Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Vannmåleravlesning

Vannmåleren må avleses årlig, innen 31 desember.  Hva om du ikke har mulighet til å lese av innen fristen?

Hol kommune har tatt i bruk vannmåleravlesning på SMS

Du vil bli bedt om å svare på SMS-meldingen og oppgi målerstand på din vannmåler. SMS sendes ut fra et 14-sifret nummer.

Har du ikke oppgitt mobiltelefonnummer, vil du få avlesningskort i posten. Vi ber deg her om å oppgi mobilnummer, slik at vi ved neste avlesning sender deg SMS og mottar svar fra deg der du oppgir vannmålerstand.

Det er bare de svarte tallene som skal registreres.

Har du ikke oppgitt mobiltelefonnummer må du rapportere inn vannmålerstand til Lenke: www.leseav.no eller frankere og returnere avlesingskortet i utfylt stand, eventuelt levere det på kommunehuset; Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Hvis du ikke leser av vannmåleren, vil du få et ekstra gebyr for manglende avlesing.


Har du ikke mulighet til å lese av vannmåleren nå?


Absolutt siste frist for å sende inn tallene er 8.januar.


Får du likevel ikke lest av innen fristen?


For å unngå purregebyr, bør du snarest sende epost til Lenke: postmottak@hol.kommune.no. Vi trenger da gårds- og bruksnummer evt. festenummer/seksjonsnummer, hvis du har det. Skriv at du ikke har mulighet til å få lest av vannmåleren innen fristen. Det vil da bli lagt inn et stipulert (antatt) forbruk. Du kan også ringe servicetorget med beskjeden.


Spørsmål om vannmåleravlesing må rettes til Lenke: postmottak@hol.kommune.no eller Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav.no, eller som du oppgir på svarslippen.


Registrering av mobiltelefonnummer

Det finnes flere offentlige registre hvor du kan registrere ditt mobiltelefonnummer. Det er også opprettet et register knyttet til SMS-tjenesten.

Her er to alternativer du kan bruke for å registrere ditt mobiltelefonnummer:

Lenke: www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Lenke: varslemeg.no

 

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på Lenke: varslemeg.no, fordi telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

 
Dersom måleravlesning mangler, kommer et tilleggsgebyr.

Sist endret: 16.01.2023