Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

Min side  Kontrast   English    Kart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Om kommunen

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Ansatte 

Lederteam

Organisasjonskart

Velkommen til Hol

Generell informasjon

Hol kommune er en nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby. Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted. Kommunen har servicetorg både på kommunehuset i Hol og i informasjonsseneret på Geilo. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger.Flott og variert natur med utallige tilbud sommer som vinter.

Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomsskole. Det er to rene barneskoler og en barne- og ungdomsskole i kommunen. I tillegg finnes det en skole som er lokalisert på Geilomo Barnesykehus, og er en spesialskole for barn med astma og allergiplager. Norges Toppidrettsgymnas (NTG) har egen skole i tilknytning til Geilohallen. Det er fem kommunale og to private barnehager i kommunen.

Hol kommune er en typisk fjellkommune, der 91 % av arealet ligger over 900 meter over havet.

Den største næringen - ved siden av turisme, har vært produksjon av verktøy. Geilo har hatt lang tradisjon på å lage kvalitetsverktøy, bestikk og kniver. Landbruk er også en viktig næring som gir verdiskaping, sysselsetting og pleie av kulturlandskap. Det er husdyrhold med kyr, geiter, sau og gris.

 

Hvordan komme seg hit?

Hol kommune ligger i hjertet av sør-Norge, med gode forbindelser både med bil, bane og buss. Fra Geilo er det ca. 25 mil til både Oslo og Bergen, og alle rutegående persontog stopper på stedet.

 

Kommunevåpenet

 

Kommunevåpenet for Hol kommune er tegnet av Trond Andersson og godkjent ved Kgl. res. 5. juli 1991.

Det er sterke tradisjoner som ligger til grunn for valget av kommunevåpen. Hol var en av de fremste ljåssmedbygdene i landet. Jernet var med og skapte aktivitet og velstand i bygdene.

De tre amboltene symboliserer smedkunsten og industrien i bygdelagene i Hol.

 
Statistikk

Statistisk sentralbyrå har oppdaterte oversikter om Hol for temaer som

  • Arbeid, lønn og utdanning
  • Befolkning og bolig
  • Helse og samfunn
  • Miljø og transport
  • Arealbruk
  • Næringsliv og teknologi
  • Økonomi

Statistisk sentralbyrå om Hol

 

Hol kommune er medlem i LVK

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i saker om kraftutbygging. LVK er partipolitisk nøytral - og tar ikke stilling for eller mot vannkraftutbygging.

Kommuner som vertsskap for kraftutbygging Organisasjonen bistår kommunene som er vertskap for kraftutbygging i energipolitiske spørsmål. LVK gir faglig og juridisk bistand i spørsmål om ny-utbygging, opprusting/ utvidelse av eksisterende verk, hjemfall, revisjon av vilkår, skatte- og avgiftsspørsmål, konsesjonskraft og kraftomsetning. Spørsmålene krever en betydelig spesialkompetanse som kommunene enkeltvis ikke kan vise overfor utbyggere og offentlige myndigheter.

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar - hjemmeside


Kommunenummer
3044  

Organisasjonsnummer
944 889 116

Hol kommunes profil