Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tilskudd til strøm for husholdninger med lave inntekter

Hol kommunestyre vedtok følgende 23.02.2023:

Hol kommune oppretter en midlertidig kommunal tilskuddsordning for husholdninger med følgende kriterier:

  • Ordningen gjelder for husholdninger som har fast bostedsadresse og er folkeregistrert i Hol kommune, og som enten betaler egen strømregning i eid bolig eller får viderefakturert forbruk av strøm i leid bolig.

  • Husholdningens samlede inntekt må være lav, definert etter nasjonal ordning for gratis kjernetid i barnehage. Dvs. mindre enn 49.902,- i brutto inntekt pr måned for husholdninger med to voksne (par). For enslige settes grensen til 34.800,- i brutto inntekt pr måned. Inntektsgrunnlag beregnes likt som inntektsgrunnlag for bostøtte.

  • Mottagere av bostøtte kvalifiserer automatisk til tilskudd.


Ordningen gjelder ikke husholdninger som leier ut separate boenheter eller fritidsboliger, eller er i besittelse av sekundærboliger.


Tilskuddet gis med en engangsutbetaling på kr 5000 etter søknad.


Søknadsfrist er 25.03.2023


Alle som kommer innenfor ordningen, også bostøttemottagere, må sende inn søknadsskjema for å få støtte.

Søknaden er unntatt offentlighet. Utbetalingene vil skje fortløpende.

 

Søknadskjema for strømstøtte til husholdninger med lave inntekter


Ring servicetorget på tlf. 32 09 21 00 mandag til fredag kl 09.00-15.00 for mer informasjon.

 

Sist endret: 24.03.2023