Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Mammografi for kvinner i Hol kommune

Alle kvinner i Hol kommune født 1953-1972 inviteres til mammografiundersøkelse fra 9. mai til 25. mai 2022.

I alt 580 kvinner vil få invitasjonen til å undersøke brystene i mammografibussen ved Geilo Helsestasjon, Trekanten 2H på Geilo.

Hvem: Kvinner i Hol kommune født 1953-1972
Når: 9. mai – 25. mai 2022
Hvor: Geilo helsestasjon, trekanten 2H, 3580 Geilo

Alle som har digital postkasse vil få invitasjonen sin digitalt.

 

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på Drammen sykehus.


Brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 23 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I 2020 fikk 3424 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1300 nye brystkrefttilfeller pr år, de fleste i et tidlig stadium.

 

Mammografiprogrammet-liggende.png
Logo - Mammografiprogrammet

 

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.


I mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.


Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.

Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 71% av kvinnene i Hol kommune.

 

Les om mammografiprogrammet 

Sist endret: 10.05.2022