Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Innskriving til grunnskolen fra august 2023

Barn som fyller 6 år i kalenderåret 2023 (barn født i 2017) og barn med vedtak om framskutt eller utsatt skolestart.

Alle foresatte som har barn som skal begynne ved skolene i Hol kommune i august 2023, skal ha mottatt vedtak om innskriving i november.

Dette gjelder barn født 2017 og eventuelle barn født 2016 med vedtak om utsatt skolestart. Foresatte som ikke har mottatt brev med vedtak fra skolen og elever som flytter til kommunen i tida fram mot skolestart, må ta kontakt med skolen snarest mulig. Dette for at alle elever som skal begynne i 1. klasse ved en av skolene våre skal få vedtak om innskriving.

I innskrivingsvedtaket er det blant annet gitt melding om at barnet er skrevet inn i skolen.

Vedtaket er sendt ut uten forutgående søknad. Vedtaket sendes som hovedregel ut elektronisk. De som ikke mottar brev elektronisk får dette sendt pr post til adresse oppgitt i Folkeregisteret. Dersom nåværende adresse ikke stemmer med det som står i Folkeregisteret, må foresatte melde fra til Folkeregisteret om korrekt adresse snarest.

For mer informasjon:

Skatteetaten - folkeregisteret

Vi ønsker nye elever hjertelig velkommen!

Les om skolene i Hol kommune

 

Sist endret: 31.08.2023