Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Valglister

Fristen for å levere inn listeforslag til kommunestyrevalget 2023 var 31. mars. Listeforslagene er godkjent av valgstyret i møte 10. mai 2023.

Følgende valglister er godkjent:

  • Høyre
  • Hol Bygdeliste
  • Arbeiderpartiet
  • Venstre
  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Fremskrittspartiet

Her finner du alle godkjente lister med kandidater (PDF)

Valglistene er også lagt ut til gjennomsyn på servicetorget, Hol kommunehus.