Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Koronavaksinering

Hol kommune

Koronavaksine
Oppfriskningsdose 18-64 år

Regjeringen har åpnet opp for oppfriskingsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Bakgrunnen for dette er at de vurderer risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 som lav i denne aldersgruppen nå.

Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset, ettersom mange har tatt de anbefalte dosene og i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon. Det er imidlertid andre behov som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere (reise, ønske om å beskytte omgivelser, ønske om å redusere symptomer etter smitte, eller generell uro for sykdommen). 


Lenke:Informasjonsbrev nr 53 om koronavaksinasjonsprogrammet (fhi.no).


Dersom du ønsker å ta en oppfriskingsdose, så kan du registrere deg her:


Lenke:REGISTRER DEG TIL KORONAVAKSINE


Har du behov for hjelp til å registrer deg for vaksinering, kontakt servicetorget tlf: 32 09 21 00, så vil de formidle det videre til vaksinekontoret.

Risikogrupper mellom 18 og 64 år og til gravide i 2. og 3. trimester

Lenke:Informasjonsbrev nr 51 om koronavaksinasjonsprogrammet (fhi.no)

Ifht. risikogrupper, så tar vi utgangspunkt i lister vi tidligere har fått fra legene, og sender ut invitasjoner etterhvert. Du kan også registrere deg her dersom du er i risikogruppen og ønsker vaksine: 

Lenke:REGISTRER DEG TIL KORONAVAKSINE

I tillegg fortsetter vi å vaksinere de over 65 år. Ta kontakt med oss dersom du ønsker vaksine, eller registrer deg via linken over. Ny kunnskap justerer råd om vaksinasjon etter gjennomgått infeksjon. Ny kunnskap tilsier at en BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger. På bakgrunn av dette så kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning. 

2. oppfriskningsdose (4. dose) til personer 65 år og eldre

Det er fortsatt mulighet for å få 2.oppfriskingsdose (4.dose), koronavaksine til personer 65 år og eldre.

Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon.

Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

Dersom du ønsker 2.oppfriskingsdose (4.dose), kan du registrere deg her:


Lenke:REGISTRER DEG TIL KORONAVAKSINE

Har du behov for hjelp til å registrere deg for vaksinering, kontakt servicetorget tlf. 32 09 21 00 mandag-fredag kl 09.00-15.00, så vil det bli formidlet videre til vaksinekontoret.

Det er fortsatt mulig å få time til vaksinering med 1.dose, 2.dose eller 3.dose.


Dersom du er turist eller oppholder deg på din fritidsbolig her i Hol kommune, er du velkommen til å ta kontakt med oss for å få time til vaksinering.

Dersom du ønsker å vaksinere deg, så er det fint om du registrer for vaksinering her:

Lenke:REGISTRER DEG TIL KORONAVAKSINE

Vaksinasjon barn og unge

Dersom du ønsker at ditt barn skal vaksineres kan du lese mer om dette her:

Lenke:Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

 


Lenke:Vaksinasjon av barn og ungdom

Dersom du ønsker at ditt barn skal vaksineres eller ønsker at ditt barn skal ha 2.dose, er det fint om du registrer barnet ditt for vaksinering her:

 

Lenke:REGISTRERING TIL KORONAVAKSINE

Gjestearbeidere

Har du gjestearbeidere som ikke er vaksinert i din bedrift?

Vi ber om hjelp fra bedriftsledere om å formidle kontakt videre til sine ansatte om at det blir vaksiner tilgjengelig fra neste uke.

Man må da registrere seg på helseboka.no eller evt. Gi beskjed til servicetorget som videreformidler beskjed til helsestasjonen.

Reiser

Skal du ut å reise, kan du lese om informasjon knyttet til koronasertifikat:
Lenke:Ut og reise med koronasertifikat? Her er det viktigste du må huske på - FHI

Lenke:Les om koronavaksinering - helsenorge.no

 

Lenke:Folkehelseinstituttet om koronavaksinering


Finn vegen til helsestasjonen

 

Lenke:Se kart fra Google Maps

Koronavaksinering foregår på helsestasjonen på Geilo, i underetasjen til Geilotun bo- og behandlingssenter. Adressen er Trekanten 2H.

karthenvisning-til-helsestasjonen-trekanten-2h.jpg
Kart som viser beliggeneten til helsestasjonen på Geilo

Kontakter:

Hol kommunes servicetorg 32 09 21 00 kl 09.00-15.00

Vaksinetelefon: 95 98 64 58

SMS vaksinetelefon: 95 98 64 59

 

Sist endret: 16.01.2023