Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ekstremværet "Hans"

En hendelses gjennomgang utført av kommunens innsatspersonell og samvirke-aktører. Egenevalueringen er avgrenset til 8. august, der de største utfordringene med operativ krisehåndtering gjorde seg gjeldende.

I den forbindelse inviterer Hol kommune v/ rådmann og ordfører til
folkemøte i Valhall på Geilo ungdomsskole den 7. desember kl. 17.00 – 18.30.

Her vil evalueringsrapporten bli gjennomgått av kommuneoverlege Karin Møller, kommunalsjef Tekniske tjenester Ola Toftdahl samt beredskapsrådgiver Espen Bille-Larsen.

Disse vil også kunne besvare publikumsspørsmål.

Evalueringsrapport 31.10.2023

Vel møtt!

Sist endret: 29.11.2023