Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023

Alminnelig ettersyn

I samsvar med kommuneloven § 14-3 legges formannskapets innstilling til Økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023 ut til alminnelig ettersyn i perioden 21.11.22- 5.12.22.


Dokumentet legges ut på følgende steder:

Hol kommunehus, Geilo bibliotek og her på hjemmesida. Eventuelle merknader må være Hol kommunes postmottak i hende innen 6.12.22.

Saken blir behandlet i kommunestyret 8.12.22.

Handlingsprogram og Økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023 -  formannskapets innstilling 16.11.22

Saksprotokoll fra formannskapets behandling, sak 152/2022 i møte den 16.11.2022

 

Sist endret: 23.11.2022