bodil Kristiansen

Sekretær

Telefon: 3209 2126

Epost: Bodil.Kristiansen@hol.kommune.no

 

Gerda Sleeking-Rozendaal

Sekretær

Telefon: 3209 2160

Epost: Gerda.Sleeking-Rozendaal@hol.kommune.no

 

Henriette Mugås

Sekretær

Telefon 3209 2154

Epost: Henriette.Mugas@hol.kommune.no

 

Charlotte Karlsen

Rådgiver juss

Telefon: 9598 0921

Epost: Charlotte.Karlsen@hol.kommune.no

 

 

Helse og omsorg

Borghild Moen

Helse- og omsorgssjef

Telefon: 3209 2341

Mobil: 9705 8804

Epost: Borghild.Moen@hol.kommune.no

 

Vesla Sedal

Kontorsjef

Telefon: 3209 2340

Epost: Vesla.Sedal@hol.kommune.no

 

Astri Haraldseide

Sekretær / systemansvarlig Gerica

Telefon: 3209 2343

Astri.Haraldseide@hol.kommune.no

 

Martin Korsnes

Fagkonsulent

Telefon: 3209 2344

Mobil 9764 0082

Epost: Martin.Korsnes@hol.kommune.no

 

Inger Cecilie Ødegård

Saksbehandler tiltaksteam

Mobil 4803 0253

Epost: Inger.Cecilie.Odegard@hol.kommune.no

 

Berit Neslein

Leder i koordinerende enhet

Mobil 9598 0492

Epost: Berit.Neslein@hol.kommune.no

 

Geir Strømmen

Kommuneoverlege

Telefon: 3209 2139

Mobil: 458 80251

Epost: Geir.Strommen@hol.kommune.no

 

Avdelingsledere helse og omsorg

 

Jane Suzanne Daykin

Avdelingsleder psykisk helse

Mobil 9598 0035

Epost: Jane.Suzanne.Daykin@hol.kommune.no

 

Iris Bjørnsdottir

Avdelingsleder fysio/ergo

Mobil 9328 1386

Epost: Iris.Bjørnsdottir@hol.kommune.no

 

Hege Isungset

Avdelingsleder helsestasjon

Telefon 3209 2265

Mobil 9598 0488

Epost: Hege.Isungset@hol.kommune.no

 

Randi Lia Bille-Larsen

Avdelingsleder legetjenesten

Telefon 3209 2261

Mobil 9598 0477

Epost: Randi.Lia.Bille-Larsen@hol.kommune.no

 

Jens Simonsen

Avdelingsleder Geilotun bo- og behandlingssenter

Telefon 3209 2309

Mobil 4022 2654

Epost: Jens.Simonsen@hol.kommune.no

 

Eva Tvedt

Avdelingsleder Høgehaug bo- og behandlingssenter

Telefon: 3209 2214

Mobil: 9598 0023

Epost: Eva.Tvedt@hol.kommune.no

 

Randi Keil Michelsen

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Mobil: 9598 0049

Epost: Randi.Keil.Michelsen@hol.kommune.no

 

Jane Suzanne Daykin

Avdelingsleder miljøterapitjenesten

Mobil: 9598 0035

Epost: Jane.Suzanne.Daykin@hol.kommune.no

 

Kultur og oppvekst

Inger-Lise Blakstad

Kultur- og oppvekstsjef

Telefon: 3209 2192

E-post: Inger-Lise.Hoger.Blakstad@hol.kommune.no

 

Eli Grimsgård Kleven

Økonomiansvarlig

Telefon: 3209 2193

E-post: Eli.Kleven@hol.kommune.no

 

Grete Tandberg Fosshagen

Rådgiver skole/kultur

Telefon: 3209 2172

Mobil: 9717 6173

Epost: Grete.Tandberg.Fosshagen@hol.kommune.no

 

Bernt-Ivar Hjelmsø

Rådgiver barnehage

Telefon: 95788891 / 32092194

Epost: Bernt.Ivar.Hjelmso@hol.kommune.no

 

Anita Bihaug Pedersen ( Vikar for Lisbeth Haraldsen i permisjon)

Fagkoordinator programvare

Telefon: 95980490 / 32092112

Epost: anita.pedersen@hdnett.no

 

Hege Espeli

Sekretær

Telefon: 3209 2191

E-post: Hege.Espeli@hol.kommune.no

 

Jon Opsahl

Avdelingsleder kulturavdelingen

Telefon: 3209 2196

E-post: Jon.Opsahl.Sletto@hol.kommune.no


Liv Skogheim Lindestad

Sekretær kulturavdelingen

Telefon: 3209 2190

E-post: Liv.S.Lindestad@hol.kommune.no

  

Teknisk etat

Arild Øystese Hansen

Teknisk sjef

Telefon 3209 2175

Mobil: 90415929

Epost: Arild.Oystese.Hansen@hol.kommune.no

 

Brann- og feietjenesten

Pål Bjerke

Brannsjef

Mobil: 9714 6280

Epost: Pal.Bjerke@hol.kommune.no

 

Kolbjørn Bakken

Leder forebyggende avdeling

Mobil: 47515742

Epost: Kolbjorn.Bakken@hol.kommune.no

 

Marius Hagebø

Feier – bolig

Mobil: 9485 1736

Epost: Marius.Hagebo@hol.kommune.no

 

Helge Erik Tingstad

Feier – fritidsboliger

Mobil:   9598 0031

E-post: Helge.Tingstad@hol.kommune.no

 

Rune Berg

Feier – fritidsboliger

Mobil:  9166 6840

E-post: Rune.Berg@hol.kommune.no 

 

Eiendomsavdelingen

Erik Kaupang

Eiendomssjef

Telefon: 3209 2133

Mobil:  91775523

E-post: Erik.Kaupang@hol.kommune.no

 

Tom Furuseth

Eiendomsdriftforvaltning

leder Base 2 Område Geilo/Skurdalen/Dagali

Tlf: 4091 6450

E-post: Tom.Furuseth@hol.kommune.no

 

Kjell-Gunnar Haugen

Eiendomsdriftforvaltnings leder Base 1 Område Hovet/Hol/Hagafoss

Tlf 9598 0039

E-post: Kjell.Gunnar.Haugen@hol.kommune.no

 

Paul Arne Overvoll

Seksjonsleder byggvedlikehold

Tlf: 9598 0044

E-post: Paul.Arne.Overvoll@hol.kommune.no

 

Driftsavdelingen

Jan Ingvar Dokken

Leder VA

Telefon: 3209 2985

Mobil:   9598 0911

 

Eivind Kaupang

VA- registrering

Telefon: 3209 2155

Epost: Eivind.Kaupang@hol.kommune.no

 

Driftsavdeling avd. Djupedalen, Hol

Telefon: 9598 6414

 

Driftsavdeling avd. Vestlia, Geilo

Telefon: 3209 0760

Mobil: 9598 0066

 

Geilo Renseanlegg

Telefon: 3209 2985

 

Driftsplanlegging/prosjekt

 

Jan Inge Valdersnes

Prosjektleder 

Telefon: 3209 2165

Mobil: 95980911

E-post: Jan.Inge.Valdersnes@hol.kommune.no

 

Liv A. Lunder

Prosjektleder vei

Telefon: 3209 2142

Mobil: 9268 8077

E-post: Liv.A.Lunder@hol.kommune.no

 

Trygve Hagen

Leder driftsavdelingen

Telefon 3209 2131

Mobil:   9092 7497

E-post: Trygve.Hagen@hol.kommune.no

 

Johanne G. Sulejewski

Ing./prosjektleder VA

Telefon 3209 2183

E-post: Johanne.Grydeland.Sulejewski@hol.kommune.no

 

Kart og oppmåling

 

Atle Kleivdal

Oppmålingsingeniør, Fagkoordinator

Telefon: 3209 2173

E-post: Atle.Kleivdal@hol.kommune.no

 

Kari Lieng

Oppmålingsingeniør

Telefon: 3209 2349

E-post: Kari.Lieng@hol.kommune.no

 

Asle Feten

Geodataingeniør

Telefon: 3209 2345

E-post: Asle.Feten@hol.kommune.no