Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Hol kommune oppfordrer alle hundeeiere til å ta ekstra hensyn til hjorteviltet med bakgrunn i snøforholdene

De store snømengdene har gjort at hjortedyr trekker ned i dalførene med veier, gangfelt og skiløyper.

Vinteren er allerede en hard påkjenning for hjortedyra og jaging fra løse hunder kan gjøre stor skade. En oppfordrer derfor alle hundeeiere til å holde hundene sine i bånd.

Hol kommune minner også om at det er båndtvang hele året i tettsteder, boligområder, område regulert til offentlig formål, på kirkegårder og tilrettelagte friluftsområder. Kommunens forskrift finner du her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2007-06-28-865  

Dersom du ser skadd eller utslitt hjortevilt ber vi om at du tar kontakt via politiets operasjonssentral på tlf 02800, eller direkte på kommunens vakttelefon for fallvilt, tlf 480 96 824.

Sist endret: 24.01.2023