Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Hol kommune tilbyr frem til 31.12.2023 gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere.

Du får

• Energianalyse av egen bolig på Energiportalen

• Digital befaring med energirådgiver (begrenset tilbud) og nyttige tips om energieffektivisering på klimasmart.no

• Webinar om smarte klima- og energitiltak i egen bolig, se klimasmart.no

To som planlegger energisparetiltak Bård Gudum.jpg
Planlegging av energisparetiltak.  Illustrasjonsfoto:Bård Gudum

Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og i større grad vurderer lokale fornybare energikilder som solenergi. En positiv effekt vil være lavere energibruk og strømkostnad. tillegg skal boligeiere få gode råd om ladeløsninger for elbil og støtteordninger.

– Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg, sier kommuneplanlegger Helene Amundsen i Hol kommune.

Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning

Hensikten er å motivere boligeiere til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg. Dette gjøres gjennom bruk av energiportalen.no (på nett) og tilbud om digital befaring med en objektiv energirådgiver.

Du kan blant annet få råd om:

• Elbillading

• Etterisolering av vegger og tak

• Bytting av vinduer og dører

• Installering av varmepumpe

• Solceller

• Smart styring

• Alternative energikilder

• Støtteordninger fra Enova

Digital befaring med energirådgiver

Du kan avtale en gratis befaring med en energirådgiver som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger tilpasset din boligen og egen økonomi. Et slik befaring har normalt en verdi på kr 2600. Merk at dette er et begrenset tilbud. Gå til kalender på klimasmart.no for å finne ledige tider.

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Der kan du søke opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

Webinar om smarte klima- og energitiltak

Det vil bli avholdt to digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i boliger. Den første er 28. mars kl 20.00-21.00. Gå til www.klimasmart.no for nærmere informasjon og lenke til møtene.

Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du også på www.klimasmart.no
Her finnes energitips og informasjon om kampanjen.

Følg oss gjerne på Facebook.

Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune og Klima Viken. Tjenestene og rådgivningen er levert av Energiportalen AS, Simenergi AS, Eeffy AS og Naturvernforbundet.

Hvis du har spørsmål til kampanjen, kan de rettes til: post@simenergi.no.

Egen satsing mot eldre og verneverdige bygg

Viken kulturarv har en egen satsning på energirådgivning i eldre og verneverdige bygg (før ca. 1960). Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960 kan du også få hjelp.

Satsningen består av en egen gratis befaringstjeneste, kurs og informasjonskampanje for eiere og forvaltere av eldre bygg. Les mer om tilbudet på Viken fylkeskommune sin nettside.

Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder. Energieffektiviseringen bør ta hensyn til dette. Lær mer på byggogbevar.no


Tilskuddsordning fra Hol kommune

Hol kommune har også en tilskuddsordning for energisparetiltak i bolig

Sist endret: 31.08.2023