Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Hol er re-godkjent som trafikksikker kommune!

Hva betyr det? Det betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel fra Trygg Trafikk for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet i kommunen.

Målet for stortingets behandling av trafikksikkerhetsarbeidet er reduksjon i antall drepte og skadde i trafikken.

For å nå dette, er arbeidet med trafikksikkerhet avhengig av en bred og samlet innsats fra flere sektorer i kommunen i det forebyggende arbeidet.

Barnehager, skoler, avd. for kultur, helse, teknisk og plan i kommunen jobber alle godt i det forebyggende arbeidet.

Hol har dermed fått regodkjenning fra Trygg Trafikk som Trafikksikker kommune for 2023-2025.

Trafikksikker kommune - Regodkjening.jpg
På bildet ser du Nina Gjervik (Trygg Trafikk), Kent Emil Johansen (HR og kvalitetssjef i kommunen) og Tor Egil Syvertsen (Trygg Trafikk).

 

Sist endret: 16.01.2023